Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Communautaire crisis op Indymedia.be?

Communautaire crisis op Indymedia.be?

Tja, wat moet een website als Indymedia.be aan met zo'n crisis. Van de sociale bewegingen liet voorlopig alleen het ACW iets van zich horen. Spontaan komen er ook weinig individuele reacties binnen. Dat zou ook logisch moeten zijn. Onderzoek wees uit dat de staatshervorming de minste van de zorgen was van de kiezers die op 10 juni naar de stembus trokken. Weinig kans dat er na dertien maanden communautair gebakkelei een plotse heropleving is van de interesse voor institutionele hervormingen. 100.000 werknemers trokken vorige maand de straat op voor meer koopkracht. Een betoging voor de splitsing van B-H-V kreeg nauwelijks 250 mensen op de been.

Maar over koopkracht of over de verwoestende gevolgen van de huidige economische crisis of de immense dreiging van de klimaatcrisis gaat deze politieke impasse niet. Progressieven kunnen er alleen maar wat gedegouteerd naar staan kijken.

Door het communautaire circus moeten krantenlezers eerst een ganse katern over drie kolderburgermeesters uit kleine dorpjes in de rand van Brussel doorworstelen voor ze ergens in een uithoek van de krant kunnen lezen dat General Motors misschien failliet gaat, dat duizenden oudere werknemers hun pensioenspaarfondsen zien wegsmelten, dat in de VS de éne na de andere bank ineenstort, dat Fortis dolgelukkig is dat Khadaffi en de Russische miljardair Suleiman Kerimov nog aandelen willen kopen, dat diezelfde Kerimov door Fortis-baas Lippens enkele maanden geleden nog uitgescholden werd voor maffiabaas, dat 200 miljoen mensen bedreigd worden door de voedselcrisis en dat de 8 machtigste politici van de wereld beloofd hebben om het probleem van de broeikasgassen aan te pakken... in 2050 (m.a.w als Bush zijn 104de verjaardag viert).

De wereld heeft nood aan visionaire politici die iets nieuws uitvinden na het falen van het neoliberalisme, zei oud-politicus Willy Claes onlangs in een uitzending van Lichtpunt. Van dat soort politici lijken er niet veel rond te lopen in de Wetstraat.

Een spijtig gevolg van de dertien maanden durende farce is dat nu alle partijen (en ook het ACW) wijzen op het belang van een communautaire hervorming. De discussie gaat dus al lang niet meer over het nut van een splitsing van de arbeidsmarkt of de vennootschapsbelasting, maar wel over hoe snel en hoe verregaand die splitsing kan zijn. Het betekent een totale verdwazing van het intellectuele en politieke debat in België. En we staan er gedegouteerd tegenaan te kijken.

En stel je voor dat er in oktober nieuwe verkiezingen volgen. Moeten we dan weer braaf aanschuiven bij de politici om hen te vragen wat hun sociaal-economische-ecologische plannen zijn als ze verkozen geraken? Wie gaat die mensen dan nog geloven...

"dit voedt enkel de anti-politiek"

Een Belgische nationale feestdag zonder nationale regering... 't is eens wat anders...

of... 'iedereen premier', misschien? Dat zou pas leuk zijn!

Een nationale feestdag zoals ze die hier in Frankrijk vieren -de afgelopen dagen aan den lijve ondervonden- dat kennen we in België niet. Hoeft ook niet, vind ik. Laten we maar gewoon doen, da's al gek genoeg.

Of ik daarom vind dat alles hetzelfde moet blijven, dat er nooit iets moet veranderen? Niet meteen. Ik zou willen pleiten voor méér i.p.v. minder regionale samenwerking. Een Euregio is misschien een voorbeeld, zij het dat ik niet helemaal overtuigd ben van de werking ervan zoals die nu is. Een soort confederatie van de Benelux, waarom niet? Maar eerst moet iemand in België het huishouden onder handen nemen. Vooral dan de problemen die te lang zijn blijven liggen.

Hoe België doorheen de huidige politieke crisis tot aan het Europees voorzitterschap in de tweede helft van 2010 zal geraken, het zal mij en vele anderen benieuwen. Volgens de politiek analist in 'Le Républicain Lorrain' zijn alle scenario's mogelijk: van een status quo tot de splitsing van België.

Leterme heeft het moment gekozen, wanneer er weinig reactie komt. Vele mensen vernemen het nieuws op vakantie in het buitenland. Anderen zouden wensen dat ze met vakantie waren. De sociale bewegingen draaien op halve kracht. Misschien hadden ze hun reactie al moeten klaarhouden 'veur alle valle veur', voor als het geval zich voordoet.

Toch zijn er die niet stil zitten. Zo is er behalve de Gravensteengroep, nu ook de Vooruitgroep (elders te vinden in de commentaren op Indymedia.be). Ik heb nog niet de tijd genomen om hun visie grondig te bestuderen, maar dat we niet op een dood punt zitten en dat er nog TATA (there are thousands of alternatifs, dixit Susan George) zijn, dat wil ik een sterk ja op zeggen.

De voornaamste verliezer is niettemin de politiek. Zoals Xavier Declercq vqn Oxfam zei na weer een mislukte G8 in Japan: "Dit voedt enkel de anti-politiek".

Aan ons om redelijke en sociale alternatieven voor te stellen.

Laat het uw vakantiegevoel niet bederven en aan alle Belgen, alvast een fijne 21e juli, met of zonder nationale regering!

Sire

"Progressieven kunnen er alleen maar wat gedegouteerd naar staan kijken."

Als straks het kartel uiteenspat en een groot deel van de CD&V overloopt naar het NVA dan zou er wel eens een tandem kunnen ontstaan met LDD en dan is het hek helemaal van de dam. Dan zou er een wonderbaarlijke Vlaamse meerderheid kunnen onstaan door een coalitie met het VB en dan staat progressief-Vlaanderen voor een voldongen feit: een onafhankelijk Vlaanderen gerealiseerd door verguist rechts waar links alleen het nagapen naar heeft. Laat iedereen daarom zijn verstand gebruiken. En met iedereen bedoel ik ook iedereen en niet in de laatste plaats Koning Albert II. Deze impasse kan en moet doorbroken worden en de koning heeft de troeven in handen om met de politieke elite tot een resultaatsgericht princiepsakkoord te komen. De vorst zou in een toespraak aan de bevolking kunnen verkondigen dat België zal worden omgevormd voor een bepaalde datum (bvb. 1/1/2010) naar een CONFEDERATIE met interregionale solidariteitsmechanismen voor de sociaal zwaksten in de maatschappij. Sire , wees visionair!

Illusies

Als ik u goed volg moeten we dus een rechtse "overwinning" vermijderen door hun standpunten over te nemen en er een rode strik rond doen. Hetgeen SP.a vandaag eigenlijk wat aan het proberen is. Enfin Vandenbroucke maar niemand in de SP.a die hem tegen spreekt of daar de kans toe krijgt. Alle rechtse partijen zeggen dat een grote staatshervorming nodig is om "onze" welvaart en onze solidariteitsmechanismen te behouden. Alle rechtse partijen beweren dat ze voor solidariteit zijn en niet willen raken aan onze sociale zekerheid. Integendeel ze willen de toekomst van onze kinderen veilig stellen.

Er bestaat vandaag geen enkele confederale staat en in de geschiedenis van de mensheid hebben er maar een paar bestaan en dat nooit voor lang, en geen enkele nadat het een federale staat is geweest. Misschien een teken aan de wand dat dit niet werkt maar een manier is om seperatisme te verkopen aan de bevolking en een manier om de Franstaligen te chanteren om in te gaan op de "Vlaamse" eisen. Vlaams eisen die veelal rechtstreeks afkomstig zijn van Voka en Unizo (en verdedigd door kranten die deel uitmaken van Voka) en partijen die aan hen schatplichtig zijn. We hebben zowaar een minister-president die baas is geweest van Unizo en daar zonder verkozen mandaat op die post is gekomen.

België ombouwen tot een federale staat lost het fundamenteel probleem niet op. Geen enkele partij in het parlement verdedigt de economische belangen van de meerderheid van de bevolking en geen enkele partij stelt het economische systeem in vraag dat er voor zorgt dat landen, regio's en individuen met elkaar moeten concurreren om in de gunst te blijven van diezelfde kleine groep mensen. België omvormen van een unitaire staat naar een federale staat hebben armoede, sociale ongelijkheid, werkloosheid en communautaire conflichten niet uit de wereld geholpen waarom zou België omvormen van een federale staat naar een confederale staat en dat met dezelfde partijen en binnen dezelfde economische context opeens het wondermiddel zijn?

Hoe kan men een numerieke

Hoe kan men een numerieke meerderheid van 65% separatistisch noemen? Dat is een contradictie. Ik ken geen enkel ander land ter wereld waar men 65% van de bevolking separatisten noemt. Dit heel simpele feit bewijst toch hoezeer de franstaligen er als minderheid in geslaagd zijn om binnen België de wet en de 'politiek correcte' Vlaamse opinie naar hun hand te zetten.

België behoort aan àlle Belgen

Democratie moet rekening houden met minderheden. Anders is het geen democratie. Dus numerieke minderheden of meerderheden gaan niets oplossen. Niet als ze franstalige Belgen heten en ook niet als ze N-VA of andere gedaanten aannemen.

Ik zei het al en ik zeg het nog:
België behoort aan àlle Belgen!

