Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De kijk van moslims op Aids/ Les musulmans face au Sida

De kijk van moslims op Aids/ Les musulmans face au Sida

Aids raakt iedereen, ook moslims en is grenzeloos. Hoe gaan moslims om met de Aids-problematiek ? Wordt dit onderwerp besproken of is het taboe?

Begin dit jaar heeft Islamic Relief (NGO) een informatie-avond over Aids georganiseerd in het Karreveldkasteel in Molenbeek, waar meerdere belangstellenden naartoe kwamen. De sprekers waren op één of ander manier met de problematiek bezig.

Dr. Véronique Deherdt gaf een uitgebreide, medische uitleg over de problematiek, gezien ze als arts in Brussel eveneens met deze ziekte geconfronteerd wordt. Prof. Tariq Ramadan, islamoloog/filosoof en Dr. Yacoub Mahi, islamoloog, kaartten de ethische en spirituele kant aan.

Sarah Douik, werkzaam bij Islamic Relief deelde haar ervaring mee op het terrein. Een uitgebreid interview met haar kan u hier lezen. http://www.indymedia.be/nl/node/30703

Aids blijft een universele plaag en na deze informatie groeit het besef dat er op wereldvlak iets gedaan moet worden. Samenwerking met andere NGO's is meer dan noodzakelijk. Daarnaast blijft ook het sensibiliseringsaspect bestaan, want te vaak denken mensen dat het hen niet zal overkomen en daar ligt net het gevaar. Hier getuigt Prof. Tariq Ramadan van, hetgeen blijkt uit het volgende interview http://www.indymedia.be/nl/node/30704

Les musulmans face au Sida

Le Sida atteint tout le monde, également les musulmans, au-delà des frontières. Comment les musulmans font-ils face à cette problématique ?
Est-ce que le sujet est abordé ou reste-t-il tabou?

Début de cette année, Islamic Relief (ONG) a organisé une soirée d'information sur le Sida au château de Karreveld à Molenbeek, à laquelle plusieurs intéressés ont participé. Les intervenants étaient, d'une façon ou autre, investis dans la problématique.

Dr. Véronique Deherdt a donné un exposé medical très explicative sur la problématique, vu qu'en tant que généraliste à Bruxelles elle est également confronté à cette maladie. Prof. Tariq Ramadan, islamologue/philosophe et Dr. Yacoub Mahi, islamologue, ont abordé le côté éthique et spirituel.

Sarah Douik, travaillant chez Islamic Relief a partagé son experience sur le terrain, ainsi que sa participation à la campagne de sensibilisation. Un vaste interview avec elle peut être lu ici http://www.indymedia.be/nl/node/30703

Le Sida reste un fléau universel et après cet information, la prise de conscience grandit qu'il faudrait une action globale. La collaboration avec d'autres ONGs est plus que nécessaire. L'aspect de sensibilisation persiste car trop souvent les gens pensent ne pas être concernés et là est le danger. Prof. Tariq Ramadan en témoigne, ce qui parrait de l'interview suivant http://www.indymedia.be/nl/node/30704

De berlijnse Aids muur...

Er komen steeds meer tegenstrijdige berichten uit het wetenschappelijk kamp ivm aids en HIV:
Ter info

http://www.zapruder.nl/portal/rubriek/AIDS#n12683

Victoria

Gepost door Victoria
01.12.2008

Tags