Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] OM eist 1 jaar cel voor Dyab Abou Jahjah en Achmed Azzuz van AEL.

[Opinie] OM eist 1 jaar cel voor Dyab Abou Jahjah en Achmed Azzuz van AEL.

Het bestaat. Een openbare aanklager die in de loop van de procesgang inziet dat zijn oorspronkelijke strafvordering geen hout snijdt en een veel mildere straf of vrijspraak vraagt. Niet zo in dit proces tegen Dyab Abou Jahjah en Achmed Azzuz, meer dan zes jaar geleden de oprichters van de Arabisch Europese Liga. (AEL) Het Openbaar Ministerie blijft op basis van een leeg dossier voor beiden 1 jaar effectief eisen. De straf die door de Correctionele rechtbank uitgesproken werd. Maandag 8/9/08 ging voor het Antwerpse Hof van Beroep deze zaak verder. De voorzitter van de rechtbank, de raadsheer, wist zich deze keer te gedragen. Tijdens de vorige zitting presteerde hij het getuige Luc Lamine, ex corpschef van de Antwerpse politie, te schofferen door hem voortdurend te onderbreken en zijn verklaringen te trachten te vervalsen. Lamine getuigde moedig in het voordeel van de beklaagden en dat zinde de voorzitter toen niet. Het OM ondernam pogingen Lamine als getuige te wraken.

Staatsracisme met Verhofstadt

Wie zijn in deze affaire de slachtoffers? De stad Antwerpen die zich burgerlijke partij stelt om een beschadigde politie auto? Een politie agent die een steen op zijn grote teen kreeg? De eigenaar van een bushokje dat sneuvelde? Een paar burgers die zich rot schrokken? De middenstander met een gebroken ruit? ( “AEL” proces – http://www.indymedia.be/nl/node/25369 )

De werkelijke slachtoffers van een door de staat in samenwerking met àlle media opgezette racistische hetze zijn de allochtone burgers, Dyab Abou Jahjah en Achmed Azzuz. Een adviseur van premier Verhofstadt verklaarde toen: “Die man ( Jahjah) moet uitgeschakeld worden !”. Was dat een doodsbedreiging? Het lijkt er op en moest iemand van de AEL dat over de eerste minister gezegd hebben, ze stonden daarvoor nu terecht. De rechtspraak is niet objectief blind. Ze werkt met vele maten en gewichten. In dit proces wordt zeker achter de coulissen gemanoeuvreerd. Een pak hoge heerschappen kunnen de blamage van een mogelijke vrijspraak voor Azzuz en Jahjah niet verteren. Een kleine rechter, al is hij Raadsheer bij het Hof van Beroep, zal zeer moedig moeten zijn wil hij hier correct vonnissen. Het gaat hem hier om het veilig stellen van zijn verdere cariére of het respect veroveren van de advocatuur, zijn collega’s en in eerlijke rechtspraak geïnteresseerde burgers.

Herinneren we er toch nog eens aan dat Verhofstadt toen in het Parlement voor de TV camera’s de arrestatie van Jahjah eiste. Deze werd dan ook dezelfde avond in Deurne aangehouden om een week later onder voorwaarden vrij te komen. Niet alleen schond Verhofstadt hier de scheiding der machten, Jahjah werd ook belet om voor zijn mening op te komen door hem een soort “straatverbod” op te leggen. Hij was een “gevaar”. Hij had geen recht op vrijheid van meningsuiting. Dat werd “daarboven” beslist. Door hen die gezworen hadden hem en de AEL “uit te schakelen”. Deze zaak startte niet lang na 9/11 en het op gang komen van de “oorlog tegen het terrorisme”. Met haar geheime praktijken en een anti terrorisme wetgeving die de burgerlijke vrijheden blijft uithollen. Met zwarte politie lijsten in Antwerpen. België liet zien dat het haar op zijn tanden had. Bij gebrek aan Al Qaida waren de AEL en Jyab een bruikbare tweede keus. Big Brother Busch zag dat het goed was.

