Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Hugo Claus en Kardinaal Danneels

[Opinie] Hugo Claus en Kardinaal Danneels

Vandaag had Kardinaal Danneels het in zijn Paashomilie over Hugo Claus' zelfgekozen dood, na zovele jaren Alzheimer. Het was een ongewoon scherpe aanval tegen euthanasie, zij die erom vragen, zij die euthanasie uitvoeren, en zij die erover berichten.

claus.jpg

Kadinaal Danneels vond het nodig om in zijn Paashomilie de nagedachtenis van Hugo Claus te bekladden, en zijn zelfgekozen dood af te schilderen als een laffe, bijna verwende gril. Letterlijk zei hij: "Door zomaar uit het leven te stappen antwoordt men niet op het probleem van lijden en dood. Men loopt er in een boog om heen en omzeilt het. Omzeilen is geen heldendaad."

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de kardinaal, in lijn met zijn homilie, een heldhaftig einde met verschrikkelijk lijden en langdurige afstomping toe te wensen. Ik zou hem ook willen vragen waar hij het haalt om zich minachtend uit te spreken over de lijdensweg en de gemaakte keuzes van autonome mensen, en om zich te bedienen van wansmakelijke kwalificaties als "zomaar" uit het leven stappen. Misschien wil deze lijkenpikker zich daar bij de nabestaanden van Claus heel dringend over excuseren?

Even met de woorden van de grootste Nederlandstalige dichter ooit:

"Herinner u veeleer: boven het zo verweg
stervend gezicht van mijn moeder
de priester die hurkt en blaft en bidt."
(Hugo Claus, De Ziekte van Van Der Goes)

of nog:

"'Moeder, wie is die man in het wit
die daar staat te loeren in de hoek
van onze klas? Hij ruikt naar traangas!'-

- 'Kind, dat is de herder van God
die kamfer drinkt.
Kamfer vindt hij zalig, daarom wringt hij
dat in al zijn schapen hun strot'
(Hugo Claus, Een weerzinwekkend bezoek)

claus

als een mening hebben nu ook al bekladden is zijn we nog verder af

een mening hebben

Een mening hebben die anderen raakt, of nog erger die anderen laat pijnigen, omdat dit niet strookt in een religie, is de grootste onderdrukking, met grote persoonlijke gevolgen.
Een religie laat dit als een volksziekte gedijen. Geen euthanasie. Kardinaal Daneels neemt wraak op Hugo Claus nu hij is overleden.
Zelfs Kardinalen hebben geen recht op deze wijze hun mening aan anderen, de levenden, op te dringen. De inquisitie is voorbij.

Waar haalt U het om met zo'n

Waar haalt U het om met zo'n minachting over de kardinaal te spreken, deze man heeft in het verleden al veel goeds gedaan en is een zeer gerespecteerd persoon. Het feit dat u hem lijkenpikker durft te noemen gewoon om dat u het niet met hem eens bent is buiten alle proporties en getuigt van een grootse kindheid. U bent duidelijk een bewonderaar van Hugo Claus, maar dat geeft u niet het recht om met dergelijke taal te spreken. Ik zou zeggen neem een emmer, vul deze met water en steek uw hoofd erin om eens even af te koelen. Hoe hypocriet en onpassend is het trouwens ook om na uw haatbericht de woorden van Hugo Claus te gebruiken alsof dat uw opinie zou versterken.

meningen

Het is vaak zo dat de ene mening er minder toe doet dan de andere. Dat is toch op de eerste plaats hoe men anderen bejegend en respecteert in hun mening. U geeft blijk van verering, dat is nog erger dan verwondering. Mijn opinie is dat de wereld er beter voor zou staan zonder kardinalen en religies dan met. We kunnen dan wat eenvoudiger met elkaar praten.

misplaatst

Vond de opmerking van Danneels op zijn zachtst gezegd misplaatst.Voor de rest heb ik weinig interesse voor de standpunten van Danneels .Luister liever naar bvb een Torfs ,een Bethune of een Declerck(priester in El Salvador) .

De echte heldenverering

Het bovenstaande artikel is wel lasterlijk. (oa ook door het bisdom antwerpen al aangeklaagt)
Kardinaal Daneels heeft Claus niet eens vermeld maar zelfs als een held omschreven.

In eerste instantie ging zijn verontwaardiging naar de kuikentjes-pasen, een commercieel misbruik dat weinig met de echte pasen te maken heeft. Er enkel commercieel een ziek iets van maakt.

Hij drukte zelfs alle begrip uit en zelfs een vorm van waarheid voor een leven gebaseerd op genoegen. Het helden-antwoord op lijden is niet eraan toegeven, het beruchte omzeilen maar er zorg voor dragen. Maw verpleegsters, dokters en andere verzorgers zijn de ware helden niet een soldaat.

Tot hier niet erg uitzonderlijk, niet altijd hetzelfde als wat men doet en kan zeker niet genoeg gezegd worden.

Maar dan komt de aap uit de priestermouw. In een adem met de andere helden noemt hij "hen die als de dag daar is, hun leven dankbaar teruggeven aan hun Schepper". Wel een beetje kerktaal maar Hugo Claus zal toch zeker dankbaar geweest zijn maar vooral hij is een van die helden die hun leven teruggaf en niet wachte tot het genomen werd. Het kan toch niet mooier gezegd worden, laf het leven ontvluchten is geen heldendaad maar het teruggeven wel.

