Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gaza : "De internationale gemeenschap zwijgt, terwijl onze kinderen sterven"

Gaza : "De internationale gemeenschap zwijgt, terwijl onze kinderen sterven"

De Union of Health Work Committees (UHWC) is de partnerorganisatie van Geneeskunde voor de Derde Wereld in Gaza, waarmee we al jaren een noodhulpproject hebben (samen met Oxfam-Solidariteit). Na slechts enkele pogingen krijg ik de directeur al aan de lijn. Ik breng hem eerst en vooral onze solidariteit over.

Dr. Yousef Mousa klinkt vastberaden. Hij is blij dat ik bel voor een situatieschets, want "de media geven niet weer wat de realiteit op het terrein is, ze brengen meestal een compleet ander verhaal". Dr. Mousa beantwoordt mijn vragen met een waterval, in vloeiend Engels.

Dr. Mousa: "Vandaag tellen we al meer dan 360 doden, waaronder 52 kinderen en vrouwen. 80% van de dodelijke slachtoffers zijn burgers. 1635 mensen raakten al gewond, 228 van hen zijn in kritieke toestand. Maar we kunnen slechts maximaal 128 patiënten op intensieve zorgen leggen, in alle ziekenhuizen van heel Gaza samen. En dat betekent dan nog dat we twee patiënten samen leggen in één eenheid, want er zijn maar 64 bedden voor intensieve zorgen. Kun je je dat voorstellen?"

80% burgerslachtoffers, maar nochtans beweert Israël alleen de Hamas-infrastructuur te willen treffen...

Dr. Mousa: "Het zit helemaal anders in mekaar: Israël is bezig een soort "urbanicide" uit te voeren (een hele stadsbevolking uitmoorden – term die ook gebruikt werd voor Fallujah in Irak, nvdr). Israëlische oorlogsvliegtuigen bombarderen scholen, universiteiten, woonwijken, ministeries, gebouwen van ngo's,... Alles is hun doelwit! Gaza wordt echt met de grond gelijk gemaakt! Gisteren stelde het Israëlisch leger een bufferzone in van 2 km langs de grens tussen Gaza en Israël: een niemandsland, waar iedereen die zich er begeeft al worden doodgeschoten. Ook daar zullen nog veel slachtoffers vallen."

Welk geval van burgerslachtoffers heeft je het meest getroffen, in het Al-Awda Hospitaal van de UHWC?

Dr. Mousa: "Gisteren bombardeerde de Israëlische luchtmacht een moskee in het Jabaliya-vluchtelingenkamp. Brokstukken kwamen terecht op een woning er vlak naast, het dak stortte in. Vijf kinderen van hetzelfde gezin kwamen daarbij om. Het duurde meer dan een uur om hen van onder het puin te halen. Toen ze aankwamen in ons hospitaal, waren ze alle vijf overleden"

Hoe zit het met de bevoorrading van de hospitalen?

Dr. Mousa: "Catastrofaal. Van 155 essentiële geneesmiddelen is de stock zero, niets meer. Voor 225 producten medisch materiaal hetzelfde. Er is een ernstig tekort aan labomateriaal, aan producten voor anesthesie, aan wisselstukken voor machines."

Welke boodschap wil je meegeven voor de Belgische bevolking?

Dr. Mousa: "Wij, Palestijnen, doen een oproep aan alle volkeren en regeringen om Israël onder druk te zetten om zijn militair offensief tegen Gaza onmiddellijk te stoppen.Niemand mag toelaten dat Israël eenzijdig probeert de situatie in Gaza te veranderen door middel van geweld, en zijn wil opdringt aan 1,5 miljoen mensen, terwijl het daarbij de mensenrechten en het internationaal humanitair recht schendt. En er is geen enkele politieke rechtvaardiging voor de stilte van de internationale gemeenschap. De Palestijnen doen niet anders dan hun rechten verdedigen. Wij begrijpen die stilte dan ook niet. Wij geloven dat we, net als alle andere volkeren, mogen opkomen voor gerechtigheid, zonder erom te moeten bedelen."

Ik wil het gesprek afsluiten, maar Dr. Mousa wil nog iets kwijt: "Ik wil Geneeskunde voor de Derde Wereld, Oxfam-Solidariteit en de Belgische overheid nog speciaal bedanken voor hun blijvende steun aan de UHWC. Zonder die steun waren we al veel vroeger in moeilijkheden gekomen. Weet je dat het 600 dinar (450 euro) per dag kost alleen al om onze ziekenhuisgenerator te doen draaien? Dat kunnen we maar dankzij jullie steun!"

Steun het Al-Awda Hospitaal in Gaza. Je bijdrage is welkom op rek.nr. 001-1951388-18 van G3W, met vermelding "Gaza".