Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Verdrag van Lissabon: en weer werd het nee

Verdrag van Lissabon: en weer werd het nee

Het zit de Europese Unie niet mee. Na Frankrijk en Nederland in 2005 is het aan het kleine Ierland om de Europese Unie in een diepe crisis te storten. Sarkozy had dan toch gelijk: als er ook maar ergens een referendum wordt georganiseerd, is het gedaan met het verdrag.

Alle regeringspartijen en de twee grootste oppositiepartijen voerden enthousiast campagne voor de ja-stem, maar het mocht niet baten. In 37 van de 43 kiesdistricten waren de ja-stemmer in de minderheid. En dat in een land dat relatief weinig echte eurosceptici telt. In de ranglijst van Europalievende landen staat Ierland derde op gelijke hoogte met België en na Luxemburg en ... Nederland, het land dat drie jaar geleden samen met Frankrijk de Europese grondwet in een referendum naar de prullenmand verwees.

Die verfrommelde grondwet werd al snel weer heropgevist en herschreven tot een onleesbaar verdrag van 287 pagina's, 356 wijzigingen van vroegere verdragen, 12 protocolen, 65 verklaringen en één annex. Verschillende Europese toppolitici haastten zich om te benadrukken dat de essentie van de grondwet overeind bleef. Maar omdat het ding nu een andere naam had, moest er niet meer over gestemd worden. Of toch niet in referenda. Het Verdrag van Lissabon zoals de herschreven grondwet ondertussen heet werd tot nu toe al door 18 van de 27 lidstaten geratificeerd zonder de bevolking te consulteren. De Franse president en ervaringsdeskundige Nicolas Sarkozy had zijn collega's gewaarschuwd: “Il n’y aura pas de traité si un référendum a lieu en France, qui serait suivi par un référendum au Royaume-Uni. La même chose se produirait dans tous les Etats membres si un référendum y était organisé.”

Maar dat was dan buiten de Ierse grondwet gerekend. De Ieren konden het grondwettelijk niet maken om geen referendum te organiseren. En dus is ook het Verdrag van Lissabon juridisch en politiek dood, zoals Le Monde Diplomatique schrijft in een eerste reactie. Bernard Cassen schreef het eind vorig jaar al in diezelfde krant: blijkbaar kan de Europese constructie enkel vooruitgaan buiten het weten om van de bevolking. Zo geschiedde het in België. Het Verdrag van Lissabon werd hier in sneltreinvaart door kamer en senaar gejaagd. Het (makke) debat en de stemming in de kamer op 9 en 10 april waren 's anderendaags niet eens terug te vinden in de kranten.

De reacties op het Ierse nee zijn dubbel. Een reeks politici riep de resterende lidstaten meteen op om onverstoord verder te gaan met de ratificatie. Hier en daar klinkt weer de verontwaardiging over de stem van het volk. Opbergen die referenda, schrijft de Antwerpse politicoloog Tom Sauer in De Standaard. “Meer schapen dan burgers”, “die verdomde Ieren”, “Stank voor dank”, “asociaal stemgedrag”, “frustratie”, zo gaat Sauer nog een tijdje door. Er zijn deze keer – en anders dan drie jaar geleden – ook meteen andere stemmen.

“For far too long, Europe has paid too little attention to the expectations and rights of workers and others who feel threatened by globalisation and the pace of change. This message from Ireland, as from France and the Netherlands earlier, must this time be acted on urgently.” De woorden zijn van John Monks, de secretaris-generaal van de Europese vakbondskoepel EVV. Hij zal wel gezien hebben dat zelfs de grootste vakbond van het land, Siptu, het Europees Verdrag niet wou steunen.

In de komende weken en maanden zal moeten blijken of ook de Europese toppolitici oren hebben naar deze noodkreet. Volgende week vindt in Brussel alvast een Europese top plaats.

"De mensen"zijn dom?

Dat was de teneur bij VRT, na de bekendmaking van de uitslag.
Geef dus de mensen het woord, het loopt verkeerd.
Een misdadige logica over democratie.
De dag ervoor kom je via dezelfde media kennis maken met het ja en neen(Europa)kamp.
Objectief en respectvol.
Europa wordt verworpen.
De Ieren weten niet waarover ze spreken,ze verstaan het niet,het is een afrekening met de regering,...
Alle redenen zijn goed om te zeggen; Europa Akkoord, de Ieren zijn dwarsliggers.
Wel ik heb de kans niet gekregen om te stemmen.
Mijn antwoord is neen, tegen Europa; ik ben maar een marginaal.
Om fier op te zijn?
Neen, ik weet het niet, voor mij is Europa een zevenkoppige draak, veel beslissingen en problemen.
Vissers,vluchtelingen,verre beslissingen,vele commissies,eindeloze procedures,...
Meer weet ik er niet over, daarom stem ik tegen.
Mag ik op duidelijke argumenten rekenen om me van het tegendeel te overtuigen.

Leo