Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vredesactivisten blokkeren NAVO top

Vredesactivisten blokkeren NAVO top

De NAVO-top blokkeren? Het leek een onmogelijke opdracht. Straatsburg was op het moment van deze top immers een belegerde stad, onderverdeeld in rode, oranje en gele zones en vol politiebarricades. De vredesactivisten die wilden protesteren tegen de happenings naar aanleiding van 60 jaar NAVO, werden nauwlettend in de gaten gehouden, aan de grenzen tegengehouden, en willekeurig getrakteerd op traangas en arrestaties.

In het midden van deze chaos een geweldloze actie organiseren, die bovendien enige impact zou hebben op de NAVO-top, was geen sinecure. Maar toch waagde een bont allegaartje van Europese bewegingen zich aan deze Mission Impossible. De gelegenheidscoalitie Block Nato sloeg haar tenten op in het internationale actiekamp zo'n tien kilometer ten zuiden van de stad. Vredesgroepen uit onder meer Engeland, Duitsland, België, Finland en Frankrijk verzamelden er onder de Block NATO vlag.

blocknato.JPG

Andreas Speck, één van de organisatoren van Block Nato, beschrijft het opzet van de actie: “Op de Navo-top komen de politici van de Navo-lidstaten samen om te praten over hun komende interventieoorlogen. Ze komen samenzweren om het internationaal recht te schenden – een misdrijf dat volgens ons zeker een reactie van burgerlijke ongehoorzaamheid verantwoordt. Je kan betogen zoveel je wil, maar dat nemen ze niet echt serieus. Je moet ook proberen hun functioneren te bemoeilijken, hen letterlijk beletten om die toekomstige inbreuken op het internationaal recht voor te bereiden. We hoeven daarvoor trouwens niet de hele stad te blokkeren: dat doet de politie zelf. We moeten enkel de toegangspoorten blokkeren. Hiervoor gebruiken we alleen onze eigen lichamen.”

vrouwmetvlagenrobocops.JPG

De activisten kozen vier strategische invalswegen en beslisten om deze op zaterdag 4 april in alle vroegte te bezetten. Temidden van de wegblokkades en patrouilles, slaagden ze erin de straten naar de top een ganse voormiddag in te nemen. Ze hielden een sit-in, speelden muziek en deden aan clownerie. Na de middag gingen ze op weg naar de grote demonstratie die zou vertrekken vanop de Pont de l'Europe, aan de grens tussen Frankrijk en Duitsland.

peacefulviolent.JPG

Maar dat was buiten de politie gerekend, die met roadblocks en traangasaanvallen, de betoging uiteen dreef. De vredesmanifestanten, geprangd tussen rellende groepjes en charges van de politie, bleven proberen de demonstratie te bereiken. Ondertussen hadden zich een aantal onheilspellende rookwolken gevormd boven de stad. Branstichting in een oud douanekantoor, zo ging het gerucht. Ook het IBIS hotel en enkele andere gebouwen moesten eraan geloven. Enkele groepjes vermomde mensen gingen stenen gooien naar de oproerpolitie, die reageerde met traangas en charges. De politie duwde de relschoppers samen met duizenden vredevolle demonstranten, waardoor deze als een menselijk schild werden gebruikt door beide partijen. Mensen probeerden aan de stenen en het traangas te ontkomen, maar doordat het terrein waarop ze waren samengeduwd op een eiland lag, konden ze niet weg. Ontreddering bij de deelnemers aan de betoging. Verontwaardiging bij de organisatoren, die zich gegijzeld voelden door enkele kleine gewelddadige groepen en de politie.

Gelukkig konden de bewegingen die deelnamen aan de blokkades in de morgen, terugkijken op een geslaagde en wreedzame actie. Duizenden mensen toonden dat ze op een kordate en effectieve manier 'nee' kunnen zeggen aan de NAVO. De geslaagde coalitie tussen de verschillende Europese vredesbewegingen, legt een basis voor verdere samenwerking. Dit wordt zeker niet het laatste afscheidsfeest van de NAVO.