Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De vakbond waar het Vlaams Belang wél van houdt

De vakbond waar het Vlaams Belang wél van houdt

BRUSSEL -- Onder leiding van Marie-Rose Morel zit het Vlaams Belang al een tijd op ramkoers met de vakbonden. Toch is er ook een vakbond waar het Vlaams Belang wel warme broodjes mee bakt. Op het academisch congres van de militaire vakbond ACMP zat zowaar VB-parlementslid Luc Sevenhans als eregast te blinken op de tweede rij in de buurt van een reeks generaals.

sevenhans.jpg

VB'er Sevenhans eregast op AMCP-congres strak in het bruine pak uiterst rechts (fragment uit ACMP-blad De Schildwacht)

Het gerucht gaat al langer dat ACMP – de grootste vakbond in het leger – meer dan goede contacten onderhoudt met het Vlaams Belang. Emmanuel Jacob, secretaris-generaal van ACMP, en VB-defensiespecialist Luc Sevenhans vonden elkaar in hun afkeer van de vorige minister van Defensie André Flahaut. In de commissie-defensie speelde VB'er Sevenhans in een aantal dossiers een een-tweetje met Jacobs.

Dat Sevenhans nu ook samen met minister van Oorlog Pieter De Crem de politieke VIP van dienst is op een congres van het ACMP, kan tellen qua outing. Het werpt ook een ander licht op het verzet van de militaire vakbond ACMP tegen het onderzoek van minister Flahaut naar extreemrechts binnen het leger. Flahaut wou kort na de arrestatie van het groepje neonazi-skinheads rond beroepsmilitair Thomas B. met een (ietwat onhandig geformuleerde) vragenlijst extreemrechts opsporen in het leger. Een poging die op hevig protest van Sevenhans stuitte. Hij haalde in de commissie-defensie uit naar 'stasi' Flahaut. Een week later trok ook Emmanuel Jacobs in De Standaard flink van leer tegen het onderzoek.

Vakbonden als het ABVV en ACV proberen de gemeenschappelijke belangen te verdedigen van alle werknemers én alle mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Zij hebben ook oog voor de derde wereld, het milieu of het probleem van de mensen zonder papieren. ACMP is een typische corporatistische vakbond die enkel de enge belangen van de eigen beroepssector verdedigt. Een vakbond zoals ze ze bij het Belang graag hebben. Dat de grootste maar corporatistische vakbond binnen het leger nu ook openlijk de rode loper uitrolt voor VB-parlementsleden is zorgwekkend.

Vlaams belang !

Indymedia profileerd zich als neutrale en alternatieve media.
Ben al een paar weken het nieuws aan het volgen op deze website, maar nu zie ik het ware gelaat van indymedia.
Volgende keer beter.

Dank U

Indymedia is geen neutrale alternatieve website, omdat zo iets gewoon niet bestaat.
http://www.indymedia.be/en/about
http://www.media-activisme.be/rubrique22.html

Het bewijst alléén dat het

Het bewijst alléén dat het VB de enige partij is die zich echt bekommert om het lot van de militairen.
De juiste vraag is echter : waarom was Sevenhans de enige parlementair aanwezig op deze zitting?

Recht tot antwoord

Ter informatie wil ik verduidelijken dat ongeveer één maand voor het Congres van de apolitieke representatieve vakorganisatie ACMP-CGPM alle leden van de Kamercommissie Defensie (met uitzondering van Volksvertegenwoordiger André Flahaut) alsook de fractievoorzitters van de Kamer als gast werden uitgenodigd. Diverse leden van de fracties 0pen Vld, MR, cdH en Vlaams Belang hebben zich ingeschreven voor het Congres. Andere Kamerleden van cdH, sp-a, MR, Open Vld en Vlaams Belang verontschuldigden zich op voorhand en stuurden hun wensen voor het welslagen van het Congres. Anderen stuurden een medewerker om nota te nemen van het eisendossier van de ACMP-CGPM. Alle inschrijvingen en/of antwoorden van de politici van de diverse partijen kunnen vertrouwelijk op het secretariaat van de ACMP-CGPM ingekeken worden.
Niemand van de gasten (dus de niet-leden) op het Congres werd als eregast uitgenodigd en de gastsprekers werden beperkt tot de Minister van Landsverdediging, de Directeur Generaal Human Resources en de Secretaris Generaal van de Europese koepelorganisatie EUROMIL.

De dictatoriale weg

Dit is zeer verontrustend. Zeker in het licht van de mislukte poging tot staatsgreep vorig jaar door een aantal extremistische VB aanhangers in legerkringen. Zoekt het VB nu het via democratische weg steeds meer aanhang verliest een andere tactiek.
Volgens mij wijst dit erop dat ze het geweer van schouder hebben veranderd. Zoals alle partijen met dictatoriale trekjes zoeken ze vroeg of laat hun wil op te leggen via alternatieve methoden. De inzet van het leger is daarbij een voor de hand liggende strategie. Zonder twijfel hoeven ze met een havik als DeCrem aan het roer op minder weerstand te rekenen dan bij aartsvijand Flahaut het geval was.

De terroristen zouden deze keer wel van binnenuit kunnen komen - een belangerijke taak voor de staatsveiligheid me dunkt.

De dictatoriale weg

De ACMP is niets meer dan een corporatistische vakbond. Maar kunnen zij meer geloofwaardigheid bij de autoriteiten met de hulp van het VB hebben ? Helaas, het antwoord is ya . Het leger zou in gevaar zijn zonder de ABVV en de ACV !!!
Dit is ZEER ZEER verontrustend...