Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Belgavox-concert moet leiden tot moment van reflectie

Belgavox-concert moet leiden tot moment van reflectie

Op 17 mei organiseert de kersverse vzw Belgavox een gigantisch openluchtconcert aan de voet van het Atomium. Zowel de organisatoren als de artiesten die op de affiche staan, willen zo een warme oproep lanceren om een betere samenhorigheid in onze samenleving te creëren, maar ze willen ook een dialoog, meer respect en solidariteit losmaken. Stijn Kolacny, artiest en voorzitter van Belgavox, geeft een woordje uitleg over de vzw en het concert, dat bewust drie weken voor de verkiezingen gepland is.

starsofeurope.jpg

Het Belgavox-concert zal qua setting en infrastructuur sterk lijken op een 'Stars Of Europe'-concert (foto: 2007). Op 17 mei komen meer dan dertig artiesten een duidelijke boodschap overbrengen. Een greep uit de vele muzikanten die zullen optreden: Salvatore Adamo, Arno, Koen Buyse, Stef Kamil Carlens, Daan, Rocco Granata, Paul Michiels, Bart Peeters, Axelle Red, Kate Ryan, Toots Thielemans, Triggerfinger en Will Tura. Ook de Kolacny-broers zullen er optreden. Foto door Zugaldia. (http://www.flickr.com/photos/azugaldia/433494566)

Wat is de geschiedenis van vzw Belgavox?

Stijn Kolacny: “De eerste brainstormsessies en het initiatief om de vzw op te richten dateren al van maanden geleden, maar de vzw zelf bestaat nog maar ongeveer twee maanden. Aan de wieg staan onder andere Axelle Red en haar man, Filip Vanes, Arno, Baloji, Stephan Galon, Jan Hautekiet, Patrick Riguelle maar ook wijlen Marc Moulin. Onze doelstelling is om bij te dragen tot meer solidariteit in België en in de samenleving in het algemeen. We willen naar een betere dialoog gaan en het respect tussen ons allemaal versterken. Het is zeker niet de bedoeling om in de toekomst enkel concerten te organiseren. Maar ons uitgangspunt zal inhoudelijk wel steeds hetzelfde blijven.”

Wat willen jullie bereiken met het concert?

Stijn Kolacny: “Wij willen er in de eerste plaats een groot multicultureel volksfeest van maken. Dat is het voornaamste. Het moet een mooi optreden worden. Eigenlijk moet je het zien als een grootschalige oproep naar meer solidariteit, dialoog, respect en samenhorigheid. Het is ook een gratis evenement, dus we hopen er heel veel volk naar toe te lokken. De Esplanade aan de voet van het Atomium kan 30 000 mensen aan en er zal ook een gigantisch podium staan, namelijk het podium dat in september nog op dezelfde locatie gebruikt werd voor ‘Stars Of Europe’.”

Het is indrukwekkend welke artiesten reeds hun komst bevestigd hebben.

Stijn Kolacny: “Inderdaad, ik ben ook aangenaam verrast hoeveel artiesten onmiddellijk toegezegd hebben, en hoeveel er nog zullen volgen. Meer dan 30 Franstalige en Nederlandstalige artiesten zullen uiteindelijk optreden, ofwel solo ofwel in duo, onder begeleiding van de ‘De Laatste Show’-band. Tegelijkertijd wordt het een evenement waarbij we ook andere soorten persoonlijkheden zullen betrekken. Het gaat dan niet over muzikanten. Maar die namen kan ik echter nog niet vrijgeven.”

Het concert vindt plaats drie weken voor de verkiezingen. Willen jullie een duidelijke boodschap meegeven aan de kiezer?

Stijn Kolacny: “Het is verleidelijk om ons evenement te associëren met politieke doeleinden, maar het is niet onze bedoeling om het stemgedrag van de Belgische kiezer te beïnvloeden. We willen in die laatste weken voor de verkiezingen wel extra veel aandacht schenken aan solidariteit, met het concert zijn we zeker dat dat ook effectief zal gebeuren. Wij hebben geen enkele partijpolitieke bedoeling, wel een breed maatschappelijke. Wij laten het aan de politieke wereld over om politieke en institutionele beslissingen te nemen. Wij zijn artiesten, geen politici, maar we vinden het wel onze taak en verantwoordelijkheid om op te roepen voor meer samenhorigheid. Dat is echt belangrijk. Laat ons hopen dat we daarin slagen.”

