Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Betoging tegen geweld in Gaza te Antwerpen

Betoging tegen geweld in Gaza te Antwerpen

In Antwerpen werd betoogd tegen het geweld in Gaza.
De betoging was georganiseerd door de Arabisch-Europese Liga (AEL)
Na de manifestatie aan de St.Willibrorduskerk, georganiseerd door de Arabisch-Europese Liga (AEL), ontstond een niet-georganiseerde optocht richting Antwerpen stadscentrum.
© 2008 - StampMedia

IMG_0179.jpg
IMG_0180.jpg
IMG_0181.jpg
IMG_0182.jpg
IMG_0183.jpg
IMG_0184.jpg
IMG_0186.jpg
IMG_0188.jpg
IMG_0189.jpg

Dit artikel bevat onjuiste

Dit artikel bevat onjuiste informatie. Deze betoging is NIET georganiseerd door AEL. Maar is een niet georganiseerde optocht NA een manifestatie van AEL.

Hun persbericht:

De Arabisch-Europese Liga heeft vandaag gehoor gegeven aan de onvrede over de huidige situatie in Gaza. Aan het kerkplein verzamelden een 1000-tal manifestanten om op te roepen tot onmiddelijke stopzetting van de agressie door "Israël" en opening van de grensovergang tussen Gaza en Egypte. Er werden slogans geroepen tegen "Israël" en de Arabische regimes. De manifestanten riepen slogans ter ondersteuning van het verzet. "Hamas, Jihad, Hizbollah" werd vaak gescandeerd. Foto's van Mubarak, Bush en Olmert werden onder luid gejuich in brand gestoken. Na het serene middaggebed brak het moment van de speeches aan. Onze voorzitter, Karim Hassoun, nam het woord en veroordeelde "Israel", de steun van de EU en het verraad van de Arabische regimes. Hij riep op tot de onmiddellijke stopzetting van de slachtingen op de bevolking van Gaza. Karim Hassoun benoemde verder de absurditeit om Hamas verantwoordelijk te stellen voor het verbreken van het bestand. Hij riep op tot de ontmanteling van de zionistische entiteit als enige, duurzame oplossing voor het 'conflict'. De manifestatie werd na de speeches formeel ontbonden. Onze militanten hebben het geheel van de bijeenkomst in goede banen geleid. In samenwerking met de lokale autoriteiten heeft onze lokale afdeling in Antwerpen de protesten gekanaliseerd en de onvrede over het stilzwijgen van de voortdurende slachting in Gaza een platform gegeven. De samenwerking met de autoriteiten verliep correct en we hebben het einde van onze betoging duidelijk aangegeven. Ondanks de oproepen van de AEL om na de manifestatie naar huis te gaan, heeft een beperkt groepje zich verplaatst richting de Turnhoutsebaan. Hun woede is begrijpelijk, maar het schaadt onze zaak op de lange termijn. De aandacht wordt ten onrechte verplaatst naar de rellen. De AEL betreurt de gang van zaken en roept politiek en media op zorgvuldig en nauwkeurig te berichten over de protesten in Borgerhout. Die woede is gekoppeld aan racisme, uitsluiting, discriminatie en het gebrek aan toekomstperspectief en vond vandaag een uitlaatklep. Dit mag het democratisch recht op vreedzaam betogen nooit in het gedrang brengen. De AEL zal zich beraden over toekomstige acties om de situatie in Gaza blijvend onder de aandacht te houden.

TERECHTE WOEDE.

Emmanuel, je hebt gelijk. De betoging richting stadscentrum nà de actie aan de St.Willibrorduskerk aan de Kerkstraat werd niet door de AEL georganiseerd. De berichtgeving hierover door Indymedia.be journalisten is correct. Fotograaf John Mossiaux en ikzelf waren getuigen van op de eerste lijn. Lees: http://indymedia.be/nl/node/31137 - "Go to hell, Israël" en kijk: http://indymedia.be/nl/node/31135 .

Door jonge journalisten van "StampMedia" werden een paar foutjes gemaakt. "Gazet van Antwerpen" misbruikte één van hen om in een geluidsfragment op haar site een beeld op te hangen alsof de Turnhoutsebaan weer "brandde", zoals de media jaren geleden graag leugenachtig en gemanipuleerd door de Staatsveiligheid, lieten uitschijnen. Bij een foto reportage van "StampMedia" hier staat dat de spontane betoging een AEL initiatief was, wat niet klopt. Het is deze jonge repporters vergeven.

Er waren in Antwerpen op de spontane manifestatie tusen de vijfhonderd en duizend mensen. Geen "beperkt groepje", dus... Het aantal zwol aan en af. Een kenmerk van zulke acties. Zoals ik berichtte, de politie was eerder terughoudend en niet in gevechtsuniform aanwezig. Wat niet belette dat ze brutaal en onnodig met de wapenstok ingreep, met gewonden tot gevolg.

De Antwerpse flikken voerden een meer verstandige taktiek dan vroeger. Wat niet wil zeggen dat we hen nu moeten gaan toejuichen. Hopenlijk betekend dit dat deze Antwerpse politie een grote kuis houdt tussen de racisten in het korps. Dat figuren als de ondermeer wegens racisme tot één jaar effectief veroordeelde extreem rechtse (VB) ex commissaris Bart Debie, tot het verleden behoren. Hopenlijk... Wellicht heeft hier ook Burgemeester Patrick Janssens zijn orders gegeven als verantwoordelijke voor ordehandhaving.

Er waren incidenten, geen zware rellen. Er werd geen "spoor van vernieling" achtergelaten. Dat was vooral te danken aan de betogers zelf, waarbij een ordedienst haar verantwoordelijkheid nam. Het waren deze ordedienst, manifestanten - waarbij veel vrouwen - en ikzelf die met de wapenstok door de flikken onder de voet gelopen werden in de Quellinstraat en aan de Opera. AEL beëindigde eerder zoals afgesproken de meeting aan de Kerkstraat in Borgerhout. Wat volgde was spontaan. Militanten bleven wel hun verantwoordelijkheid urenlang opnemen. Zoals ook de imam, die tenslotte rond 17u een paar honderd jongeren overtuigde te stoppen in waardigheid.

De woede van de ongeveer duizend activisten was terecht. Israël is een schurkenstaat, net als de VS. Bovenop komt het gebrek aan toekomstperspectief van de allochtone jongeren in Antwerpen en elders. Het racisme, waar aan ze dagelijks blootgesteld worden. De AEL is de stem van een groot deel van hen. Die stem is nodig en moet gehoord worden.

Terechte commentaar.

De optocht die spontaan tot stand kwam richting stadscentrum, maakte geen deel uit van de door de AEL georganiseerde manifestatie aan de St.Willibrorduskerk.
De audio-reportage werd trouwens snel verwijderd van de GVA-website, en niet enkel vanwege de problematische beeldvorming. Van misbruik is er echter geen sprake, wel van jeugdig enthousiasme.