Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Burgemeester van Lokeren reageert: "Niks politiestaat, wel gezellig stadje in dorpsformaat"

Burgemeester van Lokeren reageert: "Niks politiestaat, wel gezellig stadje in dorpsformaat"

"We zijn ongerust," schreven enkele mensen - actief in middenveldorganisaties - uit Lokeren hier gisteren. Zij maken zich zorgen over de zero tolerance in de Oost-Vlaamse stad en de klacht die de politiezonechef tegen de satirische stadskrant “De Lokersen Asgranten” indiende. Burgemeester Filip Anthuenis (VLD) reageert.

Recent verschenen een aantal artikels in de pers die de indruk zouden doen kunnen ontstaan voor de buitenwereld dat in Lokeren de politiestaat van kracht is. ‘Lokeren heeft geen preventiebeleid meer’, ‘In de zomer patrouilleren hier elke dag agenten te paard’, ‘Op elke gemeenteraad vraagt de politie extra middelen, en het ergste is dat ze die ook altijd krijgen’, ‘In Lokeren is er geen enkele fuifzaal voor de jongeren’,… Het zijn maar enkele gevleugelde en overigens volledig foutieve uitspraken.

De schuld voor dat ‘repressief beleid’ schuift men in de schoenen van de korpschef, de heer Patrick Trienpont, en men speelt hem rechtstreeks uit tegen de burgemeester. Om alle misverstanden uit de wereld te helpen: de korpschef en ik zitten nog steeds op dezelfde golflengte. Samen voeren wij een consequent veiligheidsbeleid uit in Lokeren. Jammer dat noch hij, noch ikzelf om een reactie werden gevraagd.

Maar nu: de feiten.
Vanzelfsprekend wordt een stad van 38.000 inwoners geconfronteerd met een bepaalde veiligheidsproblematiek, die zich overigens in Lokeren een 10-tal jaren geleden - ten tijde van het nuloverlast-project - veel scherper stelde dan nu. Toen lag de criminaliteitsgraad in Lokeren nog 16% hoger dan het gemiddelde van het gerechtelijke arrondissement. Ondertussen zit Lokeren perfect in de buurt van dat gemiddelde. Dat heeft uiteraard te maken met de zeer goede en professionele werking binnen het – recent uitgebreide - Lokerse politiekorps. Maar dat heeft evenzeer te maken met de vele preventieprojecten die in Lokeren lopen, met buurtwerking en maatschappelijk opbouwwerk in dichtbevolkte wijken. Met case-management bij problematische opvoedingssituaties. Met het nieuwe Nero-project dat tracht te voorkomen dat jongeren al te vlug bij justitie terechtkomen. En met een nieuw camera-project in de centrumstraten van Lokeren.

Om volledig te zijn toch ook even vermelden dat er wel degelijk fuifzalen in Lokeren zijn, dat de stad zelf concrete plannen heeft om een polyvalente zaal (mét fuifzaal) te bouwen én dat jeugdhuis T-club – die in het bewuste artikel klaagden omtrent een gebrek aan ondersteuning vanwege de stad - elk jaar gesubsidieerd wordt door de stad om een personeelslid uit te betalen.

Voor de snoepers nog dit: het uitgeven van het krantje ‘Den Asgranten’ is een traditie in Lokeren. En dat moet zo blijven. Wat niet wil zeggen dat ik de laatste editie een satirisch hoogstandje vond. Wat de artikels over de politie betreft: die gingen ver over de schreef, niet in het minst omdat ze uit de pen vloeiden van iemand die een belangrijke verantwoordelijkheid draagt in het Lokerse onderwijslandschap. Wat de ingediende klacht betreft: door een foutieve interpretatie van een gesprek met de korpsleiding op het moment dat korpschef Trienpont met vakantie was, was ik er niet van op de hoogte. Het feit dat ik er niet van op de hoogte was, doet overigens niets terzake. Het is niet de taak van de burgemeester – het is zelfs verboden - om zich te moeien met individuele verbaliseringen en gerechtelijke procedures.

Laat ons nu, verdorie, met z’n allen blij zijn dat Lokeren een gezellig stadje is. Want daar lijken we het allemaal over eens te zijn. Lokeren is en blijft een stad in vestzakformaat die alle stedelijke faciliteiten combineert met de gemoedelijkheid van een dorp. We hadden het slechter kunnen treffen.

Filip Anthuenis
Burgemeester

Maw

Maak geen golven...
Don't worry, be happy!

gezellig protesteren

Alhoewel het verhaal van de ontslagen straathoekwerker hier op Indymedia mijn vertrouwen in het Lokerse beleid niet direct versterkt, kan ik bij gebrek aan kennis ter zake niet echt ingaan op de manier waarop Burgemeester en politie al dan niet aan preventie doen.