Deze zaak gaat over burgerrechten. Deze zaak gaat over staatsracisme. Deze zaak is het gevolg van een reeds voor “de rellen” professioneel opgeklopte haatcampagne. Jahjah en Azzuz waren betrokken geweest bij enkele pro Palestina betogingen. Ik leerde hen lang voor “de Turnhoutsebaan” kennen in het Antwerpse Palestina comité. Toen dat comité wou betogen werd dat door burgemeester Leona Detiége (sp.a) verboden. Onder invloed van de Zionistische lobby die in Antwerpen sterk staat. Via een kortgeding werd dat verbod ongedaan gemaakt. De betoging met 800 deelnemers verliep zonder incidenten, met een eigen ordedienst, zonder zichtbare politie.

Art 66§4 van het Strafwetboek

AEL raakte een pijnlijke plek toen ze het racisme binnen het politiekorps aanklaagde. Men richtte een “burgerwacht” op om dat te controleren, geen privémilitie, waarvan ze beschuldigd werden. Later is in het lang en het breed bewezen dat die beschuldiging klopte. Zelfs de voor ondermeer racisme veroordeelde extreem rechtse ex commissaris Bart Debie gaf dat op zijn website toe. Niet alleen binnen het politiecorps leefde en leeft racisme, zoals Jajah zei op het proces:”Deze hetze, dat racisme leefde zowel in de wijken als in de regering”.

De beschuldigingen in dit proces zijn een lege doos. Het dossier bevatte oorspronkelijk 4.000 pag. Er blijven er nog een paar van over die de verdediging met gemak wegblies.

De eis tot 1 jaar effectief is opnieuw een daad van racisme. Vanwege het OM deze keer. Van dit OM is geen fair play te verwachten, al zat de man er maar flets en ongemakkelijk bij.

De Burgerlijke Partij wees er fijntjes op dat de verjaring slechts zou kunnen beginnen van af het afronden van het dossier door het Parket en het indienen van de klacht. Advocaat Luykx wees er even fijntjes op dat de wetgeving van eind 19° eeuw (de periode van priester Daens en massale stakingen) voorziet in een verjaringstermijn van … drie maanden, “vanaf het plegen van de misdaad”. Het OM baseert zich fanatiek op een wetsartikel uit…1891, Art. 66§4 van het Strafwetboek. Een artikel dat niet thuishoort in een democratische rechtstaat. Openbare aanklager Björn Backx zei tijdens een vorige zitting, voor de Correctionele rechtbank :” Je moet het hele artikel lezen. Er staat in dat iedere “opruier” kan gestraft worden, zelfs voor het geval dat dit aanzetten tot rellen…zonder gevolg is gebleven”. (http://www.indymedia.be/nl/node/25359 ) Met dit soort “argumenten” blijft het OM afkomen, al wordt Björn Backx stilaan belachelijk.

Valse politie getuige

Zowel Luc Lamine als de socioloog/publicist Ludo De Witte getuigden dat er geen sprake was tot opruiing tot geweld, integendeel. De Witte haalde een tot hiertoe anonieme politie getuige aan die aan hem, aan ex senator Pol Pattaer en aan de moraal filosoof Jaap Kruithof bevestigde dat een getuigenis van een allochtone agent die beweerde dat Jajah in het Arabisch opriep tot verzet, vals was. Afgelegd onder zware druk. Wat iedereen weet die bekend is met de allochtone jongerengemeenschap,bevestigde Jahjah nog eens op deze zitting. Hij spreekt Nederlands met die jongeren omdat dat hun taal is. Hun tweede taal is Berbers – een autonome taal – geen Arabisch, of een variant van het Arabisch. ( “Reconstructie van een hetze” – Ludo De Witte – http://www.indymedia.be/nl/node/25380 ). Die politie getuige liegt.

Lamine verklaarde als getuige dat hij zich niet gesmaad voelde door Jajah. Moet de rechtbank nu zeggen: “Neen, mijnheer Lamine, u bent wél gesmaad”. Het gaat hier om de TV beelden die eindeloos herhaald werden en waarop Lamine en Jahjah neus aan neus staan, net nadat Jahjah gericht, provocerend pepperspray in zijn ogen kreeg. Het eindeloos herhalen van die beelden hoorde thuis in een bevuiling campagne, waar de media graag aan meewerkten. Zonder twijfel geïnspireerd door inlichtingen diensten, zoals de Staatsveiligheid.

