Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Staking Brussels Gewest : Karel Kafka?

Staking Brussels Gewest : Karel Kafka?

De sociale problemen bij de administraties van het Brussels Gewest zijn nog niet opgelost. Spraakverwarring bij ministers...

StakingDSC02133.jpg

(foto Jan Van Vlasselaer)

De sociale problemen bij de administraties van het Brussels Gewest zijn nog niet opgelost.
In tegenstelling tot wat de media gisteren en vandaag beweerden komt er waarschijnlijk geen akkoord.
Een bewuste of onbewuste (maar dan wel domme) spraakverwarring bij de politici is oorzaak van de chaos in de berichtgeving.
De voorstellen van Piqué en Grouwels blijken immers op hetzelfde neer te komen.
Grouwels stelde dat er een verhoging van de barema's (loonschalen) met 20 euro wordt voorgesteld door de regering. Dat bedrag moet dus met 1.48.. worden vermenigvuldigd om het (bruto)bedrag van vandaag te bekomen, wat minder dan 30 euro is. Een week daarvoor werd er nog gepraat over 25 euro baremaverhoging wat overeenkwam met 35 euro na indexatie bruto.
Piqué (en Kir) schermt met een nettobedrag, na indexering (1.48..) van 20 euro dat volgens hem zou overeenkomen met 35 bruto.
zie vorige :
http://www.indymedia.be/en/node/30317