Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Staking kinderdagverblijf ’t Speelnestje tegen onrechtmatig ontslag kinderverzorgsters

Staking kinderdagverblijf ’t Speelnestje tegen onrechtmatig ontslag kinderverzorgsters

KAMPENHOUT - Militanten van LBC-NVK en BBTK hebben vanochtend actie gevoerd aan het kinderdagverblijf ’t Speelnestje. Daarmee wilden ze hun onrechtmatig ontslag aanvechten. Dat de stakers op een grote solidariteit van de ouders konden rekenen mocht blijken uit het feit dat uiteindelijk maar een vijftal (van de 32 kindjes door hun ouders werden gedropt). De rest van de ouders heeft op vraag van de militanten naar een andere oplossing gezocht. Achteraf spraken de tevreden actievoerders dan ook van een geslaagde actie.

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: 't speelnestje.wmv  (9.39 MB)

www.wittewoede.be

Graag zou ik toch willen

Graag zou ik toch willen reageren op jullie artikel over de staking in het kinderdagverblijf Speelnestje.
Ik ben van opleiding kleuteronderwijzeres en heb 5 jaar les gegeven in de kleuterschool van Ter Bronnen.
1 van de ontslagen kinderverzorgster was daar ook tewerkgesteld als kinderverzorgster in de kleuterschool.
De bedoeling van zo'n kinderverzorgster is te helpen in de kleuterschool, vooral in de peuterklas.
Deze kinderverzorgster had echter een aantal privileges en mocht zelfs alleen EN ZONDER enig pedagogisch diploma alleen les geven!
Ik moest zelfs op de administratieve dienst gaan werken terwijl zij in mijn 3de kleuterklas mijn uren kreeg!!!
Jarenlang werk ik gepest, er werden brieven over mij geschreven door haar en door de directie tijdens vergadering voorgelezen.
Dit gepest gebeurde, uiteraard zoals gewoonlijk, zeer subtiel. Maar toen ik hiermee naar de directie ging, werd ik niet geloofd en er werd niets ondernomen.
Ik werd zeer moedeloos en gedemotiveerd en heb uiteindelijk, na 5 jaar met hart en ziel mijn job te hebben gedaan, vorig jaar in februari mijn ontslag gegeven omdat ik het niet meer aankon.
Misschien is het wel eens nodig om de personen grondig te doorlichten vooraleer er steun aan bepaalde acties wordt gegeven. Dit is voor mij weer eens een slag in mijn gezicht, want in het onderwijs wordt er meer door de volwassenen gepest dan door de kinderen en hier wordt nooit iets aan gedaan!!!
Ik woon een straat verder dan de school Ter Bronnen, dus rij elke dag voorbij en als ik daar dan pers en media zie staan, vol belangstelling voor mensen te steunen die zelf niet recht in hun schoenen staan, gaat mijn hart bloeden en komt de woede zo terug boven.
En er is zoveel steun van de ouders... Maar kennen die ouders de ware toedracht van het verhaal??? Ik ben eigenlijk zeker van niet!

Groetjes

Wie is hier fout?

Wie is hier fout? Wie laat dit toe?
Het personeel of de directie?
Ben je zeker dat je ons niet wil steunen?