Meester Luyckx heeft die anonieme getuige toevallig ontmoet. Deze wil nu wel achter gesloten deuren praten. Kan nog leuk worden… Het OM heeft angst van deze mogelijke getuigenis. Er ontstond nog even een incidentje tussen de verdediging en de Burgerlijke Partij over het in bezit komen van het hele dossier door Ludo De Witte. Dat zou een “schending van het beroepsgeheim” zijn. De waarheid willen vinden is een terechte taak van burgers, zei de verdediging. De Witte had trouwens 2.000 euro moeten betalen om dat dossier te mogen copiëren. Een bewust opgeworpen financiële bariére om min vermogende burgers te beletten hun dossier te bezitten. We herinneren ons nog goed hoe Tinny Mast, de moeder van Kim en Ken, twee verdwenen kinderen in de periode Dutroux, hemel en aarde moest verzetten om het dossier over die verdwijning nog maar te mogen inkijken. Men houdt hier en daar graag potjes gedekt.

Racistische moord

Jyab Abou Jahjah werd in de media verweten intelligent, goed gekleed, een aantrekkelijke man en charismatisch te zijn. Kwaliteitskrant De Morgen vermelde zelfs zijn afterschave. Hij is daarenboven een Libanees, dat is bijzonder beangstigend voor de bange blanke man en zijn monogame vrouw. Hoe intelligent ze zijn, bewezen Jahjah en Azuz ten overvloede op de zitting. Ze wezen er terecht op dat de aanwezigheid van de AEL na de racistisch geïnspireerde moord op de godsdienstleraar Mohamede Achrak in de Borgerhoutse Schaapstraat, erger voorkwam. De jongeren waren woedend. Ook advocaat Luyckx hield het op de zitting bij een racistische moord. Hij verdedigde nota bene pro deo de moordenaar van Achrak in een vorig proces. Deze werd geïnterneerd.

Jahjah wees op de context van het hele gebeuren. De bewuste criminalisering van de dissidente, emanciperende beweging AEL. Wie zijn hier de slachtoffers? Jahjah en Azzus verloren er hun job door. Tot vandaag worden zij en allen die met de AEL te maken hadden/hebben vervolgd en door een racistische Vlaamse bevolking uitgespuwd. Ook vandaag, na zes jaar, reageert op de site van De Morgen ene Leo Van Rillaer uit Deurne: “Met 1 jaar cel komen hij en zijn trawanten nog goedkoop weg”. Dat soort “burgers boven alle verdenking” werden zes jaar geleden maandenlang intens gebrainwascht door de massa media, onder leiding van premier Verhofstadt, de politie, het Antwerpse stadsbestuur en vele anderen die qua verspreiding van racistisch terreur even veel verziekten als het wegens racisme veroordeelde “Vlaams Blok”.

En het “Centrum voor Racismebestrijding” ? Niet thuis ?

Het “Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding” had een klacht tegen Verhofstadt en C° moeten indienen. En zich niet beperken tot een burgerlijke partijstelling in zaken als die van de rechtse extremist Bart Debie. Mijn ervaring leert dat ze op dat Centrum nu ook weer niet zo moedig en alert zijn. Tenslotte hangen hun subsidies af van figuren als Verhofstadt en C°. Enig militant gedrag moet je dus niet verwachten. Ik kom er maandelijks, al tien jaar. Er heerst daar een selectieve doofheid.

Misschien kunnen ze nog iets rechtzetten ter gelegenheid van dit proces en minstens een verklaring publiceren over het gevaar van staatsracisme in België en de rol hier in van de Staatveiligheid. Afgesproken? Ik zal bij jullie aangetekend een klacht indienen. Anders reageren jullie toch niet. En een advocaat nemen. Anders geven jullie niet thuis ?

