Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Minder ontslagen en geen verhuis bij De Morgen

Minder ontslagen en geen verhuis bij De Morgen

BRUSSEL -- Het verzet van de redactie van De Morgen heeft geloond. Er worden elf banen gered en de gedwongen verhuis naar Kobbegem gaat niet door. “Vijftien gedwongen ontslagen blijft wel zwaar”, reageert Bert Bultinck, voorzitter van de redactieraad bij De Morgen.

Eind vorig jaar was het verdict bijzonder zwaar voor De Morgen. Een kwart van het personeel weg en een verhuis naar Kobbegem waar ook Het Laatste Nieuws huist. Bijna tegelijkertijd kwam het nieuws dat er ook bij Corelio (De Standaard/Het Nieuwsblad) 60 banen zouden verdwijnen. Meteen maakte ook ons landje kennis met de mediacrisis die overal in de wereld lelijk huishoudt. De redactie van De Morgen bleef niet bij de pakken zitten en organiseerde een protestfeest in de KVS.

Het personeel werkte ook een alternatief besparingsplan uit. Niet zonder enig succes blijkt nu. Het aantal ontslagen wordt teruggebracht tot 15 en deze keer gespreid over alle geledingen van het bedrijf. Ook aan de top van de 'piramide' zouden er banen sneuvelen. Zolang de krant geen winst maakt zouden er ook geen bonussen uitbetaald worden. Volgens De Tijd zou die maatregel alleen al goed zijn voor het behoud van vier jobs. Er zou ook een kleine prijsverhoging komen.

De verhuis naar Kobbegem komt er niet. De redactie blijft dus zitten aan de Arduinkaai in de schaduw van de KVS in het centrum van Brussel. Er zou ook een tewerkstellingsgarantie voor twee jaar zijn afgesproken. Dat laatste is opmerkelijk aangezien er hier en daar gefluisterd werd over een uitdoofoperatie voor de krant.

Het akkoord kwam er na een ultieme onderhandelingsronde van dertien uur tussen personeel en directie. Dinsdag heeft het personeel het compromis aanvaard. Zo komt er een einde aan de eerste fase van de wet-Renault. Bij Corelio is die fase nog niet afgesloten. Ook daar zou volgens De Tijd het aantal ontslagen aan het zakken zijn.

Enkele vragen blijven overeind. Kan de krant het zelfde blijven bieden met 15 procent minder personeel? Wat zijn de langetermijnplannen van Van Thillo met de krant? Komen er nog meer synergieën (samenwerkingen) met Het Laatste Nieuws, De Tijd en (wie weet) met de Nederlandse kranten die Van Thillo aan zijn imperium toevoegde? En hoe zit het met het conflict tussen hoofdredactie en redactie? Hoofdredacteur Bart Van Doorne (ex-VTM) stootte bij zijn aanstelling op een njet van de redactie. Algemeen hoofdredacteur Klaus Van Isacker (ook al ex-VTM) legde dat veto autoritair naast zich neer.