Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACV: "Begroting antwoordt onvoldoende op koopkrachteisen"

ACV: "Begroting antwoordt onvoldoende op koopkrachteisen"

BRUSSEL -- Volgens de christelijke vakbond ACV biedt de begroting onvoldoende antwoord op de koopkrachteisen van de werknemers. Het ACV vindt de begroting ook te weinig duurzaam. De vakbond reageert wel opgelucht dat de regering de zwaksten en niet-actieven ontziet.

In een reactie op de regeerverklaring van premier Leterme zegt het ACV verontwaardigd te zijn over “de jarenlange onwil om preventief op te treden naar de financiële markten en de schade die dit vandaag toebrengt aan de reële economie, de werkgelegenheid, alsook de budgettaire ruimte voor nieuw beleid, over de budgettaire laksheid van de vorige regeringen, over de zware aderlatingen aan de inkomstenzijde, door onder meer de notionele intrestaftrek en de aarzeling de fiscale fraude en ontwijking actief te bestrijden”.

De christelijke vakbond reageert wel opgelucht dat er niet gesnoeid wordt in het beloofde budget voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen en dat de werklozen dan toch worden ontzien. Het ACV zegt het ook op prijs te stellen dat "de eisen inzake algemene belastingverlaging werd gematigd en de taboes inzake belastingverhoging werden verlaten, zodat een evenwicht mogelijk werd tussen inspanningen aan zowel inkomsten- als uitgavenzijde".

Het ACV is wel niet te spreken over de besparing van 30 miljoen in het tijdkrediet en hoopt dat die inlevering nog kan bijgestuurd worden.

Het ACV wil ook meehelpen aan "de ontwikkeling van een beleid, ook Europees en internationaal, gericht op het voorkomen van nieuwe financiële crisissen, door een betere regulering van de financiële markten en het bedrijfsleven, en op de responsabilisering van hen die ons in deze crisis hebben gestort".