Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden bij ArcelorMittal: "Schril contrast tussen hoge dividenden en banenverlies"

Vakbonden bij ArcelorMittal: "Schril contrast tussen hoge dividenden en banenverlies"

BRUSSEL - 1300 werknemers van ArcelorMittal betoogden dinsdag voor het behoud van hun job in Brussel. Ook elders voerden de arbeiders actie. De Europese Metaalwerkers Federatie (EMF) riep op tot een Europese Actiedag. Woensdag maakt het bedrijf bekend hoeveel dividend de aandeelhouders krijgen. Vorig jaar kregen de aandeelhouders nog 2,3 miljard dollar. In schril contrast daarmee staat dat wereldwijd 9000 werknemers hun baan dreigen te verliezen, waarvan 6000 in Europa.

groepdsc_0037.jpg

ArcelorMittal rekent op 15 procent minder vraag naar staal. Ze lossen dit op door jobs te schrappen en door de productie te verminderen. De metaalvakbonden eisen dat het grootste staalbedrijf in de wereld de werkgelegenheid behoudt. Het laatste jaar steeg de winstmarge met 29 procent, maar het extra geld vloeit niet naar de arbeiders. “Het is te vroeg om de winst te verdelen tussen de investeerders. Eerst moet het bedrijf herinvesteren en het sterker wapenen tegen de huidige economische crisis. Enkel zo kunnen de werknemers hun job behouden. De Europese werkkrachten zijn voldoende geschoold en bereid om te werken”, zegt Peter Scherrer, secretaris-generaal van de EMF.

De verontwaardiging is bijzonder groot over de winst die CEO Lakshmi N. Mittal opstrijkt. Hij heeft ongeveer de helft van de aandelen in handen. Daarom rekent hij op hoge dividenten. “De rijken worden rijken en de armen worden armer”, stelt Scherrer. Duizenden arbeiders verliezen hun job, terwijl het managment enkel denkt aan winstmaximalisatie. De EMF benadrukt ook dat het om een Europese aanpak vraagt. Het managment moet het verlies aan jobs en productiviteit verdelen over de regios. Minder werlvarende landen dreigen namelijk het hardst getroffen te worden, omdat ze op minder staatssteun kunnen rekenen. “In landen waar er meer financiële middelen zijn, behouden mensen makkelijker hun job. We moeten met een globale Europese coördinatie voorkomen dat sommige landen zwakker uit de crisis komen.

De Europese vakbonden besluiten dat ArcelorMittal, met meer dan 300 000 werknemers een grote sociale verantwoordelijkheid heeft.”Het bedrijf moet meer communiceren en raad durven vragen en aanvaarden van de vakbonden. Wanneer het management beslingen neemt en de werknemers dit zomaar moeten slikken dan verzeilen we terug in de negentiende eeuw”, zegt Scherrer.

closedsc_0046.jpg
groeprooddsc_0033.jpg