De idee van een confederatie ben ik wel genegen, was het maar omdat er dan sprake is van samenwerken (het Latijnse 'con' betekent samen).

Misschien meteen een confederatie van de Benelux. Ik ben vorig weekend in Luxemburg geweest en het is een mooie stad. Ik heb veel vrienden en familie in Nederland en voor hen zou het ook handig zijn als die feitelijke grens werd opgeheven. Ik heb ook familie en vrienden in franstalig België, voor hen zou het niet handig zijn dat er een feitelijk grens bijkomt.

Het 'probleem' Brussel zal minder groot zijn in een confederatie, dan wanneer we naar believen van numerieke minderheden of meerderheden ministaatjes gaan oprichten (omdat het overwicht binnen die ministaten gunstiger is voor deze of gene politieke partij?!).

En nog even in alle duidelijkheid: niet alle Vlamingen zijn seperatisten. Ik zou liever zien dat politici en bedrijfsleiders zich toewijden aan een sociale, ecologisch en economisch duurzame wereld. Geloof me, daarvoor zal nog heel veel samenwerking met anderstaligen nodig zijn!

Confederatie

Jo, ik lees graag uw bijdragen. Ook al ben ik het niet altijd eens. Maar ik zie bij jou wel een open geest en een kritische intelligente benadering van de onderwerpen. Het is belangrijk de dingen bij hun naam de noemen en ook ik ben het idee genegen van een confederatie. En hierbij kunnen ook Nederland en Luxemburg of anderen landen/regio's betrokken worden. Het belangrijkste is dat Vlaanderen zich eerst psychologisch losmaakt van het Belgische keurslijf waarin het zich gevangen voelt. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat eens het hierin slaagt we een echt open en mondiaal gericht Vlaanderen gaan zien. Ik twijfel er ook niet aan dat een mentaal bevrijd Vlaanderen zich als regio spontaan solidair zal opstellen met de omliggende regio's/deelstaten.

Vreemd

U heeft de laatste tijd geen Vlaamse krant gelezen zeker of geluisterd naar Vlaamse politiekers die we op TV te slikken krijgen? In welke krant en op welke zender moeten we zijn voor de 'politiek correcte' Vlaamse opinie? Men zou zich beter de vraag stellen hoe een kleine minderheid van de Vlamingen van minder dan 10% (volgens de meeste peiligen) er is in geslaagd om op zo'n dominante manier het laken naar zich toe te trekken. NVA staat in de peiligen quasi op hetzelfde niveau als Groen! maar moeten we eens de aandacht van de media voor de communautaire standpunten van NVA naast die van Groen! leggen? Nu dat ligt deels ook aan Groen! die je op TV quasi ziet beven van schrik als ze ingaan tegen het dominant discours. Enfin dat stelt ook al niet veel voor want tegenwoordig zijn ze ook al voor die mythische staatshervorming die al onze problemen moet oplossen. Peiling na peiling toonde aan dat mensen niet communautair hebben gestemd en dat die grote staatshervorming niet priorioteit was maar ondanks dit domineert dit al meer dan een jaar de discussie in Vlaanderen.

Ongeloofelijk waar sommigen het halen hoe een taalminderheid die bovendien minder vermogend is dan de meerderheid er in zouden kunnen slagen om haar ideologie op te leggen aan de taalmeerderheid.

Gevangene

Vlaanderen is net onafhankelijkheid geworden omdat het het beu is om geld te geven aan die "parasieten" van Walen en dan zou Vlaanderen zich opeens spontaan solidair opstellen met de omliggende regio's en deelstaten. Verraaaad!!!!

De enigste die zich in België gevangen voelen is het Vlaams patronaat die denkt dat er mee te rapen valt in een onafhankelijk Vlaanderen dan in het huidig België. Nu dan zijn er uiteraard altijd wat verwaaide geesten maar die zijn niet relevant bij de totstandkoming van een Vlaamse staat en zullen dus niet moeten rekenen op de vruchten daarvan. Op wie moeten we rekenen om die solidaire Vlaamse staat tot stand te brengen? Lijst Dedecker, Vlaams Belang, NVA, de rechtse vleugel van de CD&V, VLD, Frank Vandenbroucke of op de tegenstanders van seperatisme? Face it. De enigste krachten in Vlaanderen die van Vlaanderen een solidaire staat zouden kunnen maken (wat in kapitalistische context zowieso een contradictie is) zijn net diegenen die de grootste tegenstanders zijn van de huidige staatsherorming en seperatisme. Als er alsnog een Vlaamse staat komt dan zullen die krachten de eerste decennia in de touwen hangen en niets in de pap te brokken hebben. Wie moet het dan doen. Iemand als Etienne Vermeersch, die zegt dat neoliberalisme in Ierland nog zo slecht niet is? Don't think so.

Communautair; verdeel en heers

Sommigen zullen denken dat "kokorikoo" staat voor de Waalse haan. Sorry hij staat voor "Wake Up".

Zoals overal ter wereld wordt de meest aanwezige "verdeel & heers"-techniek onderschat.

Spijtig dat we niet kunnen inzien dat de "nieuwe" crisis waarin we verder moeten hogere doeleinden nastreeft. Europese doeleinden?

De meeste reacties geven geen blijk van inzicht...

Messy code

Ziezo, de virtuele regering Leterme I bestaat nog steeds. Ziedaar, de totale crash die Carl Devos vorige week zaterdag nog voorspelde. Niet dus. Iedere keer als een zelfverzonnen tijdslimiet dichterbij kwam, werd er tijd gekocht. Ook deze keer was het niet anders. Met de nationale feestdag in zicht waren er niet veel andere mogelijkheden. De totale crash is dus vermeden en de eerstvolgende 'dag des oordeels' is 1 augustus (de nationale feestdag van Zwitserland). Zit hier een cryptische aanwijzing in voor de (confederale) toekomst van België?

Komt er daarna een Leterme Versie 2.0? Het mag wel tijd worden, want de broncode van Leterme I begint aardig messed-up te geraken. Heel wat belangrijke thema's, zoals klimaat, werkgelegenheid, duurzame en sociale economie, worden vergeten. Het is al 'staatshervorming' wat de klok slaat. Over 'goed bestuur' spreekt enkel nog de oppositie, zij het om aan te duiden dat het beloofde 'goed bestuur' al meer dan een jaar ontbreekt.

Erger nog: ook de Vlaamse regering is -zacht uitgedrukt- niet goed bezig: een rapport van het Rekenhof is erg kritisch over het toekennen van expert- en consultancy-opdrachten. De Vlaamse regering begint erg op een zelfbedieningszaak te lijken. Consultants werden meestal aangewezen zonder openbare aanbesteding en zonder motivatie. Dat meldde gisteren (18 juli 2008) De Standaard. Maar door het zomerreces, dat voor het Vlaams parlement vandaag begint, kan het tot eind september duren vooraleer de betrokken ministers aan de tand gevoeld worden. O.a. fractieleider Filip Dewinter van Vlaams Belang kondigde aan dat hij het rapport van het Rekenhof in herinnering zal brengen. SP.A verzekerde alvast dat haar Vlaamse ministers Van Brempt en Vandenbroucke niets te verwijten valt. De Vlaamse regering heeft intussen wel komaf gemaakt met de praktijk om met externe experts en consultants te werken.

Toch krijgen we van de Vlaamse regering ook heel wat messy code te verwerken. Ik ben daarom lang niet overtuigd van dit bestuursniveau!

grondwet is er om na te leven

Als de grondwet een vodje papier is, dan zie ik geen enkel reden waarom dat Vlaanderen deze niet beter naast zich neer te leggen.

Als je ziet dat Franstaligen continu de eis van de uitbreiding van Brussel op tafel leggen, als je ziet dat niet - benoemde burgemeesters met dreigementen afkomen die niet in hun bevoegdheid liggen, die afspraken niet nakomen. Is samenwerken dan nog mogelijk?

Als de Vlamingen vragen om die grondwet toegepast te zien is men intolerant. Dan ligt er niemand wakker van. Maar kijk maar eens naar de opiniepeilingen van de laatste weken.

Als de Franstaligen geen zin hebben om gemeenschappelijk gemaakte afspraken na te leven, deze is vrij duidelijk als je de vorderingen ivm Wallo -Brux ziet. Dan moet men daarin duidelijk zijn. Je kan niet langs de ene kant de grote trom roffelen om Belgie te behouden en langs de andere kant eisen stellen en onaanvaardbare zaken voor de Vlamingen doen. Het zullen de Franstaligen uit de rand èn Brussel zijn die belgie zullen doen uiteenvallen. Op dat vlak zijn ze goed bezig! Wat heeft een doorsnee Waal te verliezen met de splitsing van BHV? Niets.

We moeten eens als Vlamingen af van ons kleinzerig minderwaardigheidscomplex. Separatisten zien alles zo eng, dat is een dooddoener die naar autonomisten worden gestuurd. Met doorddoeners geraken we er niet. Blijkbaar zit men met communautaite pleinvrees op bepaalde vlakken.