Het niet bijster goede verkiezingsresultaat van “Resist”, een lijst met AEL, de PVDA en onafhankelijke was in de eerste plaats het gevolg van een massale criminalisering campagne die tot in de kleinste Vlaamse huiskamers en volkse café’s doordrong. Met een Stella in de hand werd het aan de toog allemaal eens goed gezegd. Ook in mijn stam café. Het kwam tenslotte op de TV, en wat op de TV komt is wààr. De toen professioneel verspreide smeerlapperij heeft nog altijd kwalijke gevolgen. Vermits de doorsnee Vlaming zijn informatie uit “Dag Allemaal” haalt, wéten ze zeker dat Jajah een gangster is. En de AEL een gevaarlijke bende. En al die Marokkaanse “makaken” handtassen roven van oudjes. “ Eén pot nat. Goed dat er meer blauw op straat is want ik durf na zonsondergang niet buiten komen. Vroeger was het beter”. ( AEL – http://belgium.arabeuropean.org )

Het zijn dergelijke bewust gelanceerde politieke hetzen die het brein vergiftigden van de achtien jarige racistische moordenaar Hans Van Temsche in Antwerpen. Met zijn VB familie en haar nazistische Oost Front strijders. Niet de AEL, Dyab Abou Jajah of Achmede Azuz moeten op de beklaagdenbank zitten, maar de Verhofstadt’s, de manipulerende inlichtingen diensten, de media.

Zal dit Hof moedig en eerlijk vonnissen ?

Uitspraak op 6 oktober. Het OM vraagt 1 jaar effectief. De verdediging vrijspraak. Het vonnis zal hoe dan ook belangrijke gevolgen hebben inzake burgerrechten. Vraag is of déze raadsheer, déze rechtbank voldoende snugger is en de moed heeft om onafhankelijk van politieke beïnvloeding eerlijk te durven vonnissen. Sta me toe hier over mijn twijfels te hebben…

http://luisinpels.wordpress.com

Xenofobie

Ik hoop dat die Xenofobie in de media en bij hoge ambtenaren eindelijk aan het verdwijnen is.

Toch een moedig hof

Hierbij constateer ik dat het hof in tegenstelling tot je twijfels erg moedig geoordeeld heeft.

De artikels die bij Indymedia verschijnen inzake het proces tegen Dyab Abou Jahjah, Achmed Azzuz en AEL vind ik van een bijzonder hoog niveau. Mijn grote dank, hierdoor kan Indymedia straks ook van mij financiële steun verwachten.

Ik weet nog goed dat ik de bewuste dag van de arrestatie van Dyab Abou Jahjah een gevoel van woede kreeg over deze misstanden in België. Sinds 1999 leef ik expatria. Niet ver van België weg, maar ver genoeg om het beklemmende gevoel van latent racisme te kunnen ontlopen. Rond 2005 deed de gelegenheid zich voor dat ik terug zou keren, maar onder andere het latente racisme van het rijke Vlaanderen deed me hiervoor huiveren.

Net zoals de tendenties van de artikelen hier vind ik het geen discussie tussen links of rechts, progressief of conservatief dat er een ernstig probleem bestaat met rascisme in Vlaanderen. Met name het verhaal rond Abou Jahjah legt dit bloot. Het racisme is zo geworteld in de gemeenschap dat ik het in ieder geval te beklemmend vind om in mijn eigen vaderland te wonen. Ik kom er graag, maar er wonen? Van latent racisme bij links progressieven tot expliciet rascisme bij rechts nationalisten. En daartussen doet het middenveld lustig mee. Ik herriner me nog tijdens mijn jeugd als ik frieten ging halen bij het frietkot bij mijn ouders in de buurt dat ik me diep schaamde om mijn dorpsgenoten. Alles was de schuld van 'de makakken, de negers, de zwarte mannen'. En dat kreeg ik dan te horen in een rustige wijk uit een gemeente van de rijke noordrand van Antwerpen.

Ik hoop van harte dat het verhaal niet zomaar een staartje krijgt maar een serieuze staart!
Het latente rascisme van het establishment moet minstens zo zwaar aangepakt worden als het openlijke racisme van het toenmalige Vlaams Blok.

Met vriendelijke groet,

VRM