Ik begrijp de

Ik begrijp de kinderverzorgsters die onrechtmatig zijn ontslagen zeer goed! Ik heb ongeveer iets gelijkaardigs meegemaakt maar ik moet wel zeggen dat ik mijn tijd niet gestoken heb in mijzelf te verdedigen en proberen mijn werkgever onderuit te halen want uiteindelijk heb ik nagedacht over het feit dat had ik dit wel gedaan en hij had mij terug moeten in dienst nemen.... Waar sta je dan eigenlijk? De sfeer is voorgoed verpest en zeker in dit geval, sorry voor de slachtoffers maar denken jullie nu echt dat jullie je werk nog naar behoren gaan kunnen uitoefenen???? Jullie staken maar laten wel onze kindjes zitten???!!!! Moeten wij jullie dan nog, als ouder zijnde, vertrouwen als jullie onze kindjes moeten verzorgen? Pas op begrijp me niet verkeerd maar ik kan het bestuur ook niet echt ongelijk geven dat ze nu geen vertrouwen meer hebben in jullie want dat hebben jullie andere collega's en een groot aantal ouders ook niet meer hoor!!!!!! Sommige ouders durven niet anders dan jullie te steunen omdat het hier ook onze kinderen aanbelangt en wij willen ook niet dat onze kinderen de dupe worden van dit alles want tenslotte hebben zij hier ABSOLUUT NIKS mee te maken dus zouden jullie hier misschien ook eens aan willen denken? Jullie zijn kinderverzorgsters van opleiding maar het belangrijkste van het hele gegeven van kinderverzorgster te zijn, namelijk alle kleine kindjes opvangen en dingen leren ed., laten jullie gewoon stikken uit ergens toch een beetje eigenbelang..... Ik vind het allemaal heel spijtig dat dit gebeurt maar vooral moesten onze kleine peuters hierop reageren, zij voelen zich in de steek gelaten door de personen waar zij zich goed bij voelden...

Beste Ikke, Met klachten kan

Beste Ikke,

Met klachten kan je altijd bij Kind en Gezin terecht

Wanneer neem je contact op met de Klachtendienst?

* Als je vindt dat de dienstverlening te wensen overlaat.
* Als je klachten hebt over personen of instellingen die erkend zijn door Kind en Gezin of die werken onder toezicht van Kind en Gezin.
. per brief naar Klachtendienst, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel,
. per fax naar het nummer 02 534 14 48,
. per e-mail naar klachtendienst@kindengezin.be,
. of bel naar het nummer 02 533 14 14.

Bedankt Goedele, maar ik kan

Bedankt Goedele, maar ik kan eerlijk gezegd ni goed volgen. Waarom zou ik een klacht indienen?
;-)

DE WAARHEID.. Begin Januari

DE WAARHEID..

Begin Januari 2009, dienden acht personeelsleden
van vzw 't Speelnestje klacht in bij hun Raad van Bestuur.

Aanleiding hiervan was de slechte verstandhouding tussen de (toenmalige) leidinggevende, en de (huidige) verpleegster.

Er hing duidelijk een ontslag in de lucht..hun rechtvaardigheidsgevoel deed de personeelsleden ingrijpen!

DE KLACHT BETROF VOORNAMELIJK DE MANIER WAAROP DE LEIDINGGEVENDE MET HAAR PERSONEEL OMGING

* Respectloos
* Vernederend
* Discriminerend
* Onpedagogisch
* Schenden van beroepsgeheim
* Machtsmisbruik
* Demotiverend
* Gebrekkige communicatie
* Vriendjespolitiek

ADMINISTRATIEVE FOUTEN

* Overbezetting
* Foutieve loopbaanbarema's
* Loonachterstallen
* Foutieve administratie (m.b.t. anciënniteit, verlofregeling, uurroosters, arbeidsreglement, boekhouding e.a.)

De verantwoordelijke was de spilfiguur, waar de meeste interne en externe conflicten rond draaiden.

Deze was aangeworven als P.W.A. administratieve hulp, maar in de praktijk gaf ze zich uit als leidinggevende.

Dit alles met de goedkeuring van de Raad van Bestuur. (waarin betrokkene tot op heden nog steeds zetelt als penningmeester)

Het ontslag is duidelijk een afrekening.

