Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Ze willen het beroep van postbode uithollen"

"Ze willen het beroep van postbode uithollen"

KORTRIJK -- Volgende week staakt de post, voor drie dagen! Uw dagelijkse postbode wil men vervangen door postbezorgers met een hamburgerstatuut. Op maandag 2 maart komt uw facteur op straat in Brussel.

olgareynaerts_indy.jpg

De vakbonden, in gemeenschappelijk vakbondsfront, spannen samen tegen het management van De Post. Contractuele werknemers bij De Post worden onder druk gezet om niet te staken, hoewel zij de eerste slachtoffers zullen zijn van de besparingen. Ondertussen is er een rondschrijven aan het personeel van De Post, dat zegt dat de vakbonden van De Post akkoord gaan met de afbouw van het netwerk. Uit het verslag van het Basis Overleg Comité kan iedereen zien dat dit een grove leugen is.

Olga Reynaert, Gewestelijk Secretaris ACOD Post West-Vlaanderen, aan het woord. Ondanks haar verkoudheid is ze, zoals altijd, strijdvaardig. Ik heb zelfs geen kans om haar een eerste vraag te stellen!

“De directie van de Post wil haar ding doen bij de volgende CAO-onderhandelingen. Ze stellen voor om 4000 postbodes te vervangen door postdragers en die zouden moeten werken voor een loontje van € 8,50 per uur. Bruto! Dat is minder dan iemand die werkt met dienstencheques! Het is de bedoeling om studenten, huisvrouwen, gepensioneerden,.. de job te laten doen van postbedeler. De directie toont echt geen respect meer voor de postbode! De directie wil ook knabbelen aan de huidige eindeloopbaan van ons personeel. Volgens hen is het te duur om uitstapmogelijkheden te voorzien. Het is te duur!”

Wat stellen de vakbonden in gemeenschappelijk front voor?

“Koopkrachtverhoging en een degelijke eindeloopbaanregeling.”

Is er daar geld voor?

“Zeker! De Denen kopen ze uit met € 350 miljoen en ze hebben 4 jaar geleden een investering in onze Post gedaan voor € 150 miljoen. Volgens mij is dat een goeie belegging.”

Een 3-daagse staking met betoging in gemeenschappelijk front bij De Post? Dit is bij mijn weten al zeer lang geleden!

“In 2007 was er een staking, in gemeenschappelijk front. Nu is er een staking met een betoging van enkel de Post.”

Zit het zo diep bij de werknemers van De Post? Diep genoeg voor 3 dagen staking en een betoging?

“Ja, we moeten het land volledig plat leggen met onze acties. Er is veel ongenoegen bij het personeel. Uw facteur voelt zich echt in zijn eer en waardigheid gekrenkt! Het personeel weet ondertussen ook dat de directie ons, de vakbonden, als leugenaars wil doen overkomen.”

niet haalbaar

Met alle respect voor postbodes, maar België heeft nood aan grotere efficiëntie en goedkopere diensten. Met het huidige sociale systeem zou ik moeten werken tot mijn 78ste om dit systeem in stand te houden. Dit gaat niet. Laten we inderdaad de gepensioneerden activeren, indien studenten die job willen doen, laten we dat dan vooral stimuleren etc.

Ik begrijp die postbodes wel, maar velen doen een job dat eigenlijk het geld niet waard is dat ze krijgen uitbetaald.

Is betaalbaarheid het probleem?

We kunnen een polemiek beginnen van ja neen.
Toch vind ik dat de betaalbaarheid die je aanhaalt in een ruimer perspectief moet geplaatst worden.
Bewijs dat aan de top van grote concerns mensen zitten die hun geld niet waard zijn.
Dividenden zijn uitgekeerd die het ten koste gaan van zij; die "arbeiden" voor hun geld.
Jobs in het leven zijn geroepen die het zout op de patatten niet opbrengen; gewoon om de werkloosheidscijfers naar beneden te halen.
Veel diensten uitgehold en onderbemand zijn omdat geld vloeide naar plekken die geen constructieve bijdrage levert.(oorlog;mijnen ruimen,enz)
(op dit moment donorconferentie voor de Palestijnen; geld inzamelen om de verwoestingen te herstellen; België geeft 50 Miljoen ipv 35)
En zo kan je natuurlijk nog een tijd doorgaan.
Goed weten dat er armoede is overal in de wereld.
Laten we in plaats van op elkaar schieten en het sociale systeem in vraag te stellen.
Eens kijken hoever we komen bij een juiste verdeling.
Daarvoor ijveren en over praten is volgens mij de enige en juiste sleutel.
Om de immens problemen van schaarste, crisis, ecologische problemen te lijf te gaan.
Ten laats meen ik dat het hele westen; inclusief de gewone burger zich dringend moeten bezinnen en hun leven bijsturen om een leefbare planeet te houden.
De maatstaf kan zijn;1,8 hectare voetafdruk.
De millenniumdoelstellingen.
Een ander wereld is mogelijk.
Of verzin zelf een waardig alternatief.

Leo