Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gelukkig nieuwjaar! Koerdisch nieuwjaarsfeest

Gelukkig nieuwjaar! Koerdisch nieuwjaarsfeest

Op 20 maart vierde de Koerdische gemeenschap in Leuven hun nieuwjaarsfeest of gewoon Newroz, dit op het martelarenplein en ging gepaard met dans, muziek en zelfs een info stand voor toevallige voorbijgangers die zich afvroegen wat er aan de hand was.

nemroz vuur (Medium).jpg

Een kort sfeerbeeld, het dansen rond het vuur.

Newroz is hoe de Koerden nieuwjaar noemen, wat letterlijk betekent "de nieuwe dag". Of met andere woorden het begin van het leven, de lente. Het is dan ook niet toevallig dat deze dag op 21 maart valt, als de lente officiëel begint. Al 2619 jaar is dit een Koerdische traditie.
Het verhaal dat dit feest met zich meedraagt mag in zekere zin wel religieus zijn, toch is Newroz geen religieus feest. Het is het nationale feest van de Koerden, overal ter wereld gaan zij dan ook op deze dag nieuwjaar vieren met zang en dans.

Volgens de legende die dateert uit de 7de eeuw voor Christus leefde een tiran die Dehak werd genoemd. Twee slangen, die het kwade symboliseren, zijn aan zijn schouders vastgegroeid. Om te kunnen overleven moest hij deze dagelijks voeren met de hersenen van baby's.
Op zekere dag besloot men tegen de tiran in opstand te komen en onder leiding van de smid Kawa marcheerde men naar het paleis en doodden de tiran Dehak en in zijn plaats kwam koning Feridûn.
Vervolgens trok men naar de bergen waar ze dagenlang rond enorme vuren dansten en zongen.

In de oude godsdienst van de Koerden, het Zoroatrisme, stellen vuur, licht en de zon het goede voor terwijl nacht en duisternis het symbool zijn van het kwade. Daarom danst men tijdens dit feest nog altijd rond een vuur om het goede te symboliseren.
De Newroz mythe verteld dus over de overwinning van het goede over het kwade of in de actualiteit bekeken: het einde van de Koerdische onderdrukking.

Voor wie voorbij kwam gewandeld en toch iets meer wilde weten over wat er aan de hand was, was de info stand alvast een goed idee. Direct werd ik bij mijn vragen vriendelijk geholpen en met een glimlach ontving ik informatie over de geschiedenis van de Koerden.

Doch heb ik het mooiste aan het verhaal als laatste gehouden: dit kleine en korte (einde was om 22.00) evenement bracht de beste kant van de multicultuur boven. Allochtoon of autochtoon, jong of oud, man of vrouw, ... danste hand in hand met een eenvoudige boodschap: Gelukkig nieuwjaar en een nieuw begin!