reactie op de staking in het kinderdagverblijf

Even een reactie op het reageren van een oud collega over de
staking in het kinderdagverblijf
De ontslagen kinderverzorgster had op onze school zeker geen privileges.Dat ze de job als kleuterleidster mocht uitoefenen werd tot 3x toe door de aangevraagde inspectie doorgelicht,gecontroleerd en goedgekeurd.Door haar enorme inzet en motivatie werd er op haar taak nooit iets negatiefs aangeklaagd;daar kunnen onze ouders over getuigen Ze verhoogde in functie maar aan haar wedde veranderde niets Wie zou haar dat nadoen?
Dat men zijn hart eens wil luchten ok maar doe dit dan op een eerlijke manier.
Even alles op een rij:
de briefschrijfster heeft zelf haar ontslag genomen en dit van zodra ze te weten is gekomen dat ze volgend schooljaar geen volledige betrekking zou krijgen.Als het ijzer warm wordt moet men ergens anders zijn toevlucht zoeken.Dat ze opeens administratie moest doen was ook de fout niet van de kinderverzorgster,de kleuterleidster waar ze in duo baan mee werkte kwam gewoon full time terug.De kinderverzorgster had zeker geen inspraak met die nieuwe regeling er waren namelijk geen kleuter uren meer en de directie mag nog altijd zijn personeel plaatsen waar hij dat wil Wat heeft dit te maken met pesten!

Ik weet zeer goed wie

Ik weet zeer goed wie Vanessa is en ik moet haar eigenlijk toch wel gelijk geven hoor! Stel jezelf eens in haar plaats, jij hebt jarenlang gestudeerd om juffrouw te worden en de poetsvrouw moet door omstandigheden de kinderen opvangen en ze doet dit zodanig goed dat ze snel in avondonderwijs cursus kinderverzorgster gaat volgen. Zij doet haar job schitterend en doet samen met jou een klasje. Een andere juffrouw wil haar uren terug fulltime uitoefenen dus er is een juf te veel. Dan zullen we onze voormalige poetsvrouw die plaats maar geven want ze heeft bewezen dat ze dit zeer goed kan en de kinderen zijn dol op haar en jij kan dan maar wat papieren gaan in orde brengen en moet je klas achterlaten!
Het gaat hier niet enkel om het gepest van die bepaalde leerkracht maar over het feit hoe juf Vanessa behandeld geweest is gedurende het volledige proces. Nadat ze braafjes de job als administratief bediende had aangenomen kwam er iets later een nieuw persoon bij op de bureau en moest Vanessa wéér maar eens uren inleveren ja sorry hoor maar zou je jezelf dan niet geduveld voelen??????!!!!!!!!!!!!!!!! Juf Vanessa is nu al een goed jaar weg uit Ter Bronnen en elke keer ik haar zie wordt dit onderwerp terug bovengehaald en het doet haar nog steeds zeer dat ze zo onfair behandeld geweest is! En ik geef haar 100% gelijk en Vanessa, als je dit leest weet dan dat er verschillende personen zijn die aan jou kant staan hoor dit is maar een uitleg over een ex-collega die duidelijk niet veel verstand heeft van al de zaken die gebeurd zijn.

Als bezorgde ouder zou ik

Als bezorgde ouder zou ik toch even op dit alles willen reageren. Wij hebben reeds enkele jaren een kleuter in Ter Bronnen. Eerst en vooral wil ik duidelijk maken dat mijn man en ik steeds heel tevreden zijn geweest (en nog steeds!) van de kleuterschool.
Het is wel zo dat we gedurende die jaren reeds enkele kleuterjuffen hebben zien vertrekken.
En als je al de verhalen van hierboven (speelnestje, juf vanessa, ex-collega) leest wijst alles in 1 richting. Namelijk de directie die weinig respect toont voor het werk van deze juffen.
Goede werkkrachten zouden moeten beloond worden voor hun inzet. Hoe komt het dat al de juffen één voor één verdwijnen?
Blijkbaar is juf vanessa ten onrechte moeten vertrekken. Straks misschien juf liliane. Wie is de volgende en wat is er toch aan de hand?
Wij, als ouders, voelen deze spanningen en zitten met veel vragen.

Al die veranderingen zorgt voor onrust bij de ouders en bezorgt de school ,helaas ten onrechte, een slechte reputatie.

Hopelijk komt er snel weer rust en vooral respect!