Ik stel daarom een alternatief voor. We zouden het zelfs historisch nog kunnen staven, maar dat doe ik in deze even niet.
Nu we zien dat het Belgisch federaal model zijn limieten heeft bereikt moet er maar eens nagedacht worden. Met de ogen gericht om een globalisering. Een veel gehoord argument contra Vlaamse onafhankelijkheid is: "we zijn al zo klein". Een typisch minderwaardigheidsargument.
We zijn toch minderwaardig tegenover de Franstaligen of Engelstaligen want met Nederlands zijn we niets in een multiculturele samenleving. Zever, noem ik dat. Veel kritiek, weinig passende oplossingen.

Waarom geen toenadering tot Nederland zoeken? 23 miljoen Nederlandstaligen zouden een stem kunnen zijn in Europa en economisch wel wat kunnen betekenen, langs de andere kant kan dit ook op sociaal vlak een vooruitgang kunnen zijn, zo ben ik nog altijd bereid solidair te zijn met Wallonië. Als een historisch gelinkte partner kunnen we die niet zomaar loslaten. Ik stel voor om een Nederlands - Vlaamse confederatie te vormen, waarbinnen elke staat grote mate van autonomie heeft, maar ook de wil tot samenwerking heeft. Luxemburg en Wallonië zijn evenzeer welkom. Enkel op voorwaarde dat men het Nederlandstalig karakter erkent en dat men de vorm van autonomie van de deelstaten niet in vraag stelt. Wanneer men niet bang is om zelf verantwoordelijkheid op nemen, moet dat lukken. In de derde wereld nemen heel wat mensen samen het heft in handen om het reilen en zeilen van de gemeenschap te verbeteren. Wel Wallonië wordt mank gehouden door een Franstalig Brusselse elite die Wallonie als wingewest gebruikt.

Dit is een gedurfd initiatief. De vraag is echter of die elite zal mee willen. Waarom heeft men anders 170 jaar geleden de meer dan historische vergissing begaan ons af te scheiden, te separeren van de Nederlanden! Wie zijn de eerste separatisten geweest?

Laat duidelijk zijn, erkennen van het Nederlandstalig karakter wil niet zeggen dat we Wallonie en Luxemburg gaan vernederlandsen.

Daarom laat ons de ogen niet sluiten voor klimaatverandering, voor koopkrachtverlies, maar laat elke discussie op zijn terrein in debat besproken worden en maak het debat niet dood, door argumenten die niet terzake doen aan te halen!

Winnen?

Wat heeft een doorsnee Vlaming te winnen met de splitsing van BHV?

de hemel is gesloten

Radio 1 (VPRO) in Nederland heeft de hele donderdagochtend besteedt aan de hypothese dat Vlaanderen en Nederland zouden herenigd kunnen worden in Groot-Nederland. (www.ochtenden.nl)

Ik vind dat het geen zin heeft om allerlei scenario's op tafel te smijten, zolang er niet in essentie uitgelegd wordt waarom het Belgische federale model niet meer werkt. Daarover heb ik enkel vage verklaringen gehoord. Leterme achtte het na 13 maanden 'onderhandelen' bewezen dat het Belgische overlegmodel zijn limieten heeft bereikt. Maar heeft hij niet veeleer zijn eigen limieten bereikt en zijn eigen onkunde bewezen?

Ik weet dat Leterme nog vurige fans heeft, vooral bij een kleine groep Vlamingen die op 21 juli liever geen feest vieren, maar een regeringsleider van de Belgische staat moet er zijn voor álle Belgen. Zoals een vakbondsleider voor álle werknemers en een voorzitter van de Europese Unie er moet zijn voor álle Europeanen.

N.B.: Aan het lijstje problemen waar de Belgische / Vlaamse ... regering meer inspanningen zou moeten doen, kan ik er wel nog een aantal toevoegen. Wat bijvoorbeeld te denken van het hoge cocaïnegebruik en het hoge aantal zelfmoorden? Dat zijn toch geen akkefietjes die tot na 'een grote staatshervorming' kunnen wachten?

Vlaams kartel

Tja dat is de hypocrisie van het zogenaamd Vlaams Kartel. Ze hebben de hemel op aarde beloofd om de verkiezingen te winnen en als opeens blijkt dat ze de mensen blaasjes hebben wijsgemaakt ligt het probleem niet bij hen maar bij de rest van de wereld. Nu probleem is dat de keizer naakt is maar dat bijna niemand in Vlaanderen de kloten heeft om dat te zeggen. Iemand als Leterme zou nog geen duivenclub kunnen leiden de manier waarop hij momenteel bezig is.

De ironie is dat ze ook miljarden hebben beloofd om de uitkeringen te verhogen maar dat dit in tegenstelling tot hun communautaire beloftes er één is die blijkbaar wel zonder problemen vergeten kan worden.

de 16

Leterme in de zestien, machtsgeil, Leterme neemt ontslag kan er niets van...wat kan een mens in sommigen hun ogen nog goed doen? Ik ben geen Leterme freak maar heb er nog een greintje menselijkheid voor over om hem te accepteren wanneer hij de moeilijke wegen kiest ipv de verderfelijke makkelijke wegen naar de macht!

Nepargumenten

Inderdaad Reinout. Tegelijk warm en koud blazen is gemakkelijk en terwijl verlaagt men zich tot het niveau van de dorpspolitieker. What the fuck moet er gebeuren vooraleer de in de status quo en het Belgique a papa vastgeroesten gaan beseffen dat de geschiedenis hun reeds heeft ingehaald en dat België momenteel een regimecrisis meemaakt? In een crisis van dit niveau zijn er maar twee mogelijke oplossingen: een burgeroorlog of een pragmatische hervorming van de structuren. De slecht gecamoufleerde behoudsgezinde Belgicistische argumenten ("de mensen","de koopkracht","Fortis","de kredietcrisis","de opwarming van de aarde",...) staan een pragmatische hervorming in de weg. Met het eng Belgicisme blijft men alles alleen maar uitstellen en brengt men ons pas echt op gevaarlijk terrein.

confederalisme komt na separatisme

De hele discussie rond de Belgische staatshervormingen toont ten overvloede aan dat we welbeschouwd in een land van politiek ongeschoolden leven. Her en der duiken kreten op dat we nu maar zouden moeten opteren voor een "confederaal model". Men doet uitschijnen - bewust of onbewust - dat het hier een soort variant betreft van federalisme. Niets is minder waar. Een confederatie is allereerst geen staat, maar een los verbond van onafhankelijke staten (bijvoorbeeld: Vlaanderen en Wallonië) die door een wederzijds opzegbaar contract gebonden zijn.

Het is dus duidelijk dat separatisme aan confederalisme voorafgaat, al zullen weinige politici en opiniemakers zoiets openlijk toegeven. Een confederatie wordt ook gekenmerkt door een zeer zwakke centrale overheid die een onderhandelde solidariteit regelt tussen lidstaten van het gemenebest, niet tussen burgers. Deze solidariteit kan ten allen tijde door één (rijkere) lidstaat opgezegd worden. Een confederatie kent geen burgers, er zullen dus geen Belgen meer zijn, enkel Vlamingen en Walen.

Dit staatsmodel heeft ook geen rechtstreeks verkozen parlement meer. Het confederale parlement wordt verkozen door de deelstaten, een soort getrapt kiessysteem dus, zoals dat voorkwam tot in de 18de eeuw. Overigens heeft geen enkele confederatie ooit zichzelf overleefd: ofwel evolueerde zulk een model naar een sterkere (federale, unitaire) staatsvorm, ofwel viel de staat uiteen. Dat er vandaag op de wereld geen enkele confederatie (meer) bestaat, toont aan welk onstabiel systeem dit wel is. Ook Zwitserland is geen confederatie maar een federaal land, kijk maar op de zwitserse portaalsite http://www.swissworld.org/en/politics/ .

Burgeroorlog

Wat moet er gebeuren vooraleer mensen doorhebben dat de staatshervorming niet als doel heeft om de problemen van de mensen op te lossen maar om de zakken van het (Vlaams)patronaat te vullen en dat de regionalisering van om het even welke bevoegdheid (hervorming van de structuren) geen enkele antwoord biedt op de uitdagingen van de toekomst. Is huisvesting betaalbaarder geworden sinds het een bevoegdheid is van het Vlaamse gewest. Wel integendeel. Geen enkele staatshervorming heeft geleid tot een daling van de sociale ongelijkheid, armoede en dan zou wat gepruts met de structuren opeens het wondermiddel zijn om de problemen op te lossen. Nu het doel van Vlaams-nationalisten is ook niets van dit alles. Meer Vlaanderen is het enigste doel koste wat kost zelfs als dit zou kunnen leiden tot een burgeroorlog.

Het doembeeld oproepen van een burgeroolog wanneer niet wordt ingegaan op de eisen van het Vlaamse patronaat is zeer zeer laag en nog lager dan laag als die afkomstig is van mensen die beweren links te zijn.

realisme gevraagd

Burgeroorlog. De ene onnozeliteit is nog maar net afgevoerd of men heeft al een volgende klaar.

Geef mij een voorbeeld waar het hier ei zo na tot een burgeroorlog was gekomen? Geef mij er een, aub. En als je het niet kunt, laat dan dit argument achterwege aub. Debatteer met argumenten die een beetje ter zake doen en zit niet rond u heen te meppen.

