Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] België stuurt rapport over wapens met Verarmd Uranium naar VN

[Opinie] België stuurt rapport over wapens met Verarmd Uranium naar VN

30 juni 2008, Brussel – De Belgische regering heeft een rapport overgemaakt aan de Verenigde Naties in New York. In dit rapport geeft België zijn standpunt over de gezondheidsgevaren van het gebruik van wapensystemen die verarmd uranium bevatten. Aanleiding voor deze kennisgeving aan de VN was de aanname van een VN-Resolutie in oktober 2007 dewelke opdracht gaf aan de VN-secretaris-generaal om de standpunten op te vragen van de VN-lidstaten over de effecten van het gebruik van uraniumwapens.

De Belgische regering verwijst in zijn rapport aan de VN naar de Belgische wet die het gebruik van deze wapens verbiedt. Het rapport vermeldt dat de Belgische wet aangenomen werd als gevolg van de hoorzittingen in het Belgische parlement. Er bleek toen een verschil in visie tussen de deskundigen uit de kernenergiesector en onafhankelijke wetenschappers wat betreft de afweging van de gevaren die uraniumwapens kunnen vormen voor de gezondheid van mens en milieu. "De Belgische wetgever heeft uiteindelijk een politieke beoordeling aangedragen die rekening houdt met de afwezigheid van een wetenschappelijke consensus over de effecten van verarmd uranium, en die tegelijkertijd het voorzorgsprincipe toepast, een principe dat een houding van voorzichtigheid voorschrijft zolang er geen wetenschappelijke zekerheden bereikt zijn." Aldus het rapport. Er bestaat in de wetenschappelijke wereld echter wel een wetenschappelijke consensus over het gezondheidsrisico van verarmd uranium. Industriën en andere groepen die financieel-economisch of militair-strategisch voordeel hebben bij de productie of het behoud van uraniumwapens, houden ons voor dat het gezondheidsgevaar van deze wapens verwaarloosbaar is.

Willem van den Panhuysen van de Belgische Coalitie 'Stop Uraniumwapens!': "Wij hopen dat de VN-secretaris-generaal voldoende aandacht zal schenken aan dit standpunt van de Belgische regering, en dat de toepassing van het voorzorgsprincipe een belangrijk richtsnoer zal zijn in de verdere bespreking van het tema uraniumwapens tijdens de 63ste zitting van de VN Algemene Vergadering. We vinden bovendien dat België moet nagaan welke gebieden besmet werden met verarmd uranium of met andere radioactieve stoffen, alvorens Belgische soldaten naar Afghanistan of andere landen uit te zenden."

De Belgische Coalitie 'Stop Uraniumwapens!', een samenwerkingsverband van 25 NGO's, waaronder Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel, is tevreden met deze duidelijke communicatie van de Belgische regering aan de Verenigde Naties.

Verarmd uranium wordt gebruikt in pantserplaten en in pantserdoorborende inerte munitie. Een uraniumkogel wordt vooral gevaarlijk wanneer hij inslaat op een pantservoertuig en daardoor in minuscule deeltjes transformeert. Deze deeltjes kunnen via lucht, water en voedsel in het menselijk lichaam de cellen beschadigen. Twintig onderzoekingen van het US Armed Forces Radiobiology Research Institute (Pentagon) wijzen op de kankerverwekkende effecten van verarmd uranium, effecten die vergelijkbaar zijn met besmetting door nikkel, een erkend niet-radioactief kankerverwekkend element.

Belgische Coalitie 'Stop Uraniumwapens!'
p/a Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel
www.motherearth.org/du
Perscontact: Willem van den Panhuysen