Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rel tijdens anti-fascistische actie aan Universiteit Gent

Rel tijdens anti-fascistische actie aan Universiteit Gent

GENT--De Universiteit Gent liet het debat toe,maar linkse studentenverenigingen en anarchistische actievoerders protesteerden tegen een debat waarin extreem-rechts de hoofdrol zou spelen. Er vielen uiteindelijk zelfs enkele klappen tijdens een poging van diegenen die binnen wilden -onder hen ook Filip Dewinter-, om aan de andere zijde van de groep oorverdovend luid scanderende activisten te geraken. Eerder die avond werden uit veiligheidsoverwegingen NSV'ers-die langs de zij-ingang de Blandijn toch wisten binnen te geraken-door actievoerders in een auditorium opgesloten door de uitgang ervan te barricaderen met meubilair.

nsv 026 copy.jpg

De linkse organisaties hadden opgeroepen om op een vreedzame wijze te vermijden dat de Nationalistische Studentenvereniging voor de eerste keer toegang zou krijgen tot het universitair gebouw voor het organiseren van een activiteit. “Voor de NSV! is deze actie pure chantage en provocatie. De NSV! zal dan ook dinsdag 7 oktober 2008 aanwezig zijn met de intentie via alle mogelijke toegestane wegen ons goedgekeurde debat door te laten gaan. We verwelkomen iedereen om het debat over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bij te wonen. Filip Dewinter, Mark Demesmaeker, Jean-Marie Dedecker en Andries Postma zullen er debatteren over de toekomst van de Nederlanden. Peter De Roover(VVB) zal het debat modereren. De NSV! zal er alles aan doen om het debat te laten doorgaan op een veilige manier.” Met deze woorden riep het NSV haar leden op om ondanks een vreedzame blokkade naar de Blandijn af te zakken. Maar het kwam tot een kleine rel.

Aan het studentenblad Schamper verklaart studentenvertegenwoordiger Thijs Verbeurgt: “Ik vind dit schandalig, een nederlaag voor de vrije meningsuiting. De verenigingen die aan deze actie hebben deelgenomen moeten hun verantwoordelijkheden opnemen. Zij hadden hun activiteit duidelijk niet onder controle, dan is het voor mij eenvoudig. Ik zou dan ook willen vragen dat er geschorst wordt.” Een belachelijk idee, volgens organisatoren Koen Hostyn en Marc Puyol: “Als je alle verenigingen die meegedaan hebben gaat schorsen, dan bestaat het PFK niet meer. En daarbij, we hebben nog nooit zoveel complimentjes gehad van studentenbeheerder Hans Pijpelink, die vond dat de actie wel goed verlopen is.” Op de vraag of ze erkennen dat er vanuit linkse hoek heel wat baldadigheden gebeurd zijn, antwoorden beiden overtuigd: “zeker en vast. Maar dat was niet door studenten aan de UGent. En hoe ga je nu in godsnaam voorkomen dat er keetschoppers gewoon mee komen doen om te vechten?”

Actievoerders verzegelden auditorium E met fietskettingen en verspreidden anti-fascistische slogans. Bovendien stelden ze een barricade van stoelen en ander meubilair op waardoor de tweede verdieping werd geblokkeerd. Het zag er naar uit dat het debat inderdaad in auditorium D zou doorgaan, maar al snel vergrendelden actievoerders ook dit auditorium, waardoor NSV-leden opgesloten werden. Rector Paul van Cauwenberge kwam onder meer de ernst van de situatie opmeten, evenals de politie, die aanvankelijk echter buiten bleef. Eerder die dag, rond zes uur slaagde het NSV erin om de Blandijn via de zij-ingang binnen te komen en zich snel te verschansen in auditorium D. Toen iemand van Schamper hen om een reactie vroeg, lieten ze naar eigen zeggen weten dat ze graag het debat in dat auditorium zouden zien doorgaan. "Opvallend was het contrast tussen de leiders van de vereniging en het voetvolk. Net voor iemand van de organisatie ons kwam verzekeren dat ze alles vreedzaam wilden houden, riep er naast ons iemand luid: “Ik heb zo’n linkse klootzak op zijn gezicht geslagen. Hij had mij cavia genoemd!” Jaja. Enige duiding: binnen NSV-kringen is cavia de scheldnaam voor de als softies ervaren KVHV-leden", aldus Schamper. De rector kwam later in de confrontatie terecht en hij kreeg tijdens een bruuske charge van de buitengesloten personen een klap op het hoofd waardoor zijn bril stuk ging. Ook een medestander van Filip Dewinter werd gewond. Naast hem was een vlag te zien van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief dat naar eigen zeggen verkiest op te komen voor de belangen van het (eigen) volk in de plaats van het verdedigen van de belangen van het grootkapitaal. Het studentenblad Schamper omschrijft het als volgt:”Even probeerde onze rector nog om de gemoederen te bedaren door te onderhandelen, maar dat weerhield Dewinter en zijn knokploeg er niet van om te chargeren richting de trappenhal van de Blandijn. Zijn entourage leek overigens niet echt te bestaan uit studenten, maar eerder uit een veertigtal ongure Wesleys uit de Seefhoek. Meteen bleek dat ook heethoofden aan de linkerkant de geweldloosheid waartoe opgeroepen was, zeer breed interpreteerden. De aanval van Dewinter en zijn gevolg werd op evenveel geweld onthaald.”

De NSV’ers die ondertussen nog steeds vastzaten in auditorium D, werden bevrijd en onder politiebewaking naar buiten geleid.

De confrontatie:
http://nl.youtube.com/watch?v=fT9fHeiAVVs

http://nl.youtube.com/watch?v=89n-Gly1B7E

De nasleep:
Zang: 'De Vlaamse Leeuw' ipv debat

http://nl.youtube.com/watch?v=hlPNilFpowk&feature=related

2.jpg
3.jpg
nsv 002.jpg
nsv 006.jpg
nsv 007.jpg
nsv 009.jpg
nsv 011.jpg
nsv 012 copy.jpg
nsv 016.jpg
nsv 021.jpg
nsv 022.jpg
nsv 042.jpg
1.jpg

Weet je wat misschien nog

Weet je wat misschien nog wel het leukste was?
Dat het debat dat niet doorgegaan is over samenwerking tussen vlaanderen en nederland ging en we bij de blokade van het unief gebouw mochten rekenen op de steun van een delegatie hollandse antiifa's!
Geen debat, maar wel een mooie praktijk samenwerking tussen BE en NL!

Overal beginnen mensne over

Overal beginnen mensne over de grensen samen te werken.
moet absoluut en zeker fun geweest zijn
fotos staan vol orbs...
;-)

voor wie Belgie te klein is?

De remedie. Gooi onze federale inboedel overhoop, sluit Vlaanderen aan in een confederatie met Nederland, laat Wallonie en Luxemburg er ook bijkomen en we hebben een stevig front in Europa en de wereld, politiek, economisch en zeker ook cultureel en sociaal...