Maar ik erger me, zoals veel Lokeraars in mijn omgeving, wel aan de aanwezigheid van de dure bewakingscamera's, aan de onvriendelijkheid van dat soms nadrukkelijk aanwezige blauw op straat (al dan niet te paard) en aan de wijze waarop de politie verslag doet van elk akkefietje in een schijnbaar krampachtige poging om het eigen optreden en het gebruik van de bewakingscamera's toch maar te verantwoorden.

De manier waarop Commissaris De Clercq tijdens de Lokerse Feesten de pers dagelijks van elk incidentje (een gestolen paraplu! een afgerukte ruitenwisser!) op de hoogte bracht, was inderdaad zo triest dat het bijna lachwekkend werd. Dankzij de bewakingscamera's, zo deelde de man trots mee, kon men zelfs een heuse coke-snuiver en een vechtende feestganger inrekenen!

Dat de flikken politie al een tijdje kwistig boetes uitdeelt omwille van smaad en nu één van de weinige kritische publicaties 3 maanden na publicatie voor de rechter wilt slepen, is er wat mij betreft heel wat méér over dan de gewraakte tekst zelf.

Dus nee burgemeester, "met z'n allen blij zijn dat Lokeren een gezellig stadje is" en voor de rest braaf glimlachen naar de bewakingscamera's terwijl "De Lokersen Asgranten" voor smaad wordt aangeklaagd, is voor mij géén optie.

Awoert politie, boe Burgemeester!

Maar dat kan niet kloppen,

Maar dat kan niet kloppen, "gemoedelijkheid bestaat niet in Vlaanderen. Het is hier een hel vol met afgunstwetten en corrupte politiekers waar men de arme burger enkel pest en niets gunt." Nee, dit is niet van een linkse activist, nog niet eens van een burgerpartij dit is wat de officiële mening is van niets minder dan het vlaams behang. Soortgelijk negativisme is ook normaal bij ander rechts: neoliberalen, inquisiteurs en andere lieve en gemoedelijke mensen.

Zeker heeft flipje gelijk dat het erger kan. Sterker zelf, er wordt massaal geijverd om nog erger te maken.

Vlaams links vind het helemaal niet zo slecht, soms zelfs zo weinig dat men nog amper tot iets in staat is. Niet helemaal ten onrechte in 1900 was het wel slechter, in 1940 was het ook niet helemaal dat en mensen als Daems, Gahndi, Luther King kende pas echt slechte tijden. Of neem vandaag Irak, Afghanistan, Soedan enz Nee, het is echt niet slecht in Lokeren 2008 of waar ook nu in Belgie. Men zou het bijna het paradijs op aarde noemen als dat niet mogelijk slechter was. (die slang beweerde dat toch)

Maar tot daar het verhaal over wat was. De vraag is wat maken we er morgen van? Als men de dictators in spe zoals in Lokeren verder laat begaan, als men de kleinigheden negeert waar recht en menselijkheid van geen belang meer is, als men verder zich omdraait omdat het toch niet zo slecht is dan ..

Dan krijgt men heel eenvoudig dat dat droomdorp veranderd in het nachtmeriekamp van de negativiteit. Het zal dan wel nog geruime tijd nog slechter kunnen. En ooit was het zelfs zo slecht. Maar niemand gaat kunnen vertellen waarom het dan niet beter is.

Vergis je niet, het wordt niet beter van te zeggen dat het niet slecht is. Dat verzwijgt enkel het wangedrag en creeert nog meer nieuw.

Een kamp tegen 'misdaden', incl de recente misdaden buiten het recht die men overlast noemt, van zwakkeren en minder weerbare mensen is een misdaad tegen de mensheid. En die laatste misdaad is de enige misdaad waar geen pardon voor kan bestaan.

Er bestaat al eeuwen een nultolerantie tegen stoute vrouwen en hun duivels gebroed. Heler bossen zijn opgebrand en bergen aan stenen zijn opgesoupeerd in die gruwelijke strijd. En die is nog altijd niet afgelopen, zelfs niet in Belgie. Dat is gewoonweg een misdaad waar geen maat voor te vinden is.

Men kan natuurlijk steeds nog slechter zijn, daar is de mens inventief genoeg voor. Maar dat is van geen belang wie tegen de mensheid misdaden pleegt is ongeschikt voor enige leiding en schuldig zonder enige mogelijke vergoelijking.

Wat is het nu?

Wat is het nu?

Filip blijft maar rond de pot draaien over wat er nu werkelijk gebeurd in Lokeren. Wat ik zeker weet is dat men de straathoek werker zijn ontslag gegeven hebben en in de plaats ondertussen 18 cameras gehangen hebben!
Dit worden er zelfs binnenkort 24!!!
Het kostenplaatje loopt nu al op boven de 900.000 euro!!!!
Wat wordt het totaal plaatje?
Zeer opbouwend hoor.

