Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Festival The Game is up! 'How to save the world in 10 days' (van 4-14/03/2009)

Festival The Game is up! 'How to save the world in 10 days' (van 4-14/03/2009)

Heden kan men in de Gentse Vooruit het festival “The Game is Up” volgen. Het festival claimt een wereldverbeterend festival te zijn en heeft dan ook de titel 'How to save the world in 10 days'. Met performances, muziek, 'talks', gerichte acties en statements wil men midden de opwarming van de aarde, de financiële crisis, hongersnood, watertekort en overbevolking voorstellen aanreiken om de wereld te redden, de dreiging te relativeren of de boel definitief op te blazen.

BANNER-THE-GAME-IS-UP-2009-large-medium.jpg

Vorig jaar kon men Reverend Billy uit de bol zien gaan met z'n hilarische en rake anti-consumptieshows en duivelsuitdrijvingen (zie: http://www.indymedia.be/nl/node/26715 ), dit jaar opende The Game is Up op donderdag 5 maart met een (theater)voorstelling W.MD. (just the low points) van het New Yorkse gezelschap Sponsored by Nobody. Daarin bekijken de makers (regisseur Kevin Doyle met o.a. Jessa Wildemeersch en Mokhallad Rasem) de rol van de media in het conflict tussen de Verenigde Staten en Irak.

sponsored-by-nobody-WMD.jpg

Deze première was een 2 uur durende aaneenreiging van newsflashes door respectievelijke 6 Amerikaanse en 1 Iraakse nieuwslezers/acteurs. De toehoorder werd bestookt met hectisch elkaar opvolgende en door elkaar lopende al dan niet afgewerkte quotes, anekdotes, acts, beeld en geluidsfragmenten. Men kreeg als het ware een overzicht van impressies van geflipte nieuwslezers van het begin van de oorlog tot nu. Vreemd wel dat je na afloop toch nog de realiteit afvraagt van het beeld dat we van de oorlog hebben. Het stuk stelt bovendien ook de rol van kunst en theater in vraag. Dat gebeurt dan doordat de acteurs minutieus aan de touwtjes trekken om het geheel zo chaotisch mogelijk te laten verlopen. Zo wordt er heel wat aandacht gevraagd van de toeschouwer.

Na afloop heb je dus wel even nodig om te bekomen van deze beeldenstorm. Dit kon dan ook met de dankzij de openingsreceptie met o.m. 'cross species' hapjes van kunstenaar-wetenschapper Natalie Jeremijenko: erwtensoep met zeewier: mmmm!

img_1455.jpg

Bij de start van dit festival hoort ook de opening van de tentoonstelling over verschillende ruimtes van Vooruit die naar goede gewoonte participatieve kunstvormen tracht aan te reiken.

img_1459.jpg

Uit docuwall van Annemie Maes en het So-on collectief.

Moose.jpg

Graffitieartiest Moose maakt tekeningen door het vuil van de muren te wassen. Deze tekening kan je bewonderen langs de kade aan de achterkant van Vooruit.

Chrushed Cayenne.jpg

Chrushed Cayenne van Kaltwasser en Köbberling. Door materialen te recycleren in hun werk geven de twee een cynisch antwoord op de verspilling van het kapitalisme.

flyer_debat.gif

Naast de vele theater, dans, muziek en video-voorstellingen en performances worden er ook conferenties gehouden. Zo kon je ook op donderdag 5 maart naar het panelgesprek 'Red het Klimaat!' en op nu donderdag 12 maart kan je er naar het debat 'Red het Geld!'.

Netwerk Vlaanderen daagt sinds lang, maar sinds het uitbreken van de financiële crisis nog meer dan voorheen, het middenveld en politici uit om tot een gedurfde visie te komen omtrent de rol van banken in de transitie naar een ecologische en solidaire economie. Netwerk Vlaanderen formuleerde een aantaal voorstellen voor een ander soort banken. Banken die opnieuw werk maken van hun kerntaak: het verzamelen van spaargelden en die investeren waar maatschappelijke noden zijn. Dit wordt vertaalt dit in een vijftal principes:
1.banken investeren in echte activiteiten
2.banken investeren proactief en aan voordelige tarieven in activiteiten die de overgang naar een groene economie waarmaken
3.banken investeren niet langer in maatschappelijk schadelijke activiteiten
4.banken geven een duidelijk inzicht in hun investeringen
5.banken houden zich af van activiteiten in belastingsparadijzen

De panelleden op donderdag 12 maart zijn Dirk Van der Maelen (sp.a), Hendrik Bogaert (CD&V), Ro Vandevelde (LDD) & Jef Tavenier (Groen!). Aan hen wordt gevraagd wat de overheid terug verdient te krijgen om de gestelde borg aan de banken te verrechtvaardigen.

Te koop:aarde,tweede gratis?

