Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Belastingsparadijzen zorgen voor wereldwijde belastingonrechtvaardigheid

Belastingsparadijzen zorgen voor wereldwijde belastingonrechtvaardigheid

BRUSSEL - Het bestaan van belastingparadijzen zou aan alle nationale overheden in de wereld samen jaarlijks 212 miljard euro niet geïnde belastingen kosten. Dit bedrag is drie maal wat nodig is om de Millenniumdoelstellingen te verwezenlijken.

Belastingparadijzen zijn landen met lage of zelfs geen belastingtarieven en een strikt bankgeheim. In twintig jaar tijd zouden volgens het OESO de fiscale paradijzen van een dertigtal toegenomen zijn tot 72 wereldwijd. Een kwart van het Belgisch financiële patrimonium zou zich in het buitenland bevinden.

De mondialisering van kapitaalmarkten laat toe dat bedrijven hun winsten in een belastingsparadijs onderbrengen. Grote vermogens die hiermee belasting ontwijken zorgen er voor dat de gewone burger het slachtoffer is. Die betaalt wat de overheid hierdoor aan inkomsten mist. Niemand heeft een duidelijk zicht op de praktijken van belastingparadijzen. De opheffing van het bankgeheim in België en de EU kan financiële geldstromen doorzichtig maken, wat een doeltreffende strijd tegen de belastingfraude en de witwaspraktijken mogelijk maakt.

Belastingcompetitie
Het gevolg van het bestaan van belastingsparadijzen is dat staten onderling aan belastingscompetitie gaan doen. Hierbij beconcurreren ze elkaar om het meest gunstige belastingklimaat voor bedrijven te creeën. Uit een studie van de Boston Consulting Group bleek dat ontwikkelingslanden door belastingcompetitie jaarlijks 50 miljard dollar aan inkomsten verliezen. Dit bedrag overstijgt de jaarlijkse financiële hulpstromen naar de Derde Wereld.

“Vele landen worden meegesleurd in de wervelwind van belastingcompetitie,” zegt Eric Goeman van ATTAC Vlaanderen. “Zelfs België doet hieraan mee met hun promotiespot 'Invest in Belgium, Increase your Profits' in de buitenlandse media. Dit heeft voor ontwikkelingslanden negatieve gevolgen. Zij zitten al financieel op het tandvlees en beschikken niet over de infrastructuur en rijkdom om het verlies aan belastinginkomsten op te vangen.”

IMF
“Het IMF promoot belastingcompetitie als een ontwikkelingsstrategie,” verklaart Eric Goeman. “Volgens hen zou een gunstiger belastingklimaat bedrijven aanzetten om te investeren in het land in kwestie. De lagere belastinginkomsten zouden gecompenseerd worden door buitenlandse investeringen en de daarbij horende tewerkstelling. Wij ijveren voor een gereguleerde, geharmoniseerde mondiale fiscaliteit, zodat die herverdelend kan werken. Een gebrek aan harmonisatie leidt tot de fiscale jungle die we nu kennen.”

“Alle ontwikkelingslanden kampen vandaag met een groot dilemma,” zegt Eric Goeman. “Ofwel proberen ze investeringen aan te trekken met lagere belastingtarieven ofwel gebruiken ze hoge belastingtarieven om te investeren in hun sociale voorzieningen en infrastructuur, met het risico dat buitenlandse bedrijven wegtrekken,” aldus Goeman