Natuurlijk zit een kardinaal met wat religieuze probleempjes als kerklidmaatschap, sacramenten ed. En je kunt nou niet verwachten dat die zijn eigen winkel opzij schuift. Daarom zal Claus is een held nu wel wat te veel geweest zijn maar het komt er toch op neer.

Voor de volledigheid ik stem persoonlijk niet in met die rede. Hij maakt er ten eerste zelf al een kuikentjes-pasen van, hoort heldenverering niet en zoals hij wel weet maar niet doet is het een feest van leven niet van dood. Maar dat is een kwestie van eigen overtuiging niet van feitelijkheden.

als een christen reageert...

...is elke frontpagina te klein. De paus reageert, hopla bol zullen de kranten staan, de kardinaal reageert op euthanasie nav de dood van Claus en meteen dient deze persoon ook weer op het publiekelijk schavot geplaatst te worden.

Vele mensen keren hier de rug toe naar wat kerkelijk is, maar vele behouden zich ook nog steeds het recht elk woord te moeten beoordelen of veroordelen wat uit die kerk voort vloeit. Dat is alsof ik morgen zal zeggen dat de voorzitter van de pvda die vernieuwing beter niet had doorgevoerd omdat hij het marxistisch denken heeft afgewimpeld. Het komt erop neer dat we wel nog steeds kritisch kunnen en moeten en mogen zijn op wat er op een ander reilt en zeilt maar laat ons dan niet op de wagen springen die de pers lanceert en ongenuanceerd reageren.

Als je de homilie gelezen hebt waarin Kard. Daneels het had over lijden en sterven dan kan je niet anders dan merken dat hij Hugo Claus niet vernoemde nog zijn persoonlijke keuze in vraag stelde. Hij stelde wel een tendens in vraag.

Het is klaar en duidelijk dat bepaalde zaken wel getolereerd worden en andere zaken niet. Logisch. Maar het gaat van kwaad naar erger, nu wil men al euthanasie voor kinderen en dementen.
Met welk recht zijn we eigenlijk bezig ons te bemoeien met het leven (of dat nu 'levendig' of 'lijdend' is) van dat kind, van die demente. Wie beslist er dan? zal dat het kind of die demente zijn? Over wat zijn we hier dan bezig. Over 'zelfbeschikking' of over een vooraf voorgeschreven 'testament' waarin zal staan dat als men zwaar ziek of dement wordt en de ander nog maar tot last is, dat men dan maar euthanasie kan toepassen op hem of haar.

Ik vraag me soms af waar liberalen en socialisten en ander soort progressievelingen het over hebben in deze context. Ik kan niet begrijpen dat socialisten die zouden opkomen voor de 'rechten van het volk' , hier in het euthanasie debat de kaart trekken van het groot kapitaal. Want gezondheidszorg is duur, families kunnen zogezegd de zorg niet aan van hun oude moeder. Waarom niet? men moet met tweeën gaan werken of men kan niet mee in deze maatschappij en als je niet meekan en toevallig ook nog ziek of dement bent dan ben je enkel maar tot last en in essentie wordt dan hun lijden misbruikt door een bepaalde klasse om minder te moeten investeren in zorg voor deze bevolkingsgroep. Palliatie kan werken, ga naar gasthuisberg of andere ziekenhuizen. Maar de palliatieve diensten krijgen moeilijker en moeilijker geld vast, maar ondertussen verschijnt er een euthanasiekit in de apotheker ten dienste van de huisarts? Kunt u nog volgen?
En ik die dacht dat de huisarts er was voor ons aller welzijn? Pijnverzachting, ok, dit kan euthaniserend werken misschien, ok, maar het is niet met de bedoeling gedaan de mens te doen sterven. Neen, het is met de bedoeling het lijden te verzachten. Maar wie weet welk leven hebben die mensen innerlijk niet? Het innerlijke wordt tegenwoordig met de vloer geveegd en het uiterlijke, de uiterlijke schijn dat is belangrijk. Als wij denken dat die ander lijdt dan is dat zo en dan...Moeten we die maar legaal al zijn / haar eind brengen.

Er moet eens eindelijk een maatschappelijk debat ten gronde gevoerd worden en niet elke kritische tegenstem de mond snoeren, net zoals dat is op vele andere maatschappelijke en politieke domeinen.

Waar zitten de echte vooruitdenkende, de echte zuilenbrekers, de echte krakers van de 'heilige huisjes'?

Dat ieder zijn heilig huisje kent is hoegenaamd wel bekend en dat het moeilijk is andermans mening te verstaan, is ook hoegenaamd duidelijk!

schande

Ik vraag mij toch wel af waar die man het lef vandaan haalt om zulke dingen te zeggen. Het is al eerder gebleken dat die man later zijn excuses komt aanbieden, als het vuur als stevig is opgelaaid.

Die man verkondigd zijn mening niet, maar dringt zijn mening op en probeert zich veilig te stellen achter de hypocratie van de kerk en de bijbel.

We kunnen al niet kiezen waar we geboren worden, laten we dan astublieft kunnen kiezen en zeker bij helse, onuitstaanbare fysische en psyschische pijnen wanneer we kunnen sterven.

toch

Misschien toch even vermelden dat ik niks tegen Kardinaal Daneels heb. Mijn woorden als "man" en "die" komen uit de reactie van ongeloof en verbijstering. Ik reageer hierop omdat er waarschijnlijk commentaar zal komen.

Zoals uit vorige posten blijkt heeft kardinaal Daneels ook goede dingen gedaan.

Toch blijf ik erbij dat euthanasie een persoonlijke beslissing moet zijn.