Ik betreur het ten zeerste

Ik betreur het ten zeerste om dit te moeten lezen. Ik ben een moeder van een kindje in de kribbe en deze mensen blijven mijn vertrouwen houden. Ik ben zeer, zeer tevreden over Christel, Liliane en Mariane. Laten wij als ouder eens eerlijk zijn het zijn goede, creatieve kinderverzorgsters met het hart op de juiste plaats wat betreft onze kindjes. Ik noem ze hun tweede mama. Nu ben ik helaas minder tevreden, de kwaliteit gaat achteruit en mijn zoontje gaat minder graag naar de kribbe.Hij mist ook zijn lieve kinderverzorgster. Maar wat kunnen die ontslagen mensen anders doen? Hoe moeten ze protesteren? Ik wou dat ik ze nog meer kon helpen dan enkel mijn steun te geven op hun petitie. Het is de Raad van Bestuur die onze kindjes er de dupe van maken en niemand anders.Hebben die mensen maar 1 sec.aan onze kindjes gedacht? Ik ben zeker van niet, anders hadden ze de kinderverzorgsters met deze kwaliteiten niet ontslagen. Binnen enkele maanden zijn we ze wel kwijt en wat dan? Ik blijf deze mensen steunen. Als de Raad van bestuur deze drie mensen niet laat terug komen dan kan ik naar mijn gevoel deze kribbe ook niet meer aanraden.Wat ik in het verleden wel steeds met volle overtuiging heb gedaan.Vergeet niet de mond aan mond reclame is nog altijd de beste reclame.
Beste kinderverzorgsters doe maar gerust verder en ik hoop op een goed einde.
Jullie zijn pracht mensen,zoals jullie moesten er meer zijn.
Nu nog even een reactie op juf Vanessa. Mijn dochtertje zat bij Juf Liliane zowel in het eerste als in het derde kleuterklasje en ook al heeft zij niet het gepaste diploma, ze is gewoon een heel goede Juf. Ze heeft steeds haar job correct uitgevoerd en met veel succes. Dank u Juf Liliane voor uw inzet en hou vol.
Een steunende mama

Zoals aangekondigd

Zoals aangekondigd overhandigde een delegatie van kinderdagverblijf 't Speelnestje uit Kampenhout gisteren net voor aanvang van de gemeenteraad een petitie aan burgemeester Meeus. Hiermee willen ze protesteren tegen het ontslag van drie medewerksters die verleden jaar naar eigen zeggen onrechtmatig werden ontslagen. De burgemeester nam ook een resem fopspenen in ontvangst die de delegatie mee had. Deze werden symbolisch afgegeven onder het motto: 'Weg met de fopspeen! Wij wensen klare taal!'.

De delegatie vroeg burgemeester Meeus om al zijn invloed te gebruiken om de ontslagen ongedaan te maken. De burgemeester beloofde alvast contact op te nemen met de voorzitter van de kribbe, maar deed geen beloftes aangezien het hier over een privékribbe gaat.

De directie van 't Speelnestje blijft echter (voorlopig) bij haar standpunt.

Wij willen ons kindje met

Wij willen ons kindje met een gerust hart kunnen achterlaten,maar door al dat gedoe worden we nu toch een beetje ongerust,we krijgen ook bijna geen uitleg.
Vorig jaar kregen we een brief waarin stond dat er teveel personeel was en dat Christel en Liliane nog 9 en 6 maanden werkzaam zullen zijn. Er zou ook intens op toegezien worden dat de kwaliteit van het werk van alle personeelsleden gegarandeerd bleef.
Maar wat krijgen we nu? Staking, ziekte,nieuwe gezichten en een onbehaaglijke sfeer.
Geen uitleg meer, alleen maar onrust en een onzichtbaar bestuur, wie is die verantwoordelijke waar het over gaat? Wat gaat het bestuur nu doen? Hoeveel personeel moet er zijn? Mogen die kinderverzorgsters nu toch blijven?
De organisatie en communicatie laat te wensen over.

