Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

21 maart 2009 NATO GAME OVER: vredesactivisten sluiten NAVO-hoofdkwartier

21 maart 2009 NATO GAME OVER: vredesactivisten sluiten NAVO-hoofdkwartier

Ondanks de massale opkomst van ordediensten, met overvalwagens, een helicopter, met paarden, politie in burger, kilometers prikkeldraad,... geraakten enkele Bomspotters op het militaire terrein om poorten, ramen en deuren te verzegelen. Honderden Bomspotters werden gearresteerd.

Vredesactie en de Bomspotters laten de oorlogsvoorbereidingen van de NAVO niet ongestoord doorgaan. Een militaire alliantie die wereldwijd optreedt, die kernwapens bezit en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede.

"Ik ben vanochtend in Eeklo vertrokken en we hebben ons daarna bij de mensen van Gent gevoegd. We zijn uit de bus gestapt aan de oostkant van de NAVO en hebben ons verspreid in acht groepjes. Er was massaal veel politie. Ikzelf ben vrij snel gearresteerd toen ik naar de omheiding stapte, maar één persoon uit mijn groep is met de hulp van anderen toch op het miltaire terrein geraakt. Alles is rustig verlopen. We hebben alleen maar wat schrammen van de brandnetels. Nu nog die NAVO dicht en die kernwapens weg!" aldus Sander Jacobs, één van de vele deelnemers.

NATO GAME OVER is een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. De vredesactivisten begaan een wetsovertreding om een groter misdrijf te stoppen. We worden daarin gesteund door het internationaal recht.

In heel Europa komen actiegroepen in beweging tegen de NAVO. Behalve in België werd vandaag ook in Nederland en Duitsland actie gevoerd.

In Nederland bezetten actievoerders het militaire domein van Nieuw Miligen, waar sinds dit jaar DARS gestationeerd is, een mobiele luchtruimbewakings- en bevelvoeringseenheid van de NAVO. In Duitsland zijn er protestmanifestaties aan de kernwapenbasis in Büchel en aan het NAVO-hoofdkwartier in Heidelberg.

NAVO: welke toekomst?

De NAVO staat aan de vooravond van een fundamentele hertekening. Op de NAVO-top in Straatsburg wordt niet alleen de 60ste verjaardag gevierd, maar gaat ook de discussie over een nieuw Strategisch Concept officieel van start. In dat document wordt de richting vastgelegd die de NAVO de komende jaren uitgaat. De volgende jaren zijn dus cruciaal voor de toekomst van de alliantie, en daarmee ook voor het buitenlands beleid van ons land.

Dankzij ons NAVO-lidmaatschap vechten we mee in Afghanistan. Acht jaar na het begin van de oorlog staan we daar geen stap vooruit. De NAVO rijdt zich er vast in een militaire impasse. Toch stuurt onze regering zonder aarzelen extra troepen en gevechtsvliegtuigen. NAVO-akkoorden maken van België en andere Europese landen de logistieke draaischijf van het VS-leger. De Amerikaanse oorlogsmachine wordt via onze wegen, havens en luchthavens richting Irak en Afghanistan getransporteerd.

Ondertussen houdt de NAVO nog steeds 150 à 240 Amerikaanse atoomwapens paraat in Duitsland, Italië, België, Nederland en Turkije. Volgens het internationaal humanitair recht zijn die wapens hier net zo onwettig en verboden als waar dan ook. De verwijdering van de kernwapens uit Europa zou het multilaterale non-proliferatieproces een nieuwe impuls kunnen geven en zou een belangrijke stap zijn naar nucleaire ontwapening wereldwijd.

Met de campagne NATO GAME OVER geven we onze regering, twee weken voor de top in Straatsburg, een niet te negeren signaal: een militaire alliantie die wereldwijd optreedt, die kernwapens bezit en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede.

Internationale mobilisatie tegen de NAVO

Ook de NAVO-top zelf zal niet ongemerkt voorbijgaan. Van 1 tot 5 april wordt een internationaal actiekamp opgezet van waaruit acties en demonstraties worden voorbereid. Op 3 april begint een internationale tegentop, waarop een breed scala aan sprekers en groepen hun kritiek op de NAVO en de militaire globalisering naar voren brengen.

Deze conferentie wordt onderbroken voor de acties op zaterdag, maar gaat door op zondag 5 april. Op 4 april zullen activisten 's ochtens proberen de NAVO-top door massale blokkades te verhinderen. Deze actie wordt georganiseerd door een hele reeks Duitse, Franse en internationale organisaties, waaronder Vredesactie. In de namiddag roept het brede samenwerkingsverband 'No to war - No to NATO', dat ook de conferentie organiseert en waar Vredesactie deel van uitmaakt, op tot een grote betoging doorheen Straatsburg.

Passa Porta: schrijvers voegen het woord bij de daad

Ook de schrijvers laten van zich horen. 'Overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden' is een initiatief van schrijvers ondersteund door Vredesactie. Zij putten inspiratie uit een beroemde uitspraak van de Romein Cato de Oudere: “Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden.” Jaar en dag herhaalde hij die ene zin. Dat had uiteindelijk het gewenste effect.

De zin van de schrijvers is radicaal vredelievend en levensnoodzakelijk. Deelnemende schrijvers vermelden hem bij elk publiek optreden. Op 29 maart betreden schrijvers gezamenlijk het podium op het internationale literaire festival Passa Porta in Brussel. Afspraak op 29 maart om 14u, 15u, 16u en 17u Beursschouwburg, Brussel.

Meer achtergrond: www.vredesactie.be
NAVO-top in Straatsburg: wat staat er op het spel?
videoreportage 1
videoreportage 2
fotoreportages