Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

L'invité impoli

L'invité impoli

Hij mag dan misschien gelijk hebben, daar zijn zelfs een aantal Congolese burgers het mee eens, maar de manier waarop minister De Gucht vorige zondag, vlak voor zijn vertrek naar China, nog maar eens uithaalde naar de Congolese regering, heeft voor een nieuwe diplomatieke rel gezorgd. Congo roept zijn ambassadeur in Brussel terug voor overleg en sluit het consulaat in Antwerpen.

De uitspraken van onze buitenlandminister in het programma L'invité van de zender RTL, zijn niet goed onthaald in Kinshasa.
In De Zevende Dag was er overigens ook een interview, met gelijkaardige uitspraken van De Gucht over Congo, hoewel het interview in de eerste plaats ging over zijn bezoek aan China.

Bekijk het interview met RTL

In het interview met RTL heeft minister De Gucht het ook over de dramatische omstandigheden in Oost-Congo.

Op 24 juni aanstaande zal oud-premier Guy Verhofstadt aanwezig zijn op een benefietconcert voor slachtoffers seksuele terreur in Oost-Congo.

zie http://www.indymedia.be/en/node/27521

Verhofstadt zei eerder dit jaar dat België een voortrekker moet zijn in de strijd tegen het gebruik van kindsoldaten en seksueel geweld als oorlogswapen. Het wordt echter moeilijk om die ambitie waar te maken, als de diplomatieke relaties tussen Congo en België blijven verslechteren. Een meer doordachte en doorgesproken houding is noodzakelijk. Misschien kan het diplomatiek overleg beter voorbereid worden door afgevaardigden van beide landen?

Niet dat De Gucht beperkt moet worden in zijn uitspraken, maar het is noodzakelijk dat beide regeringen elkaars bedoelingen, context en gevoeligheden duidelijk leren onderscheiden.

Intussen kan men zich de vraag stellen waarom De Gucht wel zo streng is voor Congo, maar zich deze week bijzonder mild opstelt ten opzichte van China. De verschrikkelijke aardbeving die daar heeft plaatsgevonden, verandert niets aan het feit dat er nog steeds op grote schaal mensenrechten worden geschonden in China.

Ook het bericht dat Pierre Chevalier tegelijk VN-gezant was en opnieuw zijn functie in de groep Forrest had opgenomen, helpt niet aan de geloofwaardigheid van België.

Congolese oppositieleider Bemba aangehouden

Een ander opmerkelijk bericht: de voormalige Congolese oppositieleider (VRT schrijft 'rebellenleider') Jean-Pierre Bemba is zaterdag 24 mei aangehouden in Brussel op vraag van het Internationaal Strafhof. De vader van Kabila was ook een rebellenleider, maar zijn zoon is nu de democratisch verkozen president van Congo.

Zo zijn er voor het buitenlandbeleid van onze regering, maar ook voor onze nationale media, verschillende maten en gewichten in het benaderen en benoemen van de situaties in het buitenland. Zoals het hen uitkomt zijn ze vriendelijk of vijandig voor buitenlandse regeringen. Objectiviteit en duidelijke communicatie ontbreken in de meeste gevallen.

En zo dreigt België in Congo geen meester of bondgenoot, maar een ongenode gast te worden.

Men moet wel goed weten wat

Men moet wel goed weten wat men vertelt. Het commentaar hierboven is niet overdacht ! Het rammelt langs alle kanten !

Karel De Gucht heeft opnieuw laten verstaan dat het in Congo helemaal niet de goede richting uit gaat met de wederopbouw van het land, het uit het slop halen van de economie, het aan de bevolking bieden van een menswaardig bestaan en het stopzetten van de oorlogssituatie met alle ellende van dien in de conflictgebieden.

De zaken blijven daar vierkant draaien, de infrastuctuur (wat er nog van terug te vinden is) verloedert verder, de bevolking wordt aan haar lot overgelaten terwijl internationale plunderaars en potentaten verder hun zakken vullen. We moeten ons afvragen of onze 200 miljoen wel zinnig besteed zijn dan wel zuiver weggegooid geld vormen in zo een context.
En dan is er nog de geopolitieke situatie van de regio die zorgwekkend is en ook doortastend en verstandig optreden in Kinshasa
vereist. Maar ook op dat vlak bakt Kabila er compleet niks van.
België heeft hier een verpletterende verantwoordelijkheid van verregaande historische aard maar ook omdat we recent hard aan de kar van de presidentsverkiezingen hebben getrokken en zo de Kabila-kliek hebben helpen legitimeren. Kabila die zijn macht blijkbaar niet echt gebruikt om zijn bevolking te dienen maar wel ten voordele van zijn eigen belangen en die van een beperkte groep anderen. De man is volop bezig nieuwe rampen over zijn land te halen.