Dat de aarde al decennia op krediet leeft is niet nieuw(Club van Rome)
De plan economie en het produceren op maat; van levensnoodzakelijke producten was niet aan de orde.
Massa’s rommel, gadgets en zogezegd geavanceerd spul,werden uitgebraakt.
Vraag ik me af hoe het komt dat niet iedereen een kraantje in huis heeft; de stront en het huisvuil voor de deur beland bij gebrek aan, een alternatief.
Werkgelegenheid en koopkracht om wat te produceren.
Bergen afval waarop mensen wonen en afvalmensen de bruikbare restjes zoeken.
Nee, dit is niet nieuw, innovatief en modern.
Deze wereld is primitief en achterbaks.
Beslissingen in achterkamertjes, oorlog om energieconsumptie, gevangenissen zonder controle,...
Kortom democratische wanorde en uitholling van het mens-waardige.
Honderd tachtig graden van koers veranderen ;nu het nog kan.
De alternatieven zouden kunnen zijn: Eerst de basisbehoeften en dan de rest; een eco voetafdruk van 1,8 hectare voor iedereen;
een ander wereld is mogelijk;
de Millenniumdoelstellingen.
De crisis van het bestaan is dus volop aan de gang.
Niks te maken met koopkracht en beurs.
Alles met het failliet van een systeem dat denkt dat geld eetbaar is en mensen kanonnenvlees.
Alles wordt door de mondiale molen gedraaid.
Versnippert, vermalen, verguist en weggegooid; uitgespuwd als bergen puin.
Als we willen bouwen zal het met dat puin zijn ,er is niks anders(meer).
Geen rooskleurig vooruitzicht?
Of juist wel.
Scherpt inventiviteit en creativiteit aan.
Geeft samenwerken en waarden terug een kans.
Dit is natuurlijk het idealistische scenario;
Ben ik fatalistisch of pessimistisch.
Bijlange niet als het één omvalt komt er iets nieuw.
Ga de bos in dan kan je het merken.
Om er nog wat power achter te zetten en (de kracht, energie?)kunnen we gebruiken.
Ons oprichten en er voor gaan.(Roberto Dorazio; we ons niet langer laten doen)

Leo

(Internationale samenwerking”IS” nummer 2,maart 2009

De Duitser Harald Welzer, geboren in 1958, is socioloog, sociaal-psycholoog en directeur van de onderzoeksgroep”herinnering” aan het cultuurwetenschappelijk instituut in Essen.
Daarnaast is hij professor aan de universiteit Witten/Herdecke.
Welzer houdt zich bezig met herinnerings-, Holocaust-, en geweldonderzoek.
Hij publiceerde meerdere boeken over Holocaust en Geweld.
Zijn nieuwste boek Klimakriege.Wofur im 21.Jahrhundert getotet wird deed in Duitsland veel stof opwaaien.
De Nederlandse vertaling De klimaatoorlogen.Waarom in de 21ste eeuw gevochten wordt verschijnt in maart bij uitgeverij Ambo Anthos.

Hoe reageren mensen op uw boek?

Ik krijg enorm veel reacties.Het is alsof de mensen erop hebben gewacht.”Eindelijk zegt eens iemand hoe het zit”, hoor ik vaak.
En dat terwijl er eigenlijk nauwelijks nieuwe dingen in mijn boek staan.
Ik heb het klimaatprobleem in een kader geplaatst.
Iedereen is het met me eens, ook politici.”U hebt volkomen gelijk”, zeggen ze me.”Maar…”,zeggen ze dan.Altijd het verdoemde’maar’;
Volgens wetenschappers hebben we nog maximaal zeven jaar om de temperatuurstijging op de aarde tot twee graden te beperken, als het überhaupt nog lukt.
We moeten nu handelen.
Maar het is onwaarschijnlijk dat er grote stappen worden ondernomen.
Waarschijnlijk kiezen we voor het’verder zo’-model.
Dat betekent dat we verdergaan met ons concept van economische groei, met verbruiken van fossiele brandstoffen en andere grondstoffen.
Dat we biobrandstoffen zullen produceren om in onze benzine te mengen, zodat we ons fossiele brandstoffentijdperk nog een beetje kunnen verlengen .
Dat betekent dat oerwoud moet worden gerooid voor de aanplant van oliehoudende planten”

STER

Maitreya heeft dit moment gekozen om Zijn belofte te vervullen en het domein van de mensen te betreden om hen op hun reis te helpen. Hij treedt nu naar buiten; Zijn voorbode, het sterre-teken van Zijn verschijning, wordt door velen over de hele wereld gezien en is het signaal van Zijn openlijke optreden voor de mensen.

object

Geen subject geen object.
Ik ben helemaal subjectief.

Vrij om je tegen te spreken

Burgerlijke rechten: een roepende in de woestijn.
Vrijheid van meningsuiting: ik spreek tegen mezelf.
Met andere woorden: ik mag mezelf tegenspreken.

Praten

Kunstenaars die de wereld redden, hehe.
Ik ben trouwens ook kunstenaar.

ecologische revolutie

Een earth saving revolution is reeds van 1984 bezig zich te voltrekken met behulp van Effectieve Micro-organismen.
Wordt weliswaar nog compleet genegeerd door de reguliere media.
EM of effectieve micro-organismen is een nano-technologie die de natuur ons schenkt.

Met een actief mengsel van menslievende micro-organismen creëer je een fris huis, een mooie tuin met gezonde planten, smakelijke groenten en zuiver water.
En je verzekert je dieren van een betere gezondheid...

EM is een technologie die werd ontwikkeld in Japan, waar het al jaren wordt toegepast in verscheidene domeinen, in het huishouden, in de waterzuivering, in de tuinbouw, in de landbouw, bouwsector, gezondheidszorg, enz ...

Deze technologie maakt het mogelijk om uw kast vol (schadelijke) reinigingsproducten te vervangen door EM zonder nevenwerkingen!
Bovendien hoeft de natuur geen energie meer in te steken om het afvalwater af te breken om de eenvoudige reden dat het zijn zuiverende werking verder zet.
Ondertussen in meer dan 150 landen toegepast. Eenvoudig in gebruik en goedkoop zelf aan te maken!
Een duurzame maatschappij gebaseerd op samenwerking in de praktijk.