Als je de geschiedenis van de Vlaamse Beweging bekijkt dan is dat één en al vredelievend geweest.In geen enkel geval hebben ze de wapens opgenomen en bommen gelegd. Hebben we in die jaren van federalisering ooit aan de rand van de burgeroorlog geleefd? Kom hé, blijf een beetje realisme. Als men al vanuit Noord - Ierland kwamen kijken hoe dat wij hier deden om op een vreedzame wijze meer autonomie te krijgen en dat wordt gezegd Yasser Arafat de kaart van Belgie boven zijn bureau hangen had, dan wil dat misschien nog net iets zeggen over het niveau van onze ontvoogders. Wij blijven praten en af en toe stijgen de zenuwen tot kookpunt, maar tot geweldpleging is het nooit gekomen. Uitgezonderd betogingen waar men werd geprovoceerd door bepaalde groepen die menen vooruitstrevend te zijn of de verdraagzaamheid dienen te moeten prediken.

Hou aub op met drogredenen aan te halen!

Intergouvernementalisme

Nochtans valt er wel wat te zeggen voor confederalisme. In elk geval kan het dan niet meer zo zijn dat één landsdeel zijn mening opdringt aan het andere. Elke deelstaat heeft dan soevereiniteit, wat op zich inhoudt dat ze onafhankelijk zijn en slechts gemeenschappelijke besluiten nemen als alle deelstaten in de statenbond het daarmee eens zijn.

Dan wordt duidelijk dat de Europese Unie in een gelijkaardige crisis is verzeild geraakt. Lezen we hierover Wikipedia: "Binnen de EU bestaat een spanningsveld tussen intergouvernementele en supranationale tendensen."

Wie voorstander is van een Belgische confederatie en dus van méér autonomie voor de regio's, zou logischerwijze ook binnen de EU voorstander moeten zijn van intergouvernementalisme en tegenstander van supranationalisme.

Ik citeer nogmaals Wikipedia:
"Intergouvernementalisme is een theorie over het nemen van beslissingen in internationale organisaties, waarbij de beslissingsmacht gelegen is bij de soevereine lidstaten. Soevereine lidstaten zijn in deze theorie alleen gebonden aan hun eigen besluiten. Beslissingen moeten hierom altijd unaniem genomen worden."

"Internationalisme is een politieke stroming die streeft naar het vormen van een samenwerking van naties in een unie waarin elke natie zelfstandigheid behoudt en sancties tegen de deelnemers alleen in onderling overleg genomen kunnen worden."

"Supranationalisme is een politieke stroming die streeft naar het samenvoegen van naties tot een geheel met inlevering van de politieke zelfstandigheid."

De bestuursvorm van België en van de Europese Unie zijn niet dezelfde discussies, maar deze vergelijking kan eventueel helpen bij het maken van een verstandige keuze.

oplossing is niet ingewikkeld

Op zich zou de oplossing niet zo moeilijk moeten zijn. Het Vlaams Parlement moet gewoon een resolutie stemmen, deze goedgekeurd wordt door een tweederde meerderheid en kan deze beslissing laten legitimeren door een referendum.

Natuurlijk is dit niet grondwettelijk. Voor België, maar is perfect legaal te noemen. Wanneer een meerderheid van de Vlaamse parlementsleden en een meerderheid van de Vlamingen in het algemeen een positieve stem uitbrengen. Daar het Vlaams parlement en perfect legaal parlement is.

De Belgische staat zal wellicht het resultaat niet erkennen. Logisch. Maar als je kijkt dat in de grondwet verankerde afspraken, zoals de taalgrens, worden in vraag gesteld, dan hebben de Vlamingen evenveel het recht van deze in vraag te stellen of ze zelfs naast zich neer te leggen.

Uiteraard is er nog een moeilijk gegeven: Brussel.
Sommigen binnen de Vlaamse Beweging, wensen Brussel los te laten, even realistisch blijven leert dat men Brussel niet meer kan "vervlaamsen". Anderen verkiezen om Brussel de fuseren met het Vlaams gewest (linkervleugel binnen vlaamse beweging), nog anderen willen er een soor europees district van maken.

Ik wil er mij niet over uitspreken, wel is dat ik de Brusselse Vlamingen niet wil loslaten.

Confederalisme lijkt voor mij zeer aanvaardbaar, maar zoals de term federalisme in ons land onjuist gebruikt wordt, wordt confederalisme bij ons een uitbreiding van het federalisme.

Confederalisme betekent dat twee onafhankelijke regio's samen in volledige autonomie beslissen een aantal zaken samen te doen. Confederalisme vereist separatisme in zekere zin.

brug te ver

Gisteravond de verhelderende tocht bekeken van Marc Reynebeau met Bart De Wever door Walenland. En natuurlijk rijst dan de cruciale vraag : wat bezielde de CD&V om met deze "separatist" in zee te gaan ?
Wat politieke analyse is op zijn plaats :
1) CD&V was (kapotgeregeerd voor velen na zoveel jaren) in de oppositie beland, en aan het "herbronnen". Een nieuwe, jonge, politieke lichting kreeg zijn kans. "Goed bestuur" voor Vlaanderen (want CD&V is er niet in Wallonië, zelfs nauwelijks in Brussel) werd de nieuwe slogan.
2) Na 8 jaar Verhofstadt (je weet wel de bevlogen olijfboer met wijdse ideeën die uiteindelijk door de mand viel, ook voor eigen partijgenoten, als verkoper van gebakken lucht)
was de tijd rijp voor machtsovername.
3) Deze machtsovername gebeurt op een moment dat er heel wat onrust is op het politiek toneel. Sociale, financiële en economische onzekerheid wereldwijd : herstructureringen en delocalisering, stijgende olieprijzen, het generatiepact, de wijzigende machtsverhoudingen op wereldvlak (USA, Europa, China en India ...).
En natuurlijk was het communautair thema een item voor de Vlaamse CD&V. En even natuurlijk werd de splitsing van BHV - op zichzelf een niet meer dan logische eis, maar nu uitvergroot voor velen tot de splitsing van België - het "symbooldossier" waar (zie hoger 1 en 2 + de "nouveau CD&V est arrivé) een nieuw en krachtdadig besturen kon aan getoetst worden.
Alles je alles op een rijtje zet zijn heel wat evoluties niet alleen logisch, ze zijn ook voor een brede "volks"partij ook positief.
Alleen ... NV-A is een brug te ver. Het heeft :
1) de communautaire partner een vijandbeeld én een droomargument opgeleverd zodat elk uitstel perfect verklaarbaar lijkt (en inderdaad : uiteindelijk willen zij slechts de boedelscheiding niet ?).
2) Uiteindelijk (na zoveel maanden politiek immobilisme) is men zover geraakt dat iedereen in de politieke touwen van de Wetstraat hangt. En politieke extremisten (vroeger was dat alleen Vlaams Blok - Belang voor de vrienden -, maar nu zijn Dedeckers, de Bourgeois en Jambons en De Wevers en De Mesmaekers, naast een ganse reeks De Crems binnen eigen CD&V; je kan al de andere kant dezelfde oefening maken van Mangain tot ...)
meer en meer de dienst uitmaken.
Voeg bij dit alles een flinke scheut economische opportunisme en mediageilheid (krantenboeren en tv bestuurders zijn er op de 1e plaats om hun product te verkopen, maw. oppervlakkigheid en sensatie) en je evolueert naar een publieke opinie die je alles kan verkopen.
Wil (en vooral kan) men er in slagen om goed bestuur en gezond verstand te laten samengaan ?
Na maanden verrottingsstrategie en politiek opbod is dat de uitdaging om in de Wetstraat nog te kunnen functioneren.
Niet langs de brug te ver, maar alleszins moeten wij de rivier over.
Een gelukkige 21e juli gewenst ...

Burgeroorlog

"Het doembeeld oproepen van een burgeroolog wanneer niet wordt ingegaan op de eisen van het Vlaamse patronaat is zeer zeer laag en nog lager dan laag als die afkomstig is van mensen die beweren links te zijn"

Lezen wat er staat. Ik wil juist géén balkantoestanden en een bloedige burgeroorlog. België beleeft een diepe regimecrisis en ik kies dan voor een pragmatische hervorming van de structuren die een eind kan maken aan de impasse en zelfs in een nieuw begeesterend project kan uitmonden voor de volgende decennia. Maar eerst moeten we kunnen toegeven dat het huidige Belgische model niet meer werkt. Het hypotheceert al tientallen jaren onze politiek en culmineert nu in 14 maanden feitelijke onbestuurbaarheid. Eng Belgicisme en alles wat Vlaams is beschimpen gaat geen zoden aan de dijk zetten. Integendeel. Op een zeker moment moeten we durven te concluderen dat de geschiedenis ons heeft ingehaald en een verstandige keuze maken.

Pseudo-politiekers Vs Verdeel & Heers Strategie

Wat ik hier vooral lees zijn vooropgestelde stellingen & zogenaamde oplossingen van pseudo-politiekers.

"Geen argumentatie zonder oplossingen voorstellen." Dat zou politiek niet-correct zijn...

Spijtig genoeg draait het hier niet over welke problemen aan bod moeten komen voordat er een staatshervorming "doorgevoerd" kan worden.
Dit zou juist een anti-debat vormen...

Onafhankelijkheid zal er niet komen (sorry voor de separatisten)omdat we al verdeeld zijn. Dit is dus al de oplossing op het probleem...

Debateer maar verder ;)

Winnen?

