Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Deurwaarders breken EANDIS piket

Deurwaarders breken EANDIS piket

1000 euro dwangsom per uur dat de solidariteitsbus nog dienst deed als piket in de staking van Eandis in Melle. Al een week lang staken de arbeiders en bedienden van Eandis tegen lager loon voor nieuwkomers in hun bedrijf. Rechters blijven maar inbeuken op het stakingsrecht.

Eandis voor de deurwaarder.jpg

Piket voor de deurwaarders

Eandis na de deurwaarder 2.jpg

piket na de deurwaarders

Eandis spandoek.jpg

Spandoek tegen willekeurig evaluatiesysteem voor de nieuwkomers bij Eandis.

Eandis directielid voor pikket.jpg

Directie kijkt tevreden toe.

Al enkele jaren wordt

Al enkele jaren wordt systematisch gebruik gemaakt van deurwaarders om piketten te breken.(sinds wanneer?)
Het opzetten van stakingspiketten en zelfs van wegblokkades vormt een onderdeel van het recht op vrije meningsuiting. Het Europees Hof van Justitie, dat niet bekend staat omwille van links-socialistische sympathieën, stelde dat de vrijheid van betogen (inclusief een wegblokkade) slechts uitzonderlijk kan beperkt worden

Het opzetten van stakingspiketten en zelfs van wegblokkades vormt een onderdeel van het recht op vrije meningsuiting. Het Europees Hof van Justitie, dat niet bekend staat omwille van links-socialistische sympathieën, stelde dat de vrijheid van betogen (inclusief een wegblokkade) slechts uitzonderlijk kan beperkt worden (Schmidberger arrest van 2.8.2003). De vrije meningsuiting bij een wegblokkade gaat voor op het vrije verkeer van goederen en personen, aldus het Hof. Het Hof van Cassatie in België bevestigde dat een stakingspiket onderdeel is van het stakingsrecht. Het Hof van Beroep in Antwerpen stelde in een arrest dat een filterblokkade onderdeel is van het stakingsrecht.

Is er iemand verbaasd?

Europese Grondwet:

1. Het stakingsrecht voor de werknemers wordt erkend in de (artikel II-88, in Deel 2, Handvest van de grondrechten), maar zoals de meeste van deze grondrechten “overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken”.
Met andere woorden, de goedkeuring van de grondwet leidt er niet toe dat het stakingsrecht in de verschillende lidstaten geharmoniseerd zou worden, dat gebrekkige nationale wetgeving verplicht aangepast zou moeten worden. Artikel III-210 punt 6 stelt uitdrukkelijk dat er geen Europese ondersteunende of aanvullende initiatieven (zoals
wetten, kaderwetten, minimumvoorschriften) kunnen komen op het vlak van het stakingsrecht (noch op gebied van het recht van vereniging of wat betreft beloning).

2. Hetzelfde artikel II-88 erkent echter in dezelfde adem het recht van de werkgevers
[b]“collectieve actie te ondernemen ter verdediging van hun belangen”[/b]. Dit wordt meestal lock-out genoemd: de werkgever verbiedt de werknemers het bedrijf te betreden en te
werken.

3. Er wordt geen recht op grensoverschrijdende staking (“Europese staking”) toegekend: het zijn de nationale wetgevingen die bepalen of een staking gelijktijdig in verschillende lidstaten mag worden georganiseerd.

www.nonalaconstitutioneuropeenne.be/fichiers/NL_DOC01.pdf
Ze is zogezegd nog niet van kracht maar je merkt in de praktijk dat overheid en gerecht al wel handelt in die richting.

Met dank aan Herman Michiel om ons in 2005 hier al attent op te maken.

Het opleggen van dwangsommen aan een stakingspikket wordt algemeen toegepast, maar is in strijd met het stakingsrecht. Het Europees Comité van Sociale Rechten oordeelde enkele jaren geleden in een verslag over België dat vreedzame stakingspikketten een onderdeel zijn van het gewaarborgd recht op collectieve actie, waardoor dwangsommen tegen zo’n stakingspikket niet aanvaardbaar zijn. Een wetsvoorstel om dwangsommen in sociale conflicten te verbieden, is sinds 26.6.2003 “hangende” in het parlement. Zo ligt er ook een voorstel van VLD er Daems om het werkrecht te garanderen van werknemers die niet solidair zijn met de stakers.

De verdediging van het stakingsrecht is door de vakbonden opgenomen. Een petitie leverde 80 000 handtekeningen op. Maar omdat dit geen wettelijk kader heeft in de vorm van een bindend referendum is dat een lege doos. Hoe saai het ook lijkt zou het zinvol zijn te werken aan het wettelijk kader rond een bindend petitierecht, de enige echte vorm van inspraak en beslissingsrecht van de burgers en werknemers. Ook hiervoor liggen vele wettelijke voorstellen in de lade...(BROV). Zo als er ooit 'gevochten' is voor het stakingsrecht zou men nu op de barricades moeten gaan staan voor beslissingsbevoegdheid van burgers via een wetelijk kader, dat bindende referendums heet.

http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/article.php?storyid=...

http://www.socialisme.be/lsp/archief/2005/11/15/stakingsrecht.html