Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

DAK daagt stad Antwerpen voor de rechter over GAS-boete

DAK daagt stad Antwerpen voor de rechter over GAS-boete

Vandaag spande het Daklozen Aktie Komitee een proces in tegen de stad Antwerpen. Aanleiding hiervan was een GAS-boete (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) tegen het DAK vanwege een manifestatie die zij organiseerden op 1 november vorig jaar.

IMGP7398.JPG

DAK organiseerde toen met een aantal andere hulpverleningsorganisaties (Free Clinic, parochiale werking, ’t VLOT, en INPUD) een aangevraagde symbolische manifestatie op het De Coninckplein met een dertigtal druggebruikers. “Vindplaats gericht werken” en “Vinden en binden” zegt men in de hulpverlening. Dat deden de organisatoren opnieuw toen ze op de “Internationale Dag van de Druggebruikers” een niemand “overlast” bezorgende reünie hielden, waarbij een minuut stilte voor de door gebrek aan hulpverlening gevallen drugsdoden hielden.

Deze manifestatie werd op het voornoemde plein echter verboden door burgemeester Janssens, men mocht de manifestatie wel houden op het St.Jansplein.

Ondanks aandringen van de politie ging de manifestatie wél door en in alle rust.Een week later kreeg het Dak echter een GAS-boete van 80 euro.

De GAS wordt ingezet tegen overlast van hondendrollen, geluidshinder, graffiti, zwerfvuil, enz,…en nu blijkbaar ook tegen actievoerders.

DAK spande het proces dan ook aan vanwege een principiële testcase inzake het willekeurig en ongrondwettelijk misbruik dat de overheid maakt van de GAS.Dit misbruik betekent een gevaar voor de burgerlijke vrijheden, het recht op vergaderen, het recht op vrije meningsuiting en kan bijvoorbeeld worden uitgebreid tegen bijvoorbeeld stakersposten, betogers enz,…

IMGP7362.JPG

Vandaag is het in Antwerpen ook burendag,.. ter gelegenheid van het proces was er vanmorgen dan ook een symbolische “samenscholing” op de trappen van het justitiepaleis, met koekjes, stoelen en koffie, en zonder aanvraag. Als buren onder elkaar en liefst zonder “samenscholingsverbod” en “stop die GAS!”

IMGP7383.JPG

De koepels van actie en buurtcomités “A!A”(Antwerpen in Actie), “Basta” en het 1 Mei comité ,waarvan het DAK deel uit maakt -volgen de uitkomst van dit proces met grote belangstelling.

IMGP7368.JPG

De advocate (Edith Flamand) pleitte voor het DAK het volgende:

Dit is een principes kwestie. Als men deze groepering gaat sanctioneren, dan worden de rechten van de vrije meningsuiting beknot.

Bovendien was de brief van de GAS boete niet ondertekend door de personen die die moesten ondertekenen ‘( burgemeester, gemeentesecretaris).

Als een akte niet correct ondertekend is, dan bestaat deze dus voor de overheid niet, ze is ongeldig.

Bovendien zijn manifestaties op de openbare weg ,een vergadering in open lucht of een samenscholing een Grondwettelijk recht, en zijn preventieve maatregelen verboden.Beperkingen zijn wel mogelijk.Maar gemeentes hebben geen onbeperkte macht om die wetten te regelen op hun grondgebied.

IMGP7404.JPG

De plaats van de manifestatie was uitermate belangrijk voor de organisatoren.
De politie gaf als reden in een PV om de manifestatie te verplaatsen naar het St. Jansplein: “Er is regelmatig overlast op het De Coninckplein”

(De weken vooraf waren er verschillende controles door de politie op het De Coninckplein, grote schoonmaak oftewel, “Het schoonvegen van het plein en ontdoen van alle schorremorrie voor het oog van de toerist, en voor het bekomen van een “nette” “propere stad”.

DAK wou juist ingaan tegen dit repressieve beleid. Naar alle waarschijnlijkheid heeft ook de bewonergroep “ De Bilzen” druk uitgeoefend om een verbod te te krijgen van de manifestatie).

Tijdens de manifestatie is er door het DAK echter onderhandeld en mochten zij toch een half uur manifesteren, onder voorwaarde dat nadien alles zou worden opgeruimd.(bijkomende voorwaarden).
Met andere woorden, de politie geeft mondeling toch toestemming, en een week erna schrijft men dan een GAS boete uit,…proper,…In het PV van de politie staat dan weer wel te lezen dat er tijdens de manifestatie “geen ordeverstoring was”.

Het signaal dat de stad Antwerpen hiermee uitzend is dan eigenlijk: “Als het niet naar onze zin is, dan kan je beter geen aanvraag meer indienen voor een manifestatie”.

DAK is echter een erkende organisatie waar de politie soms zelf ook een beroep op doet, als de huidige opvangmogelijkheden voor daklozen vol zitten,…en toch gaat men deze organisatie die zich inzet naar de doelgroepen sanctioneren omdat ze met een doelgroep een manifestatie doen?

IMGP7408.JPG

De tegenpartij (advocaat van ’t stad) zei in zijn tegenbetoog dat de GAS-brief wel correct was ondertekend en dat er geen belangen zijn geschaad.

Onder openbare overlast verstond hij: “Alles dat de veiligheid, de rust, orde, de zindelijkheid en de harmonie van de mens in verstoring kan brengen”

De woorden RUST en ORDE sprak hij zo uit, dat deze weergalmden in de rechtszaal,…om nog even tegen de wanden te kaatsen en te blijven na-echoeën,…

En: “Zonder een schriftelijke en voorafgaande toestemming kan er geen manifestatie zijn”

(En een spontane betoging dan?)

Weer weergalmden hier dan de woorden van ORDE en RUST die boven alles moeten gerespecteerd worden.

De stadsadvocaat vond dan ook dat het beroep als ongegrond dient afgewezen te worden,…(het zou de rust en de orde wel eens kunnen verstoren).

Uitspraak op 24 juni.

IMGP7393.JPG