Over de splitsing van BHV wordt er graag smalend gedaan, alsof niemand er in geïnteresseerd is. Nochtans kun je niet ontkennen dat een grote meerderheid van de Vlamingen voor de splitsing is. Is het aan links om te zeggen dat het volk verkeerd is?
De splitsing van BHV zou niet alleen een erkenning betekenen van het Vlaamse territorium, het ligt ook volledig in de lijn van de federale logica. Het is toch vanzelfsprekend dat het taalgebied van de andere taalgroep wordt gerespecteerd?
In linkse kringen wordt er dan soms geroepen: "Bloed en Bodem"! Vlamingen zijn toch gevaarlijke fascisten...
Maar als je om je heen kijkt, dan zie je niets anders dan "Bloed en Bodem". Palestijnen eisen grondgebied op voor hun eigen mensen. Inheemse volkeren verzetten zich tegen multinationale ondernemingen omwille van land. De lijst van voorbeelden is eindeloos en ja, Vlaanderen hoort ook thuis in dit lijstje. Wij vragen alleen dat ons grondgebied wordt gerespecteerd. De echte "Bloed en Bodem"-ers vinden we bij de Franstalige elite (vooral dan uit Brussel). De afgelopen eeuwen is het Nederlandse taalgebied in de Zuidelijke Nederlanden er alleen maar op achteruitgegaan en nog eisen steenrijke Franstaligen Vlaams grondgebied op. Ze zijn "te schoon" om Nederlands te spreken en toch zijn er verlichte linkse geesten in Vlaanderen die dit soort volk wensen te verdedigen. Niet voor niets stemt Vlaanderen rechts! Links laat het terrein volledig open en geeft rechts alle ruimte. Hoe lang moet dit nog duren?

Linkse pleinvrees

Als je deze opnie leest en andere opinies ivm de communautaire crisis dan kan ik niet anders dan vast te stellen dat "links" duidelijk met complexen zit. Die zich uit in een grote pleinvrees om een dissidente stem te laten horen in het communautair debat. Men noemt zich wel "links", dit is het begrip waarmee men nochtans aanduit zich te verzetten tegen de gevestigde machten.
Wat men in de discussie om de staatshervorming doet is eigenlijk juist het omgekeerde, men gaat mee met de "gevestigde machten' vanuit een diepe pleinvrees om zich vuil te maken, uit schrik voor verweten te worden van "flamingante" neigingen.

Dat men hierdoor een ondemocratisch systeem in stand houdt zal hen worst wezen.

Ook is het duidelijk dat je hier in een debat hier niet verder komt dan tegenstellingen. Iemand die hier schrijft: "onafhankelijkheid komt er niet, we zijn te verdeelt" welnu, dat klopt momenteel wel. Links kiest bijna volmondig de Belgiscistische kant. Hun "voorvaderen' zullen zich wellicht een aantal keren omdraaien in hun graf.

Het enige wat ik kan vragen is dat links zich eens bezint over hun standpunten.

Wat ze nu ondersteunen is niet meer dan onvervalst staatsnationalimse....kan tellen..

Belgicist

Wie nog durft te twijfelen aan de slogans van de zwartgele zwendelzwaaiers, wordt uitgescholden voor Belgicist. Het zij zo: discussies worden zelden gewonnen met scheldwoorden.

Misschien toch nog eens enkele argumenten:

1. De sociale zekerheid splitsen is dom. Sociale zekerheid heeft juist nood aan schaalvergroting. Hoe meer mensen die bijdragen, hoe groter het draagvlak. Dus liever streven naar een mondiale sociale zekerheid in plaats van een Vlaamse.

2. Adepten van de splitsing van het arbeidsmarktbeleid dwalen als zij denken dat dat een oplossing is voor het feit dat Waalse werklozen niet in Vlaanderen komen werken. Om dat te stimuleren heb je juist meer samenwerking nodig.

3. Waarom vinden Vlaamsgezinden het erg dat de sociale zekerheid op federaal vlak georganiseerd wordt terwijl ze er niet om malen dat de toekomst van ons onderwijsbeleid (toch een materie die met 'identiteit' heeft te maken) uitgetekend wordt door de Europese Commissie?

4. Wat doen Vlaamsgezinden met hun nederlandsprekende medeburgers die geen zin hebben in die opgedrongen Vlaamse identiteit? Of wat doen ze met de franstalige Jacques Brel die zich zelf een Vlaming noemde?

"Belgicist" - tegenargumenten

Enkele tegenargumenten :)

1. Schaalvergroting heeft zeker zin op het vlak van de sociale zekerheid, maar dan enkel op een heel grote schaal (pakweg van een Belgisch naar een Europees niveau). De "Vlaamse" en de "Belgische" schaal zijn niet verschillend genoeg om echt een impact te hebben.
Je zou zelfs met een beetje cynisme kunnen zeggen dat een splitsing van de sociale zekerheid voor de 6 miljoen Vlamingen een iets betere toestand zou creëren dan wat ze nu onder de Belgische context hebben. Schaalvoordelen voor een minderheid, schaalnadelen voor een meerderheid is op Belgisch niveau op dit moment de realiteit.

2. Een splitsing van de arbeidsmarkt is misschien niet de beste manier om Waalse werklozen naar Vlaanderen te krijgen, maar is zeker niet het hoofdargument van voorstanders van deze splitsing.
Voorstanders van een splitsing zullen eerder wijzen op de grote verschillen tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse arbeidsmarkt, die elk een aangepast beleid vragen, in plaats van de Belgische eenheidsworst.

3. Rare vraag, aangezien dezelfde vraag ook naar u kan worden teruggekaatst: Waarom vindt u het erg dat de toekemst van ons onderwijsbeleid door de Europese commissie wordt uitgetekend terwijl u er niet om maalt dat ons sociale zekerheidsbeleid georganiseerd wordt door de Federale Overheid?

Onder de Vlaams-Nationalisten vind je trouwens ook anti-EU'ers, die het waarschijnlijk ook erg vinden dat hun onderwijsbeleid op Europees niveau wordt uitgetekend.

4. Wat met de mensen die niets voelen voor een Vlaamse identiteit?
De brandstapel op, uiteraard! :)

Nee, even serieus, om België te legitimeren wordt ons toch ook geen "Belgische" identiteit opgedrongen, dus waarom zou je voor een Vlaanderen met meer bevoegdheden opeens enkel mensen met een "Vlaamse" identiteit mogen hebben?

argumenten?

1. Sociale zekerheid heeft liefst altijd voordelen voor de economisch zwaksten. Als Sint-Martens-Latem zijn eigen sociale zekerheid organiseert, zou dat zeker interessant zijn voor de Latemse miljonairs. Maar met solidariteit heeft dat soort telraamnationalisme nog weinig te maken.

2. Wat dan met de verschillen tussen pakweg de streek rond Roeselare (3 % werklozen) en Maasmechelen (11 %)? Dat zijn grotere verschillen dan het gemiddelde tussen Vlaanderen en het Waalse gewest. Lokale besturen hebben nu al heel wat instrumenten om iets te doen qua arbeidsmarktbeleid. Wat nu dringend nodig is, is samenwerking om die grote verschillen te overstijgen. Het zal wel geen toeval zijn dat Duitsland (het federale land met een reuzekloof tussen het Oosten en het Westen) geen gesplitst arbeidsmarktbeleid heeft.

3. Hier hoor ik niet echt een tegenargument. Punt is dat Vlaamsgezinden soms wel eens zeuren over een democratisch deficit ("we worden gegijzeld door een franstalige minderheid en kunnen niet volop onze identiteit beleven etc"). Wel, over het gros van hun 'identiteit' beslist de niet erg democratische Europese Commissie.

Het werkt zo niet in België

Het werkt zo niet in België Christophe. Je zit met een realiteit en daar kan je nu éénmaal niet buiten. Je kan op het Belgische niveau bijna niets oplossen omdat je constant de Vlamingen tegenover de Franstaligen en omgekeerd hebt (denk aan de beruchte wafelijzerpolitiek). Gewone meerderheden zijn door de constitutie op het Belgische niveau onmogelijk. Op het Vlaamse niveau heb je al deze problemen niet. Waar zit dan nog het probleem om het arbeidsmarktbeleid te splitsen?

een verschil in werkloosheidsgraad van 100% :)

Even reageren op:

"2. Wat dan met de verschillen tussen pakweg de streek rond Roeselare (3 % werklozen) en Maasmechelen (11 %)? Dat zijn grotere verschillen dan het gemiddelde tussen Vlaanderen en het Waalse gewest. Lokale besturen hebben nu al heel wat instrumenten om iets te doen qua arbeidsmarktbeleid. Wat nu dringend nodig is, is samenwerking om die grote verschillen te overstijgen. Het zal wel geen toeval zijn dat Duitsland (het federale land met een reuzekloof tussen het Oosten en het Westen) geen gesplitst arbeidsmarktbeleid heeft."

Ik kan zelfs nog grotere verschillen bedenken binnen Vlaanderen. Het verschil in werkloosheidsgraad tussen mij en mijn werkloze onderbuur is maar liefst 100% ! Kom dat tegen :)

Maar daar gaat het niet om.
Waar het om gaat is dat je ergens het evenwicht moet kunnen maken tussen schaalvoordelen en maatwerk.

Om op macro-niveau een arbeidsmarktbeleid te voeren is Europa eigenlijk het meest geschikte niveau.