Karel De Gucht is zwaar ontgoocheld en wenst dat oude spelletje niet opnieuw verder te spelen.
Dat is lovenswaardig. Men kan niet duidelijke communicatie eisen en tegelijkertijd het optreden van De Gucht aanvallen.
Kabila is gewaarschuwd dat de Belgen, en wellicht heel wat anderen die hun beleid afstemmen op het onze, hem niet meer ten koste van veel gaan helpen in het zadel te blijven als hij niet echt het beleid volledig omgooit en gaat doen wat hij beloofd heeft.
Want als Kabila het niet probeert op te lossen, dan hebben de Kongolezen recht op iemand die het op z'n minst wel wil proberen !

De Gucht is inderdaad selectief. T.a.v. de Chinezen is hij veel liever. Maar is het nu echt de rol van België om tegenover die wereldmacht opnieuw de brullende muis te gaan spelen ?

T.a.v. Congo hebben we internationale invloed en een morele rol nadat we ons daar zozeer geëngageerd hebben. T.a.v. China e.a. kunnen we enkel als onderdeel van de internationale gemeenschap iets zinnigs ondernemen.

muizenissen

Beste R. Cornet,

Meestal ben ik erg dankbaar wanneer mensen mij willen informeren. Ik wil ook u bedanken voor uw poging. Helaas zie ik niet in waarom u het bij het rechte eind zou hebben.

Onze analyse verschilt niet geheel van elkaar. Onze besluiten wel. Minister De Gucht heeft grotendeels gelijk over Congo en zijn houding tegenover China is niet consequent met zijn houding tegenover Congo. Dat is ongeveer waar we het over eens zijn.

Waarom zegt De Gucht wat hij zegt over Congo en China? Is dat werkelijk omwille van zijn menslievendheid? Ik zou het graag geloven! De reden waarom hij de Congolese regering in een kwaad daglicht wil stellen, gaat veel meer in de richting van economische belangen.

Tegenover China zou het inderdaad niet lukken om het regime daar op de knieën te krijgen. Maar morele standaarden hebben niets te doen met de grote van een land. Daarbij, samen met Frankrijk en een aantal internationale instellingen, zou het moeten lukken om bij de grootmacht gehoor te krijgen. Echter, hierdoor zou de economische 'vriendschap' met China wel eens kunnen bekoelen. Dus grijpt de buitenlandminister de aarbeving in China aan om te zeggen dat het toch allemaal niet zo erg is met de grootmacht en wil hij de grootschalige mensenrechtenschendingen gauw onder de mat schuiven.

Tegenover Congo zijn het juist de mensenrechtenschendingen die minister De Gucht steeds weer naar boven haalt, terwijl het regime in Kinshasa hier niet rechtstreeks voor verantwoordelijk is. Congo is zo groot als West-Europa en daarbij, grote delen zijn nauwelijks toegankelijk. Het is ongeveer alsof je Brussel verwijt dat er in Joegoslavië een oorlog woedt.

Laten we realistisch zijn. België kan initiatieven nemen, maar enkel als de internationale gemeenschap én het regime in Kinshasa het eens kunnen worden over een gezamelijke aanpak, kunnen er stappen vooruit gezet worden.

Vrijhandel is niet het juiste signaal, want daardoor geef je juist een vrijgeleide aan een beperkte elite om zich te verrijken op de rug van de Congolezen. Er moet een degelijke sociaal beschermde wetgeving komen, minderheidsgroepen moeten een zekere mate van autonomie krijgen, een sluitend juridisch systeem moet worden opgezet met ondersteuning van de internationale gemeenschap. En verder blijven onderwijs, gezondheidszorg, familiale landbouw, infrastructuur en een interne markt grote prioriteiten.

Jo

Gepost door Jo
25.05.2008