Beste, Ik begrijp uw reactie

Beste,
Ik begrijp uw reactie wat betreft de ontslagen kinderverzorgsters maar ge kunt nu toch niet beweren dat de overige kinderverzorgsters niet goed genoeg zijn? Dus maw Evi, Ann, Anja, Lee, Vanessa en Joanna doen hun werk niet naar behoren? Gaan ze ook leuk vinden om te horen terwijl zij toch maar het werk van de anderen tijdens de staking hebben overgenomen! Weet je wat ik héél erg vind, de Raad van bestuur ontslaagt 3 personen en iedereen valt eigenlijk een beetje de kribbe en het personeel aan terwijl zij daar niks mee te maken hebben!!!! Jullie moeten zich richten op de Raad en enkel en alleen op de raad en verder niemand gaan afbreken of de kribbe gaan slecht maken want die mensen vinden het verschrikkelijk wat er over hen gezegd wordt en om eerlijk te zijn, mijn kindje gaat daar ook naar de kribbe en hing fel aan 1 bepaalde verzorgster die er niet meer is en int begin werd ernaar gevraagd maar nu niet meer hoor. Het lijkt wel alsof hij het gevoel heeft dat die persoon hem heeft achtergelaten maar hij wordt zodanig goed verzorgd door de andere kinderverzorgsters dat mijn peuter zich nog steeds even goed voelt!!!!! En is dat niet het belangrijkste voor onze kleine schatten, dat ze zich goed voelen en hun amuzeren?????!!!!!

hoe kan dit allemaal?

Al die ontslagen in de kribbe en de kleuterschool????!!!!
De directeur en raad van bestuur lijken er als het ware een hobby van te maken.
Schandalig!
Het zou hun eens moeten overkomen!!!!!!!!!!!

En zij zouden dan een voorbeeld moeten zijn voor onze kindjes????!!

Hopelijk liggen ze toch een beetje wakker van wat ze allemaal veroorzaakt hebben.

Wij wachten op de uitvoering

Wij wachten op de uitvoering van een akkoord tussen de vakbond en werkgever. We wachten al drie weken. Zolang Mr. Francis Vander Mijnsbrugge het sociaal akkoord niet naleeft kunnen we de zaak niet afsluiten.

The End

Wij stoppen onze acties.

Er is geen genezing mogelijk,zonder een goede diagnose.
Zolang het bestuur weigert zich grondig te laten onderzoeken zal het een zieke boel blijven.

Het onrecht blijft! Het bestuur van het kinderdagverblijf ’t Speelnestje is Oost-Indisch doof voor de klachten van haar personeelsleden.
Ja, dat doet pijn als een etterende zweer.
Een troost is dat we onszelf niets kunnen verwijten, we hebben het tenminste geprobeerd. Weliswaar met de nodige dosis naïviteit hebben wij een klein steentje onderaan weggenomen en vervolgens het hele verdomde pak op onze donder gekregen.
Om te ontsnappen aan een fikse boete heeft men één kinderbegeleidsters terug aangenomen, twee begeleidsters blijven ontslagen.
Toch heeft niemand spijt van onze actie. Wij hebben in onze strijd naar rechtvaardigheid veel aan elkaar gehad, we zijn voor elkaar opgekomen en hebben elkaar geholpen. We kregen zoveel spontane steun van ouders en vrienden dat ons zelfrespect een boost kreeg waar we nog vele jaren op kunnen teren.
Kortom we zijn er rijker uitgekomen.
Onze welgemeende dank aan allen die ons gesteund hebben

We zijn klaar voor een nieuwe start.

Christel,Eva, Evi, Liliane, Lydia, Marjan, Monique

TER

TER BRONNEN
TIENDESCHUURSTRAAT 17
1910 KAMPENHOUT

zoekt:1 Leidinggevende kinderdagverblijf (M/V) (KAMPENHOUT)

• U neemt de leiding van het team van kinderverzorgsters en logistiek personeel.
• U heeft de dagelijkse leiding over het kinderdagverblijf.
• U neemt initiatieven om de kwaliteit van de opvang te verhogen.
• U bent bereikbaar voor de ouders en u staat hen te woord.
• U steekt af en toe een handje toe in de groepen.
• U adviseert de Raad van Bestuur