Om op een kleinere schaal maatwerk te leveren heeft het geen zin om Vlaanderen, Brussel en Wallonië, die zo hard van elkaar verschillen wat betreft economische toestand (verouderde industrie versus havens en diensten), werkloosheidsgraad, demografie (jongerenwerkloosheid versus vergrijzing), politieke cultuur etc... samen te zetten, want dat leidt tot een noch-vlees-noch-vis beleid waar niemand beter van wordt.

Uiteraard zijn er nog steeds verschillen binnen Vlaanderen, Wallonië en Brussel, maar die zijn toch kleiner dan de verschillen tussen de drie gewesten.

Om op uw voorbeeld verder te borduren: het verschil in werkloosheidsgraad tussen 3% in Roeselare en 11% en Maasmechelen is groot, maar wat dacht u van het verschil tussen Roeselare en La Louvière (30% ) ?

ps: "linkse belgicisten" proberen soms met het "Limburg is ook arm, willen jullie dat ook afsplitsen"-argument de vlaams-nationalisten als asociale hufters te stigmatiseren.
Is het feit dat in de werkelijkheid bijna geen enkele vlaams-nationalist er nog maar aan denkt een armere provincie enkel om die reden af te stoten niet het beste bewijs dat dat verwijt op niets gebaseerd is?

Mensenlief...

Statistieken, irrationele argumentatie verpakt in politieke ratio, intellectuele sport...

Ik vraag me af of de "topic" besproken wordt...

Maatwerk

Vreemd dat België te groot zou zijn om één arbeidsmarktbeleid te voeren en dat landen als Duitsland en Frankrijk waar er ook zeer grote regionale verschillen bestaan om de één of andere mysterieuze reden niet te groot is om één arbeidsmarktbeleid te hebben. De enigste reden waarom Vlaanderen persé een eigen arbeidsmarkbeleid wil hebben is om nog meer druk te kunnen zetten op werkzoekenden en indirect de Franstaligen te dwingen om hetzelfde beleid te voeren als in Vlaanderen. Yep dat is de ironie van de situatie. Vandenbroucke slaagt er niet in om de Franstaligen (maar laten we eerlijk zijn ook het grootste deel van zijn achterban) niet te overtuigen van zijn eigen genialiteit dus wil hij meer bevoegdheden en indirect toch de Franstaligen dwingen om zijn aanpak over te nemen door de geldkraan toe te draaien. In de Newspeak van Vandenbroucke heet dit "maatwerk" maar politologen klasseren dit onder "neoliberalisme".

Het is ook vreemd om te zeggen dat Europa het beste niveau is om een arbeidsmarkbeleid te voeren op macroniveau wetende dat de verschillen tussen de lidstaten van een totaal andere grootorde zijn op politiek, sociaal en economische vlak dan in ons land. In de praktijk stelt Europa op vlak van arbeidsmarktbeleid op wat vage doelstellingen en afspraken dan ook helemaal niets voor. Vlaanderen als regio heeft binnen Europa ook niets te zeggen dus moet Vlaanderen zowieso het Belgisch niveau passeren willen ze meepraten over het arbeidsmarktbeleid op Europees niveau. In die zin hebben we in de toekomst de keuze ofwel niets meer te zeggen op Europees niveau ofwel samen met de Franstaligen op Europees niveau een gemeenschappelijk standpunt te verdedigen. En bon ik hoor Vandenbroucke nog zeggen dat we een gemeenschappelijk Europees arbeidsmarkbeleid nodig hebben nadat hij in eigen land heeft gezegd dat in een mini-land als België met minder inwoners dan een moderne grootstad dat nadelig is. De verschillen in visie en qua problematiek zijn te groot. Yep.

Persoonlijk zie ik ook niet direct hoe we de arbeidsmobiliteit kunnen verbeteren door de RVA te splitsen. Ironisch genoeg zal er dan wellicht nog meer overleg en discussie moeten zijn met de Franstaligen dan voorheen het geval was daar waar het de bedoeling was om alles voortaan zelf te kunnen beslissen.

Ik vind het vreemd om links

Ik vind het vreemd om links te verwijten dat ze zich niet durven verzetten tegen de gevestigde "machten" op een moment dat 90% van het politiek establishment, media, patronaat en wat weten we nog niet allemaal in Vlaanderen de standpunten verdedigen waarin wij "links" tegen in gaan.

En bon ondemocratisch. Europa is nog tientallen malen ondemocratischer maar desondanks tekenen Vlaamse partijen al tientallen jaren met hun ogen dicht het ene verdrag na het andere die overigens veel meer macht afstaan aan Europa dan België ooit zou kunnen afstaan aan Vlaanderen.

establishment

Met establishment bedoelen de vlaamsgezinden waarschijnlijk Mark Eyskens en Tony Mary :-)

ach, het establishment :)

Ach, het "establishment", wat is dat eigenlijk? Een groepje mannen die twee keer per week in dure restaurants samenkomen en, terwijl ze een dure sigaar opsteken, alle belangrijke beslissingen nemen?

Ik heb soms het gevoel dat "establishment" een woord is dat mensen graag gebruiken om te insinueren dat "iedereen tegen hen is" :)

Volgens het Vlaams belang is het establishment "links" of "politiek correct". Volgens extreem-links is het establishment "rechts," of "neo/ultra-liberaal", of "conservatief"...

Volgens Bart de Wever schuiven we op naar een maatschappij zonder normen en waarden, terwijl anderen net klagen dat de censuur weer toeslaat...

Het establishment is naargelang de bron belgicistisch of flamingant, soms is het een complot van het patronaat, de andere keer zijn het de "oppermachtige vakbonden" die het voor het zeggen hebben...

Ik denk dat een politieke crisis zoals we er nu één hebben net aantoont dat we in België (gelukkig) helemaal geen eensgezind "establishment" hebben dat alles naar zijn hand kan zetten.

Maar de hamvraag blijft: wordt alles nu belist in de loge, of bij opus dei? Of zijn het nu toch de groene reptielwezens die het voor het zeggen hebben :)

in de (vlaamse) rand

even een noot in de rand :
het is altijd al een onweerstaanbare behoefte (een wat kinderlijke, neurotische refleks)geweest van mens en samenleving om te kunnen ordenen, in vakjes onderbrengen
(maw. beter onder controle hebben, kunnen plaatsen en normeren)
oa. het wit-zwart denken, het onderbrengen in een links en een rechts kamp (1)
dit is sinds geruime tijd een voorbijgestreefde werkwijze; een steriele, zinloze en energieopslorpende bezigheid
laat ons liever bezig zijn met concrete standpunten en meningen (en vandaaruit komen tot concrete acties) over conrete dossiers en gebeurtenissen :
sociale zekerheid
migratie
belastingen
media
armoede ...

(1) : wat filosoferen kan nooit kwaad, maar het blijft toch altijd een beetje een activiteit van het ... establishment

noot 2

ik heb zo'n simpel lijstje opgesteld :

wit = goed = rijk = rechts = orde = dom
zwart = slecht = arm = links = chaos = slim

das zijn pas amerikaanse toestanden
(al zit er toch wat in)

Bang om te splitsen

Er is bij links nogal wat weerstand tegen het splitsen van de Belgische Sociale Zekerheid. In een onafhankelijk Vlaanderen, zou het er mee gedaan zijn of gaan we er sterk op achteruit...

Nochtans zie ik weinig of geen mensen in mijn omgeving die een afbouw van de Sociale Zekerheid zouden aanvaarden, ook niet in een onafhankelijk Vlaanderen. Je moet wel knettergek zijn om op dit punt te willen inbinden!

Zij die denken dat een onafhankelijk Vlaanderen een middel is om te komen tot een 'neoliberaal paradijs', zijn dagdromers, want ons volk wil geen Amerikaanse toestanden.

Nu België onbestuurbaar is geworden mag een boedelscheiding geen taboe meer zijn (zo'n taboe's houden we voor de burgerlijke partijen als CD&V, VLD, SP.a e.d.).
Maar voor een Vlaanderen met zelfs maar één gram minder sociale welvaart dan nu teken ik niet. Nu niet en nooit niet!

willen is niet gelijk aan kunnen

@Jan Van Roost

Je schrijft:
Nochtans zie ik weinig of geen mensen in mijn omgeving die een afbouw van de Sociale Zekerheid zouden aanvaarden, ook niet in een onafhankelijk Vlaanderen. Je moet wel knettergek zijn om op dit punt te willen inbinden!

Ik twijfel er niet aan dat de grote meerderheid in Vlaanderen, net zoals jij, een sterke sociale zekerheid wil. Maar een sterke sociale zekerheid is niet alleen een kwestie van willen. Het is eerst en vooral een kwestie van afdwingen, een kwestie van krachtsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Ik vrees dat we in een onafhankelijk Vlaanderen, met gesplitste vakbonden, een heel stuk zwakker staan om onze sociale zekerheid te verdedigen. Met versnelde afbraak als gevolg.

Aparte sociale zekerheidsstelsels voor Vlaanderen en Wallonië maken het mogelijk om Vlaamse en Waalse werknemers op dit punt te laten concurreren met elkaar. Als pakweg de Waalse gezondheidszorg afgebouwd wordt (wegens geldgebrek), dan zullen Vlamingen moeten volgen om 'onze concurrentiepositie' te vrijwaren, omdat onze loonkost anders 'te hoog' wordt.

