Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Werknemers van ArcelorMittal vrezen voor hun baan

Werknemers van ArcelorMittal vrezen voor hun baan

ArcelorMittal zal negenhonderd banen schrappen in België, waarvan tweehonderd in Gent. De werknemers vrezen dat dit het begin is van een hele reeks afvloeiingen en willen duidelijkheid over hun toekomst.

P1000991.JPG

Honderden -misschien wel duizend- bezorgde werknemers verzamelden deze ochtend op de parking van Sidmar, nu ArcelorMittal Gent. Hun directie had maandag aangekondigd dat er tweehonderd jobs zullen geschrapt worden bij het administratief personeel. De werknemers van het staalbedrijf vermoeden dat dit een eerste stap is in de richting van meer afvloeiingen. Daarom kwamen ze samen om de standpunten van een gemeenschappelijk vakbondsfront te horen.

Wereldwijd wil ArcelorMittal negenduizend banen schrappen, waarvan zesduizend in Europa. In België zouden negenhonderd jobs sneuvelen: driehonderdvijftig in Luik, tweehonderdvijftig in Charleroi, honderd in Genk en tweehonderd in Gent.

Voor veel arbeiders van Sidmar Gent, dochterbedrijf van ArcelorMittal, kwam deze aankondiging totaal onverwacht, want het staalbedrijf deed het helemaal niet slecht dit jaar. Tijdens de eerst drie kwartalen van 2008 boekte het een nettowinst van acht miljard euro. En de vestiging in Gent zou zelfs uitbreiden. “In het voorjaar zei men dat er in 2010 een derde hoogoven zou bijkomen,” zegt Wim Arbijn van de BBTK (de bond van bedienden, technici en kaderleden van de ABVV). “Maar momenteel draaien we op halve toeren met slechts één hoogoven. De tweede hoogoven ligt stil voor een onderhoudsbeurt die vervroegd is vanwege de economische situatie.” Volgens de vakbonden heeft ArcelorMittal de productie bewust gereduceerd om de prijs kunstmatig hoog te houden. Hiervan hebben andere metaalbedrijven geprofiteerd door onder de prijs te verkopen. Zo heeft ArcelorMittal tien procent aan marktaandeel verloren aan zijn concurrenten.

P1010002.JPG

Sinds de economische malaise in het westen gaat het heel snel bergaf met ArcelorMittal Gent: “Alle tijdelijke werknemers zijn reeds verdwenen. En bij de arbeiders waren de afgelopen drie maanden meer dan twintigduizend dagen economisch werkloosheid,” aldus Wim Arbijn.

Volgens Bart Van Vlaenderen van de bediendevakbond LBC is dit nog maar het topje van de ijsberg: “De directieraad waarschuwde dat het niet bij die tweehonderd personen van het administratief personeel zou blijven, maar dat we ons aan erger moeten verwachten. Dat wil zeggen dat er zou kunnen gesnoeid worden in onderhoud en productie waar veel meer mensen tewerkgesteld zijn.”

“Bij het oude Sidmar gebeurden herstructureringen steeds via natuurlijke afvloeiingen zoals brugpensioenen of vrijwillige ontslagen. Wij hopen dat de nieuwe directie die werkwijze handhaaft en inziet dat naakte ontslagen niet kunnen.” zegt Wim Arbijn van de ABVV. “In de laatste ondermemingsraad hebben wij die zekerheid niet gekregen. Daarom is de ongerustheid groot bij de mensen.”

“In deze kwestie proberen de vakbonden samen te werken, want de problemen zijn grensoverschrijdend. Het besparingsplan is zo genadeloos, dat iedereen in de klappen deelt. Zelfs Sidmar, die grootste is in de wereld,” zegt Bart Van Vlaenderen van de LBC.

Voor de werknemers van ArcelorMittal blijft het voorlopig bang afwachten op de beslissingen die worden genomen op de Europese ondernemingsraad in Luxemburg.

P1010007.JPG
P1010015.JPG
P1010001.JPG

arcelor mittal gent

vandaag bekendmaking van bijkomend plan:
gespreid over 3 jaar zouden volgens de directie 987 voltijds equivalenten moeten afvloeien op natuurlijke wijze.
771 arbeiders en 216 bedienden/kaderleden

Sterkte! Maar laten we eerlijk blijven.

Arcelor Mittal heeft de laatste jaren enorm veel schulden gemaakt en die moeten nu worden afgebouwd. Vandaar de besparingen. Geloof maar niet dat ze geen naakte ontslagen zullen gebruiken. Wat kan het die grootaandeelhouders schelen. Zij hebben de macht en hun doel is geld verdienen. Mensen interesseren hen enkel als afzetmarkt. Het feit dat het niet meer om een verankerd bedrijf gaat, betekent een totaal afbraak van elk menselijk aspect. Niemand kan druk uitvoeren op multinationals, ook al zijn er mensen die nog steeds geloven dat dat niet waar is. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de ontnuchtering voor veel ingewiegde Belgen en vlamingen. Ook al hebben ze hun botten nog zo afgedraaid - met alle goeie bedoelingen van de wereld - voor hun baas, die baas zelf is een marionet in een veel grootser en ongecontroleerd spel. Vroeger was er nog gemeenschap. Nu is het ieder voor zich.

Extern

Geen naakte ontslagen ? Er zijn wel al meer dan 100 externe werknemers, die hier soms al jaren werken, ontslagen! Waarom komt dat nooit in het nieuws en de kranten ?

Arcelor-Mittal: 987 afvloeiingen, plus honderden externen

Opmerking over externen is volledig terecht, en komt bovenop de 971 afvloeiingen,ik kreeg op 4/12 een brief v externe arbeiders, over hun situatie, hier belangrijke delen uit de brief:
(…) Ik MOET reageren in naam van de vele honderden werknemers die in onderaanneming werken bij dit bedrijf. (…) op radio2 sprak een vakbondsman hoe erg het was dat de tijdelijke werkloosheid opgetrokken werd van 1800 naar 3000 werknemers. Natuurlijk is dat erg maar het zijn er vele honderden meer, (…) Iedereen vergeet de vele werknemers in onderaanneming die ook een gezin hebben en afbetalingen moeten verrichten, (…) Wij krijgen geen informatievergaderingen over de toestand, (…) wij worden de verworpenen en krijgen meerdere keren te horen dat eigen personeel ons werk wel “tijdelijk” zal overnemen. Van de ene dag op de andere krijgen we te horen van onze werkgevers dat we voor onbepaalde tijd niet langer welkom zijn bij ARCELOR MITTAL, en dat er zal uitgekeken worden naar andere werven… welke andere werven? (…) laat dit een les zijn naar de toekomst: ook wij weten graag waar we staan, (…) Wij zijn in de ogen van iedereen” de vergeten werknemers” Hoogachtend De vergeten werknemers