Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Verslag] Literaire wandeling langs het Navo-hoofdkwartier

[Verslag] Literaire wandeling langs het Navo-hoofdkwartier

EVERE – Tijdens de internationale actiedag NATO GAME OVER organiseerden een tiental schrijvers een literaire wandeling rond het hoofdkwartier van de NAVO in Evere.

P1010469.JPG

Meer foto's hier

Vredesactie bracht de actie NATO GAME OVER tot stand omdat zij vindt dat de Amerikaanse oorlogsmachine via onze wegen, havens en luchthavens richting Afghanistan en Irak wordt getransporteerd. Zij gaat er ook niet mee akkoord dat in Kleine Brogel NAVO-kernwapens opgeslagen liggen. Zelfs tegen resoluties -waarin gepleit werd voor terugtrekking van die wapens- van Kamer en Senaat in.

“Wij wilden deelnemers aan de literaire wandeling een alternatief bieden voor de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat met een zachtere invulling. Het was onze bedoeling om op een vreedzame, maar ook literaire manier de actie van Vredesactie te ondersteunen. Terwijl andere mensen op een geweldloze manier actie voerden op het terrein zelf, gaven wij hen een steun in de rug tijdens onze wandeling rond het domein. Het was niet onze bedoeling om over hekken te klimmen en prikkeldraden te trotseren. Wij wilden daarentegen vooral met woorden de wenselijkheid van de manier waarop de NAVO functioneert in vraag stellen”, zegt auteur Peter Teuninck.

Op 18 maart publiceerden meer dan vijftig Vlaamse auteurs en literaire vertalers een opiniestuk in De Standaard over die wenselijkheid van de NAVO. Te lezen op http://www.vredesactie.be/dossier.php?id=90.

Een tiental onder hen boden vandaag hun diensten aan. Waaronder Peter Holvoet-Hanssen, Elvis Peeters, Don Fabulist, Peter Teuninck, Ann Meskens, Erik Vlaminck, Didi de Paris, Mieke De Loof, Anne-Marie Sauer en Kurt De Boodt.

De actie ging uit van de groepen Vredesactie en Bomspotting, dat zijn organisaties waar de deelnemende schrijvers banden mee hebben. “Vredesactie heeft ons gevraagd om een soort literair alternatief uit te werken. Toen hebben we met een aantal schrijvers de koppen samen gestoken en zo een programma opgesteld dat we vandaag hebben gebracht. Deze week hebben we de wandeling al eens op voorhand gestapt om te bekijken welke de geschikte plaatsen waren waar schrijvers en dichters iets konden brengen”, vertelt Teuninck.

Volgens Peter Teuninck is de wandeling meer dan geslaagd. “De weergoden zaten mee en de politie liet ons met rust.”