We zien zo'n concurrentiemechanisme al spelen op Europees niveau. Met alle gevolgen vandien. Maar de concurrentie tussen Vlaamse en Waalse werknemers zal nog veel ingrijpender zijn omdat de economieën zo sterk verweven zijn (10% van de Belgen werkt in een ander Gewest dan waar hij/zij woont!).

Kortom, om de spiraal van sociale afbraak te stoppen moeten we naar een Europese sociale zekerheid. De Belgische sociale zekerheid splisten is een stap in de verkeerde richting.

Uiteenvallen van Belgie! een begin

Beste vrienden,

Ik denk inderdaad dat we hier nog uren kunnen blijven voort discussiëren, even dacht ik dat het zin had, blijkbaar niet. Ieder blijft op hun standpunt wat betreft splitsen of niet van die sociale zekernheid, enz...

Maar waar het eigenlijk om draait is dat we juist niet moeten kiezen voor schaalvergroting, dat speelt overigens enkel in de kaart van het neoliberale kapitalisme. Want wie het over schaalvergroting hier heeft ivm sociale zekerheid, vergeet misschien net ook dat de "vrije markt" ook op schaalvergroting aast. Waarom denk je dat alles "vrij" moet worden gemaakt? Zodat grote bonzen nog meer geld opsmullen en dat die grote mastodonten de lokale economiën kunnen doen kelderen.

In bepaalde linkse middens zit er een onbegrijpelijke drang naar schaalvergroting, terwijl dat net in de kaart speelt van de "grote vijand" dat "grootkapitaal". Daar draait het overigens allemaal rond. Een bepaalde linkse elite heeft zich al helemaal ingebed in die realiteit. Vakbondstop incluis.

Net wat talen betreft, waarom legt Europa in de lidstaten extra de nadruk op de vakken Engels en en het doceren in het Engels op universiteiten (onder het mom van dan kunnen we meer buitenlandse studenten aantrekken)?
Is Engels niet toevallig de 'the leading language' in het economische wereldje? En wat heeft dat wereldje vooral nodig? Een volgzame bevolking, die hard werkt zodat zij de winsten kunnen opstrijken! Hoe kan je beter burgers kweken tot robotten van het neoliberalisme? Door hen taal en eigenheid af te nemen. Men moet die identiteitskwestie eindelijk eens in een ander daglicht plaatsen!
Een arme textielarbeider ten tijde van Daens kon zich niet tegen controleurs uitdrukken omdat deze Frans spraken. Dit is de beste garantie om mensen klein en in het gareel te houden. Tot het eens barst natuurlijk.

Daarom is het uiteenvallen van Belgie voor mij eerder een begin, een begin van het afknagen van die natiestaten, de onderdrukkers van identiteit. Dit hoeft echter helemaal niet ten koste te gaan van solidariteit, overigens kan het Vlaamse ontvoogdingsstreven beter dan alle andere als een positief model gebruikt worden, in het streven naar ontvoogding van mensen in de derde wereld of hier in Europa.

In een onafhankelijk Vlaanderen kunnen we meteen ook werken aan een democratie vanuit de basis. Dat het een echte reden tot feesten kan zijn, niet dat de ene bureaucratie door de andere vervangen wordt. Ok, het ziet er misschien op dit moment zo uit, maar is dat een reden om een even, zoniet bureaucratischere en neoliberaler systeem in stand te houden?

potje

u maakt er wel een aardig potje van

sociale zekerheid

Wat betreft de sociale zekerheid, wil ik er toch even op wijzen dat ik op geen enkel moment het systeem los van de belgische context in vraag heb gesteld.
Maar soms kunnen noden uiteenlopend zijn en dan is het in het nadeel van deze of gene die noden met gezamelijke oplossingen op te lossen. Dan maak je er juist een potje van. Want dan krijgt de één zoveel en de ander zoveel, gelijkwaardigheid weet u wel? Maar is het dan een evenwaardige oplossing?

Terug naar de Belgische context, er zijn meer Vlaamse belastingbetalers dan Franstaligen. Dit is een feit dat logische is, daar er zes miljoen Vlamingen zijn (wil niet zeggen evenveel belastingsbetalers) en vier miljoen Frans - anderstaligen (wil ook niet zeggen dat deze allemaal belastingen betalen). Elk dragen ze hun deel bij tot de sociale zekerheid. Maar in Vlaanderen zijn er minder werklozen dan in Wallonië en Brussel. Toch wordt er vanuit de federale overheidsdienst RVA aan beide kanten geld uitgedeeld. Waarvan het grootste deel vanuit Vlaanderen komt. Ondertussen moet ook nog de vergrijzing aangepakt worden, een probleem dat verschillend is van regio tot regio. Toch is het een federale bevoegdheid die dit gaat proberen aan te pakken op alle fronten tegelijk. Is dit goed bestuur? werkt schaalvergroting altijd even efficiënt? zo ja wat heb je dan tegen het 'fort Europa'? Zij zijn immers solidair met nieuwe lidstaten? In geval van Europa kan het argument schaalvergroting een meerwaarde betekenen, mits de gegaraneerde regionale autonomie, waarom? Omdat er dan meer landen geld geven aan een gezamelijke kas en zo steunen meerdere landen andere landen die het minder goed hebben. Wat gebeurd er echter bij ons, één regio moet ervoor zorgen dat s'lands begroting in evenwicht is, dat er bijgevolg sociale maatregelen kunnen genomen worden, dat werklozen hun uitkering krijgen, dat zij hun opleidingen kunnen betalen enz...

Het opdelen van de sociale zekerheid in een Vlaamse en een Waalse sociale zekerheid hoeft echt geen ramp te zijn. Daar we via Europa sowieso op een meer gespreide, aanvaardbare en transparante wijze solidair kunnen zijn.

Tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië en de federale overheid nog aan toe is het een éénrichtingsverkeer.

U mag vinden dat ik er een potje van maak.

Blijkbaar is verzet tegen België nutteloos, maar dan moet je je ook niet verzetten tegen Europa. Dat in vergelijking met Belgie toch wat meer nut heeft. België zorgt al jarenlang, van bij zijn ontstaan voor een gewrongen situatie tussen gemeenschappen die er niet voor gekozen hebben samen gezet te worden, terwijl Europa in afspraak was met staten. Ik verheerlijk niet de neoliberale kant van Europa, maar wel de goede kanten (we moeten niet altijd het negatieve belichten). Trouwens dat Vlaanderen zich geweldloos ontvoogd heeft binnen Belgie, tegenover een Franstalige elite is misschien ook niet onbelangrijk eens duidelijk te maken.
Maar dat is geen reden om het niveau Belgie te blijven verheerlijken.
Straks verdenk ik links nog van staatsnationalistische neigingen, datgene wat men in de jaren zestig en vroeger zo bestreed!

"scheldwoorden"...

Christophe, zoals u zegt worden discussies zelden gewonnen met scheldwoorden. Daarom vind ik het een beetje raar dat je het in de vorrafgaande zin hebt over"zwartgele zwendelzwaaiers(ik neem aan dat u 'vendelzwaaiers' bedoelde.).
Ten gronde: van de vijf beslissingsniveaus (Europa, de federatie, de regio's, de provincie, de gemeente) mogen het Europese en het regionale aan belang winnen. Van het federale niveau mag het carcan overblijven. De provincies owrden best afgeschaft, als overbodig restant van de Napoleontische periode.
Ik begrijp die aversie van bepaalde mensen tegen de regio's niet goed.
nog een vraagje: wat doe je met Nedrlandssprekende medeburgers die geen zin hebben in de opgedrongen Belgische nationaliteit?
En nee, ik ben geen 'vendelzwaaier'...

Onrechtvaardige transfers.

Ongerechtvaardigde transfers dienen mijn inziens ook aangepakt te worden maar niet door de solidariteitsbanden op te blazen (onrechtvaardig is bvb als het geld verdwijnt in de zakken van diegenen die niet de rechthebbenden zijn).Interpersoonlijke transfers in de SZ zijn onbetwistbaar rechtvaardig. De 147 miljard euro die we als Belgische burgers inmiddels al gezamelijk afdragen aan ons bestuur vormen al een veel mindere en onacceptabeler transfer.

Door splitsingen door te voeren in de sociale zekerheid en dus de herverdeling van de middelen op regionaal niveau te regelen zou Vlaanderen dus inderdaad meer geld hebben om te spenderen op haar eigen etno-perceeltje.
In Wallonie echter zal men bijgevolg veel minder geld hebben om te spenderen op haar respectievelijk etno-perceeltje.
Gevolg - de bijstand aan mensen die het nu al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen zal daar schrikbarend afnemen, zieken zouden niet meer of in minieme mate kunnen genieten van remgelden op geneesmiddelen, kinderbijslag zou wegsmelten - Waalse kindjes zouden dus minderwaardige mensjes worden (tot nu toe kunnen ze als evenwaardig beschouwd worden want ze genieten beiden van éénzelfde sociaal zekerheidsstelsel).
Ouderen, zelfs al hebben ze heel hun leven gewerkt zouden hoofdzakelijk zelf maar moeten zien rond te komen.