Op dit moment zijn Filip en Dhr Trienpondt ook weer duidelijke taal aan het spreken. "Ja, Filip wist van de klacht tegen de Asgranten", volgens Dhr T.
"Ik wist van niets" Aldus Dhr A.

Het slimste vanal is dat die klacht komt 3 maad na de uitgave ervan. Als het brein zo traag werkt kan ik er inkomen dat men geen notie heeft van wat satiere is!
Maar ja, in lokeren is humor smaad, niet meer lachen aub.
Zand strooien in ieders ogen noem ik dat.

Ondertussen kan ik een boete krijgen als mijn hond plast maar moet ik voordurend uitkijken waar ik stap om niet tot mijn enkels in de paardenstront te stappen die de paarden van de flikken achter laten! Geef jezelf een boete flik!

De halve waarheden van Anthuenis

Het stuk van burgemeester Filip Anthuenis bevat vooral veel halve waarheden en gaat grotendeels voorbij aan de kern van de zaak. Wat is het probleem met de klacht van de Lokerse zonechef Trienpont tegen de satirische stadskrant De Lokersen Asgranten?
Dat persvrijheid een grondwettelijk recht is. Een recht en een vrijheid dat ondermeer de politie mee moet bewaken. Zelfs al voelt de zonechef – en misschien ook andere leden van het korps – zich gekrenkt, dan nog moet hij abstractie maken van de eigen emoties en er alles aan doen om die vrijheid af te dwingen. Maar, zoals in het geval van de recente klacht tegen Humo, onderneemt deze politieman nu net acties om die persvrijheid te beknotten.

In Lokeren komt er nog bij dat de demarche van het korps niet gedekt was door het stadsbestuur. Immers, burgemeester Anthuenis verklaarde zelf (DS, 18/11) dat hij niets afwist van de klacht. Gisteren verklaarde zonechef Trienpont (GvA, 20/11) dat hij de burgemeester wel degelijk inlichtte, maar dat deze geen voorstander was van een juridische actie tegen De Lokersen Asgranten. Dat maakt van het hele voorval een politiek probleem. In oktober 2006 zette het Lokerse stadsbestuur de enige straathoekwerker aan de deur. En enkele maanden later nog eens een jeugdwerker. Omdat ze op eigen houtje gehandeld zouden hebben, zonder goedkeuring van hun dienstoverste. Is het – tegen het licht van die twee ontslagen – niet merkwaardig dat de zonechef op eigen initiatief, en tegen het advies van zijn administratief en politiek verantwoordelijke, juridische stappen zet door in naam van het hele Lokerse poltiekorps een persorgaan officieel van een persmisdrijf te beschuldigen? En waarom verklaart Anthuenis dan dat hij niks wist van de klacht? En waarom vindt hij nu dat het niet kan om in te grijpen in een juridische procedure, maar deed hij het wel in 2006 om de straathoekwerker te ontslaan?

En dan is er nog de “inhoudelijke” reactie van de burgemeester zelf op de eerdere artikels. Een zeer typisch antwoord dat hij steevast gebruikt op het moment dat er kritiek komt: er is geen probleem in Lokeren, we zijn een gezellige stad en alles komt goed. En er is niet alleen het repressief beleid, maar ook preventie. Ook dat klopt weer maar half. Het veiligheidsbeleid blijft onevenwichtig voor repressie kiezen. Meer politie. Meer politiematerieel. Nu 18 en straks zelfs 24 camera’s die 24 uur op 24 het hele stadscentrum filmen. Een maatregel die de Lokerse belastingbetaler al meer dan 1 miljoen euro kostte. Daar tegenover staat dat het preventiebeleid de laatste jaren gevoelig werd afgebouwd. Straathoekwerk: geschrapt. De stedelijke diensten welzijn en integratie: opgedoekt. Buurt- of opbouwwerk: alleen omdat het moet en binnen de dienst “integrale veiligheid”. Preventieraad: wordt niet samengeroepen. Het personeelslid voor T-klub: louter doorsluizen van Vlaamse middelen. De terecht vraag van organisaties die werken met kwetsbare groepen (zoals vzw Horizon, El Jadid, KOT of T-klub) naar structurele ondersteuning wordt niet ernstig gehonoreerd. De koppeling ‘welzijn-integratie’ is vervangen door de koppeling ‘welzijn-integrale veiligheid’. Dat is een bewust beleid. En dat maskeer je niet door te investeren in prestigieuze bouwprojecten. Er komt inderdaad een nieuwe polyvalente zaal en een nieuw winkelcentrum. Maar het is illustratief dat Anthuenis bouwprojecten – harde materie – inzet als antwoord op vragen in verband met leefkwaliteit, sociale problematiek en preventie. Het is niet het cement tussen de bakstenen dat zal zorgen voor een hechtere gemeenschap in de stad.

Björn Rzoska
Gemeenteraadslid Groen! Lokeren