Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Open brief] Onwettig woonstonderzoek

[Open brief] Onwettig woonstonderzoek

Aan de burgemeester van Antwerpen,

Ik kreeg deze week een brief in mijn bus van uw stadbestuur met de melding dat “Stad en OCMW Antwerpen een van de volgende weken bij mij op bezoek komen. We vragen hiervoor slechts 15 minuten van uw tijd.” In de brief wordt verder uitgelegd dat dit bezoek kadert in het wettelijk verplicht woonstonderzoek en dat dat nodig is om de bevolkingsregisters correct te houden. En “bovendien gaan stad en OCMW actief na of u noden hebt op het gebied van werk, wonen, welzijn en inkomen. De mening van iedere burger is belangrijk. Daarom polsen we eveneens naar opmerkingen en suggesties over uw buurt, of de dienstverlening in uw wijk. Het team dat op bezoek komt, zal zich kenbaar maken met een legitimatiebewijs.”

Ik ben ontroerd door de grote bekommernis van het stadbestuur voor ons welzijn. Inderdaad de brief verwijst naar een omzendbrief van 7 oktober 1992. Na 17 jaar is mijn gezin dus (al) aan de beurt en heeft men 15 minuten tijd voor ons. Moeten we dan weer 17 jaar wachten voor een volgend bezoek?

U wilt in die 15 minuten te weten komen hoe het gesteld is met ons werk, wonen, welzijn en inkomen. Maar u schrijft niet dat het de bedoeling is om iets te verbeteren of te veranderen aan de politiek van de stad. Enkel “opzoeken van de nodige informatie en doorverwijzen naar bevoegde diensten”. U schrijft dat de mening van iedere burger belangrijk is, maar diezelfde burger kan zijn/haar mening over bijvoorbeeld het miljardenproject van de Lange Wapper-brug enkel laten horen door met veel moeite een referendum af te dwingen.

Ik lees dat u de bevolkingsregisters correct wilt houden. Maar waarom enkel in deze armere buurten en niet in de chiquere wijken van de stad? Nee, de bedoeling is duidelijk: “Tijdens het huisbezoek vragen wij uw naam, nationaliteit en verblijfsstatus”. Het opsporen van illegalen. En daar ben ik niet goed van. De regering weigert al jaren duidelijke regels op te stellen voor regularisatie van asielzoekers. Duizenden vluchtelingen, die ons land op vele verschillende manieren van dienst zouden kunnen zijn, zijn nu verplicht in de illegaliteit te schuilen en kunnen enkel overleven door in ’t zwart te werken. De wanhoop van deze mensen is al tot uiting gekomen in de hongerstakingen van enkele maanden terug en de wil om tot het bittere einde door te gaan. En nu komt de stad ze uit hun schamele studio’s of kamers plukken. Natuurlijk zijn er problemen in deze wijk. Maar dat los je niet op door illegalenjacht. Wel door het aanpakken van de huisjesmelkers, door de vluchtelingen het recht te geven om te werken zodat ze een treffelijke woonst kunnen betalen, zodat ze niet afhankelijk zijn van gevaarlijk en slecht betaald zwartwerk, van liefdadigheid of erger, de verkeerde toer opgaan. Door ervoor te zorgen dat alle inwoners van deze wijk meer financiële armslag krijgen in deze tijd dat er tientallen miljarden worden gevonden om de banken bij te springen die door eigen fout in de problemen gekomen zijn.

Het is schandalig dat u mijn wijkbewoners onder druk om uw team binnen te laten. Maar u hebt geen poot om op te staan. De omzendbrief waarnaar u verwijst spreekt nergens over een “wettelijk verplicht woonstonderzoek”. Dat kan ook niet. Enkel politie of deurwaarder met een huiszoekingsbevel kan je huis betreden en dan alleen als je iets mispeuterd zou hebben.

Hebt u er ook al aan gedacht dat deze brief het ideale startsein kan zijn voor mensen met slechte bedoelingen om met een zelfgemaakt ‘legitimatiebewijs’ overal waar ze maar willen binnen te stappen? Niemand weet namelijk hoe het officiële legitimatiebewijs er uitziet. En dan spreken van het verbeteren van de veiligheid!

Uw maatschappelijke werkers van Stad & OCMW zijn bij mij altijd welkom, maar NIET in het kader van dit illegale “woonstonderzoek”.

Raf Vandecasteele
2060 Antwerpen