Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Directie Ikea bakt het wel heel erg bruin

Directie Ikea bakt het wel heel erg bruin

Bij de alom bekende woninginrichtingsketen Ikea voeren de vakbonden vandaag actie in de vestigingen in Anderlecht, Ternat, Wilrijk, Aarlen en Hognoul. De bonden zijn het oneens met een collectief systeem van bonussen dat de directie wil invoeren. Volgens Chris Van Droogenbroeck, nationaal secretaris distributie bij de LBC-NVK, hadden de vakbonden altijd al de handen vol aan Ikea. "Het bedrijf was altijd al tegen de vakbonden, maar de jongste tijd gaat het van kwaad naar erger."

Samen met de andere bonden stelt de LBC-NVK vast dat het management zich weinig of niets aantrekt van de bevoegdheden van de ondernemingsraad, de comité's voor preventie en bescherming op het werk (CPBW's) en de vakbondsafvaardiging. Overleg blijkt niet mogelijk. Het management beperkt zich ertoe om voorstellen toe te lichten.

Voorbeelden die de antivakbondshouding illustreren zijn er bij de vleet. Toen Ikea bijvoorbeeld zelfscannende kassa's installeerde, gebeurde dit 's nachts en op zondag, zonder overleg in de ondernemingsraad. De directie wijkt af van de functieclassificatie en de daaraan verbonden verloning, eens te meer zonder overleg. In de vestiging in Ternat werden de vakantieregels zonder overleg
veranderd.

Geen stoelen
In een aantal winkels krijgen sommige medewerkers geen stoel om even te kunnen zitten. Zelfs zwangere vrouwen hoeven op deze 'gunst' niet te rekenen. Bij een bemiddelingsgesprek (afgelopen maandag) beloofde de directie de stoelenkwestie op te lossen. Tot nu toe blijven ze nog altijd in de depots naar stoelen zoeken. "Voorlopig kan je dus bij Ikea geen stoelen meer vinden", zegt Van Droogenbroeck. "Er is niets meer in voorraad."

Nieuwe werkvormen en functies worden bij Ikea ingevoerd zonder dit aan te kondigen. De cao-winstdeelneming wil de directie graag omzetten in een cao 90 waarbij het bedrag vermindert. Ikea wil doelstellingen voorstellen zodat werknemers individueel of collectief meer kunnen incasseren. "Het bedrijf verkiest natuurlijk criteria waarop medewerkers weinig vat hebben zodat het zo min mogelijk moet uitkeren."

Ondanks jarenlange monsterwinsten veranderde er 21 jaar lang niets aan de lonen. "En dan willen ze nu de cao-winstdeelneming terugschroeven."

Afkeer van vakbonden
Niet alleen de Belgische directie maar ook afdelingschefs tonen hun afkeer van vakbonden. "Medewerkers van personeelszaken kunnen ongestoord de vakbonden door het slijk halen zonder dat de directie daar iets op zegt." In 2007 maakten 2.000 nieuwe werknemers hun debuut bij Ikea. Maar er vertrokken ook 2.000 mensen. Géén wonder.

"Winst en omzet stijgen, maar de personeelskosten lopen terug. Dat spreekt boekdelen over de onderbezetting, de stijging van de werkdruk, de hogere stress en het gevoerde beleid."

Uitgehangen uurroosters veranderen overigens te pas en te onpas zonder iets te vragen aan de betrokken medewerkers. Soms gebeurt dat zelfs nadat de man of vrouw in kwestie al naar huis is. De dag nadien stelt die dan vast dat hij te vroeg of te laat op het werk verschijnt. Gevolg: de chef die zelf het uurrooster nog snel veranderde, schrijft een nota omdat de werknemer het uurrooster niet respecteerde."

Ikea, een mooi verhaal van één grote familie? In de praktijk het verhaal van een boosaardige familie. Maar, zo waarschuwen de bonden: de kruik gaat zolang te water tot hij barst.

IKEA

Geen dassen of maatpakken, flexibele werkroosters, een open landschapskantoor waar iedereen elkaar bij de voornaam aanspreekt, ..., noem het maar op of bij IKEA is het er !

Blijkbaar is de schrijver vergeten wat "persoonlijke-ontwikkelings-gesprekken" zijn, is hij/zij vergeten dat hij 'VOICE' elk jaar kan invullen om zijn/haar stem te laten horen, dat er elke maand geld in zijn/haar pensioenspaarpotje wordt gestopt, hij/zij afgelopen week opnieuw het zoveelste cadeau (6 spaarlampen) mee naar huis kon nemen..., zoveel dingen om op te noemen !

We blijven allemaal één familie, maar tegen elkaar liegen, dat zouden we niet mogen doen !

Ben Geris,
ikea medewerker

19de eeuw

Beste Ben,
in de 19de eeuw deelde de madam van de grote fabrieksbaas zelfs soep uit aan de familieleden van de werknemers van haar echtgenoot die mooi naar zijn pijpen dansten. Dat ze daar in uw modelbedrijf nog niet aan gedacht hebben! Misschien kan je de grote baas even met z'n voornaam aanspreken en in uwe VOICE dit idee aanbrengen.
Dat pensioenpotje is overigens door de slaptis en medefoefelaars leeggemaakt.

voornamen bij Ikea

Wat maakt het uit of je nu door een vlotte jongen zonder das met je voornaam wordt genoemd of door een oude knar die je met 'meneer' of 'mevrouw' aanspreekt als datgene wat gezegd wordt hetzelfde is... Een hippe kerel tegen betere arbeidsvoorwaarden of een Maurice Lippens tegen betere arbeidsvoorwaarden.... who cares?

Bij elk bedrijf kan je ondertussen zo aan pensioensparen doen. Het is geen unicum bij Ikea. Het bracht de meeste bedrijfsleiders dan ook heel wat op. Die zes spaarlampen kunnen er dan ook wel af. Maar waar dat geld tot aan je pensioen wordt in belegd, dat weet niemand. Tegenwoordig met de financiële koppen die rollen valt nog wel te zien hoe vet die kluif van het pensioensparen zal zijn.

Het is duidelijk dat

Het is duidelijk dat iedereen zo zijn eigen perceptie heeft over zijn werkgever en dat is ook goed !
Maar, als iemand zich toch zo benadeeld voelt in het bedrijf waar hij werkt, en zich onvoldoende of niet kan verzoenen met de regels van het huis, met de formele of informele sfeer, met of zonder allerlei extraatjes en noem maar op,... wat zou die persoon dan tegenhouden om eens op een ander te gaan kijken en laat diegene die het wel ok vinden maar in hun eigen wijsheid.

ben

Het is inderdaad overduidelijk dat

er een probleem is bij IKEA

Dat blijkt wel uit de comentaartjes hier.

Werknemers die kritische bedenkingen hebben worden hier zonder meer aangemaand op te rotten.
Wie dacht dat de tijd voorbij was dat patroons denken en vinden dat ze hun wil kunnen opleggen aan hun personeel : "Je moet het maar slikken of oprotten" die moet dus dringend eens bij IKEA gaan kijken. AL weet ik dat het op heel wat bedrijven niet veel beter en soms nog veel erger is.

Staken is een recht net zoals je organiseren in een vakbond, kritiek hebben op het personeelsbeleid een recht zijn. Ook actie voeren om dat personeelsbeleid aan te passen is een recht. Ook in IKEA.