Maar er is toch altijd nog de Europese solidariteit zo hoor ik mensen van Uw slag altijd opnieuw beweren - Die minimum loon en arbeidsvoorwaarden en regelingen qua sociale zekerheid stellen in vergelijking met de Belgische niets voor en dat is meteen ook de reden waarom zoveel polen toch naar België komen afgezakt.(zelf Fransen komen tot diep in België werken voor de fiscale voordelen dat dit hen oplevert).
Ondanks de grote afstand is het toch nog altijd interessanter voor die mensen om hier aan Europese legale minimumvoorwaarden te komen werken, enige vorm van welzijn kan ik daar niet in ontdekken.
Geen enkele Belg zou onder die voorwaarden (binnen de huidige dag)ook maar een voet verzetten.
De situatie zou echter bij een regionalisering van de sociale zekerheid drastisch anders zijn.
Misschien weet U het niet maar Henegouwen is economisch in die mate een mager beestje dat het zelfs tot de magerste van Europa behoort.
Met door Wallonië alleen voor zijn eigen sociale zekerheid te laten opdraaien hebben we dus ons eigen Polen in onze achtertuin als het ware.

Ik moet er hier geen tekeningetje bij maken zeker wat dat voor gevolgen zou sorteren voor de Vlaamse arbeidsmarkt als er plots een overvloed aan werkwilligen aan absolute minimum loontjes de deuren van de Vlaamse werkgevers plat zou beginnen lopen om toch maar een inkomentje te verwerven (al is het dan nog zo onbetekenend).
De uitgespaarde gelden uit de transfers zouden het eerste jaar inderdaad voorhanden zijn, 10 miljard zeggen ultra liberale scherpslijpers anderen berekeningen komen met heel andere en lagere cijfers voor de dag. Maar het (Vlaamse) volk zal vooral die hoogste cijfers die ook steeds door het VB (1 miljoen kiezers) en het NVA (geloofwaardig geworden door het kartel met CD&V) onthouden en zal zijn 10 miljard opeisen.
Hoeveel het ook moge zijn ik hoop dat men er goed gebruik van zou maken want het daaropvolgende boekjaar zouden er door de massale loonsverlagingen immers ook heel wat minder inkomsten uit belastingen op die lonen voor de staat voorhanden zijn.

En zo zijn we dan tenslotte op weg naar de alomgekende privatiseringen in de welzijnssector.
Een economie op Amerikaanse leest, de natte droom van de Ultra liberalen die in Vlaanderen een mooi parcours kunnen voorleggen.

En dat terwijl het Amerikaanse voorbeeld recht op zijn eigen faillissement afstevent zoals de dagelijks nieuwsberichten aantonen.

vendel

Laat ons zeggen dat dat "zwendelzwaaien" (1) een dichterlijke vrijheid is.
Maar over de grond van de zaak :

1) ik heb zo mijn bedenkingen bij de redenering : wat wij in Vlaanderen sociaal zelf doen, doen we beter. Zeker als ik zie wie daar aan de kar aan het trekken is (laat ons het Vlaams Behang een niet noemen) : De Dedeckers (1), de Van Eetveldes, de Bourgeois en de Jambons plus de De Wevers (3), en andere VOKA's.
"Men roept wel om een splitsing van het gezondheidsbeleid, zegt CM baas Justaert in VISIE (4), "maar je zou minstens toch verwachten dat men dan vertelt hoe die er moet uitzien".
Dat men dat nu niet doet, is tekenend.
Is het ganse communautair verhaal niet eerder een verdeel en heers truuk, de creatie van een vijandsbeeld en een politiek machtsspel(aan beider kanten van de taalgrens) ipv. een gezond-verstand-gesprek over de aanpak van 's lands problemen ?

2) Het brengt ons bij het tweede element : Europa. Hier kan ik wel een eindweegs volgen. Het Europese (en het mondiale) luik neemt inderdaad steeds meer plaats in. Doch ook hier is een mobilisatie en een strategie nodig om meer rechtvaardig en duurzaam bestuur te realiseren :
a) het wapenschild (nu ook in Polen ?) en de kernwapenproblematiek
b) de opwarming van de aarde
c) de armoede en uitbuiting wereldwijd
d) de oorlog in het Midden Oosten
e) geld en economie die mogen blijven evolueren met als enig doel : steeds meer macht en winst.
Net als bij het communautair verhaal vind ik het misdadig wat men de mensen vandaag probeert wijs te maken : Fort Europa, in een snel wijzigende en onzekere wereld, is immers niet goed bezig.

3) En voor wie nog gelooft in het verhaaltje dat men ons wil aanpraten dat Walen en Vlamingen niet meer kunnen samen leven tot slot de recente uitspraak van Luc Cortebeeck, ACV over zijn beweging :
"CM en ACV zijn nog steeds federaal georganiseerd. Walen, Vlamingen en Brusselaars verdedigen bij ons dezelfde sociaal-economische belangen. Dat zit ingebakken in onze structuren. We kennen onze Franstalige collega's. En dat ontbreekt in de politiek en en in de media.
We zijn echter geen eenheidsworst. Er zijn cultuurverschillen, we hebben een verschillende mentaliteit. Maar toch verstaan we mekaar".
Ik wil er mijn ervaring aan toevoegen : voor mij is deze samenwerking vooral een verrijking.
Net zoals de ganse multi-culturele evolutie een uitdaging en verrijking is.
En ook een onomkeerbare evolutie. Het heeft daarom geen enkele zin terug te plooien op zijn eigen regio (5), en krampachtig op eigen navel te staren.

(1) ik krijg het ook op mijn heupen met die orgies van Vlaamse Leeuwen in de Ronde Van Frankrijk (ook al gemerkt dat de de vlaamse zenders en bladen net toevallig de winnaar aan de streep hebben met als achtergrond dé vlag ?)
terwijl de eerstaanwezige regio-genoot terug te vinden is op de 53e plaats
(2) : zoals J. Vandaele in MO terecht zegt : JM Dedecker is zeker niet de Robin Hood van Vlaanderen
(3) : waar krijgen wij het nu vroeg ik mij af toen ik in de Standaard van woensdag De Wever las die waarschuwde voor vlaams extremisme; een vlaag van zinsverbijstering ?
(4) het weekbladje van de kristelijke arbeidersbeweging; je kan er niet om heen, het zijn de vakbondsbladen die als enige nog massaal (ik wil indymedia niet onder de duiven schieten, maar das toch wat meer het overtuigen van de overtuigden) een sociale boodschap poneren
(5) wat niet wil zeggen dat regio's niet kunnen ontplooien, geen eigen bevoegdheden en taken hebben, integendeel

(1) De vlag

Het is moeilijk om een beeld te vinden van de aankomst van de Tour de France waarop de Vlaamse leeuw niet staat. De vlag is daar misplaatst en ... zielig. Ze dient niet eens om te supporteren voor een sportman. Het is een politieke boodschap. Mochten wij bij de Olympische Spelen in China sport en politiek niet met elkaar vermengen? Vlaams-nationalisten doen het in de Tour de France. Het is zelfs niet meer vermengen, het is puur politiek. Ze gebruiken een sportevenement om hun vlag in beeld te krijgen. Zielig, maar wat doe je er aan?

Het is de logica der feiten:

Het is de logica der feiten: België beleeft een regimecrisis en half Brussel en Wallonië hangen vol met Belgische vlaggen. Ik zie niet in waarom overtuigde Vlamingen niet hun eigen vlag mogen tonen aan de wereld. De schroom die velen onder ons voelen bij het zien van een Vlaamse Leeuw is een uiting van een diep minderwaardigheidscomplex. En dat is op zijn beurt weer een Belgisch probleem.... Het is niet omdat de Vlaamse Leeuw een vlag is die sommigen liever niet zien dat dit zielig of misplaatste politiek is. Zou uw mening dezelfde zijn moesten er Tibetaanse vlaggen opduiken bij een sportmanifestatie? En zou je dit zo frapperend vinden om er een bijdrage op een forum over te plaatsen?

toon Vlaanderen, maar wélk Vlaanderen?

Ik verwijs al naar het Tibetaanse protest in mijn vorige post. Daar heette het (dixit de Belg Jacques Rogge) dat we 'sport en politiek niet mogen vermengen'. Op grond van eenzelfde uitspraak zou de Franse tour-directie ook kunnen oproepen om de Vlaamse vlaggen thuis te laten. Echter, de situatie in Tibet is niet te vergelijken met deze in Vlaanderen. Vlaanderen wordt niet bezet door een grootmacht. De vergelijkig verdertrekken is dan ook misplaatst.

Ik voel me niet minderwaardig. Vlaming is een deel van mijn identiteit, maar niet mijn enige. Alles wat mij als Vlaming door Vlaams-nationalisten in de schoenen wordt geschoven, kan ik missen als kiespijn. Als Vlaming synoniem wordt van onverdraagzaam, dan hoef ik geen Vlaming te zijn. Als Vlaanderen het begrip kan krijgen van een sociale en verdraagzame samenleving, dan wil ik erover denken. Maar zowel de politiek als de Vlaamse vlaggen die te pas en te onpas opduiken, geven daar tegenwoordig bitter weinig blijk van.

Het is dus niet de Vlaamse vlag die mij stoort, dan wel de boodschap die daarmee gegeven wordt: dat Vlaanderen alleen beter af is. Dat is een misplaatste, zielige boodschap over een zgn. superieur Vlaanderen. Wie het daar niet mee eens is, heeft zogezegd een minderwaardigheidscomplex. Het is een boodschap voor aan asociaal Vlaanderen, waar ik het volkomen oneens mee ben.

punt

veel meer moet daar niet meer aan toegevoegd worden
punt

christophe

Gepost door christophe
15.07.2008