Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kinshasa zit vol: deel 2

Kinshasa zit vol: deel 2

Kinshasa is te vol. Het totale gebrek aan een goed stedenbouwkundig beleid zorgt ervoor dat mensen overal en nergens bouwen. De stad barst uit zijn voegen en daarom strijken bewoners neer op de heuvels rondom de binnenstad. Met alle gevolgen van dien; doordat de natuurlijke beplanting heeft plaatsgemaakt voor lemen huisjes, krijgt de regen vrij spel op de hellingen. Bij elke regenbui wordt zand verplaatst en de heuvels veranderen daardoor in snel tempo in ravijnen.

DSC01424.JPG

Erosie is een natuurlijk fenomeen dat in heel de wereld voorkomt. Maar in Kinshasa komt het voor in onnatuurlijke omstandigheden. Wie is verantwoordelijk?

De overheid heeft een geografisch studiebureau (BEAU) die rake rapporten schrijft en daarin adviseert op welke plekken men wel of niet mag wonen. Het bureau heeft een aantal zones als verboden terrein verklaard. Deze rapporten gaan vervolgens terug naar de overheid die ze grondig leest…en er daarna niets mee doet.

Veel mensen blijven percelen kopen op erosieve plekken. De Chefs d’urbanisme zijn makkelijk om te kopen, voor een beetje meer geld krijg je nog steeds een bouwvergunning. Vervolgens betalen inwoners een fetisjist die hun stukje grond komt inzegenen. Dan voelen gezinnen zich veilig.

De overheid maakt geld vrij om de strijd tegen de erosie aan te gaan. Maar Donnat Mbaya, directeur van Journalistes en Danger zegt: “van dat geld betaalt de gouverneur een fetisjist, waarvan men gelooft dat die de regen kan doen stoppen.” Als zelfs een aantal leden van de lokale overheid op deze manier aan erosiebestrijding doet, dan is de oplossing niet bij de overheid te zoeken.
Yango Kimbuta, gouverneur van Kinshasa, heeft beloofd 40 miljoen dollar vrij te maken om grote werken te verrichten op plekken waar de erosie stukken wegen heeft weggeslagen. Maar daar schuilt maar een klein deel van de oplossing. Het neemt de oorzaak van het probleem niet weg. Die ligt namelijk in de totale wildbouw in en rondom Kinshasa, het niet schoonhouden van de regengoten langs de straten, het afbreken van bebossing en beplanting rondom de huizen.

De overheid is verantwoordelijk om de oorzaken weg te nemen. Maar als deze op zich laat wachten, waar ligt de oplossing dan? De bevolking moet dan het heft in eigen hand nemen. Een incompetente overheid moet worden gecompenseerd met een daadkrachtige bevolking die niet op de hogere instanties wacht, maar al eerder actie neemt.

Iedereen is individueel verantwoordelijk voor zijn stukje perceel. Wanneer een gezin een lap grond koopt op een erosief stukje grond, dan moet hij instaan voor de gevolgen. Het gezin kan wel preventief handelen om de erosie voor te zijn. Een oplossing bestaat er dan in om de beplanting op het perceel te koesteren en desnoods bij te planten. De plant VETIVER is daarbij een heel geschikte soort. Met zijn tot vier meter lange wortels is het in staat de grond stevig vast te houden.

Drie preventieve oplossingen worden gepresenteerd in de film KinErosion, binnenkort te zien op deze site. Deze film is gemaakt door 3 studenten Journalistiek in Brussel en 4 studenten Communicatie in Kinshasa.