Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Uitdoofscenario voor PWA's?

Uitdoofscenario voor PWA's?

BRUSSEL -- Ligt er een uitdoofscenario klaar voor de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)? Het ACV maakt zich alvast ernstige zorgen. “De PWA's bieden nochtans de oplossing om moeilijk bemiddelbare langdurige werklozen aan zinvol werk te helpen”, meent Ann Van Laer, nationaal secretaris van de christelijke vakbond.

spandoekDSC_0017.JPG

De PWA's liggen onder vuur. De werkgevers noemen het PWA-stelsel een werkloosheidsval en zien meer heil in het systeem van de dienstencheques. De interim-regering Verhofstadt III besliste dat werkzoekenden jonger dan 50 geen huishoudelijk werk meer mogen verrichten in het kader van het PWA. Die besparingsmaatregel moet 15 miljoen euro opbrengen en treft vanaf 1 juli 2761 werklozen. Niet al die mensen zullen automatisch doorstromen naar het dienstenchequessysteem, vreest het ACV. “Door de economische rentabiliteitseisen van het dienstenchequessysteem is er voor een bepaalde groep mensen gewoon geen plaats. Het is toch onaanvaardbaar dat zij vanaf 1 juli terugvallen op hun uitkering”, zegt Ann Van Laer.

Via de PWA's kunnen langdurige werklozen 45 uren per maand zinvol werk doen. Zij krijgen daarvoor een kleine toeslag per uur. “Die tweehonderd euro per maand is zeer welkom”, zegt Lieve Dierckx. Zij is al dertig jaar werkloos. “Als alleenstaande moeder met kleine kinderen was het heel moeilijk om werk te vinden. Maar ik bleef wel zoeken omdat ik het contact met mensen miste.” Via het PWA kon Lieve aan de slag in het stadhuis van Turnhout. Zij verzorgt er het onthaal bij tentoonstellingen en allerlei andere activiteiten van de stad. “Hoewel ik nu ook nog eens last heb van reuma, wil ik niet gewoon stempelen en thuis zitten. Ik wil iets betekenen voor andere mensen”, zegt Lieve.

Voor sommige werkzoekenden is het PWA-stelsel een springplank naar een vaste job. In het geval van Lieve is het PWA een eindstation op de arbeidsmarkt. Volgens het ACV mag dergelijk zinvol werk gerust erkend worden. Ann Van Laer: “We moeten proberen het statuut te verbeteren. De toeslag boven de uitkering moet welvaartsvast worden en voor werklozen die ziek zijn moet er een mogelijkheid zijn om hun toeslag niet volledig te verliezen. Er zou best ook een annualisering van de maximale arbeidstijd komen zodat PWA-werknemers die 12 maal 45 uur kunnen spreiden.”

Om hun ongerustheid over het uitdoofscenario te tonen trokken honderden PWA-werknemers woensdag de straat op in Brussel. Ze hadden na hun actie ook een ontmoeting met federaal minister van Werk Joëlle Milquet. Die leek wel oren te hebben naar de verzuchtingen van het ACV. Volgens haar ligt er een ontwerp-KB klaar voor de annualisering. Aan de 2761 uitvoerders van huishoudelijk werk binnen de PWA's wil ze ofwel een alternatief aanbod binnen de PWA's ofwel een aangepast aanbod binnen het systeem van de dienstencheques geven. Over de verlaging van de minimale arbeidsduur binnen het systeem van de dienstencheques naar 1/3-time wordt momenteel onderhandeld binnen de Nationale Arbeidsraad. Milquet wil ook onderzoeken of er binnen de PWA's een uitbreiding kan zijn naar andere activiteiten.

poetsenDSC_0044.JPG
beambteDSC_0064.JPG