Jullie willen dus gewoon meer aandacht vestigen op solidariteit en samenhorigheid.

Stijn Kolacny: “Inderdaad, en als dat al lukt, dan zijn wij al heel blij. Als dat bijvoorbeeld kan leiden tot een moment van reflectie, dan is ons doel al bereikt.”

De focus ligt ook op een sterker België?

Stijn Kolacny: “Wij van Belgavox willen letterlijk een stem geven aan solidariteit in België. België kan inhoudelijk heel rijk zijn, en dat weten we allemaal. Het is onze bedoeling om die inhoudelijk boeiende en rijke identiteit te versterken. Ons land staat voor heel wat dingen, maar wat is België, en wie of wat leeft er allemaal? Wij vinden het opportuun om de dialoog tussen alle gemeenschappen en culturen in ons land te versterken. Zowel ikzelf als vele andere artiesten hechten daar heel veel belang aan. Daarom hebben ze ook allemaal toegezegd voor een optreden.”

Kan je het concert vergelijken met de 0110-concerten die in oktober 2006 plaatsvonden?

Stijn Kolacny: ”In zekere zin uiteraard wel, maar het initiatief voor de 0110-concerten is er in een andere context gekomen. Daarom stond bij de 0110 concerten verdraagzaamheid centraal. Het Belgavox-concert van 17 mei roept breder op tot solidariteit, dialoog, respect en het versterken van het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België. Daarnaast wil het dus ook bijdragen tot het versterken van de typisch Belgische identiteit.”

Komen er nog initiatieven?

Stijn Kolacny: "Zeker en vast. Na het optreden zal onze vzw blijven voortbestaan. We gaan wat zaken evalueren na 17 mei, maar we gaan het zeker niet bij één evenement houden."

Mijn gedacht kan niet beter

Mijn gedacht kan niet beter verwoord worden dan in deze rechttoe-rechtaan tekst:

http://www.visionair-belgie.be/pdf/Forel.pdf

plaasterwerk op schimmel

Vele verlichte woorden om tot de slotsom te komen dat "Vlaamse cultuur" incompatiebel is aan "Belgische cultuur" en dat ze daarom maarbeter onafhankelijk worden. Barok, pompueus, dichterlijk, maar vooral hol. Die Sanctorum wordt de laatste tijd nogal veel opgevoerd. Als dat de nieuwe maatstaf is van het maatschappelijke debat in Vlaanderen, dan is het met dat maatschappelijke debat echt maar triestig gesteld.

Ik gruwel van mensen die het hebben over "de" Vlaming, "de" Belgische cultuur, "de" françophone bourgeoisie,.....
Alvorens Barman, Boon, Lanoye en Verhulst af te schrijven als fascisten zou die Sanctorum best wat naar de balk in zijn eigen oog kijken. Daarna kan hij nog altijd dichter of prozaschrijver worden.

plaasterwerk op schimmel

Bovenstaande commentaar heeft uiteraard betrekking op de link van Ziggy en niet op het artikel van Nick.

Aan de organisatoren van Belgovox:goe bezig!

Het leed is geleden...maar sommigen volharden er in.

Je kan niet anders of medelijden hebben met iemand die dagdagelijks baarlijke nonsens voortbrengt met het timbre zoals we dat lezen in visionair België. Het onverwerkte Vlaams minderwaardigheidscomplex druipt er van af. Een frustratie die de oorzaak is van ondraaglijk geestelijk lijden. Euthanasie zou in bepaalde gevallen toch wel overwogen mogen worden.

Zoals het 1010 concert

Zoals het 1010 concert duidelijk een politieke bedoeling had, zo zal dit concert zeker een belgicistische bedoeling hebben, onder het mom van solidariteit.
Ik zal er zeker niet zijn. Maar zal Filip als mijn vervanger sturen.

Événement sublime. Vive la

Événement sublime. Vive la Belgique! Vive le roi!

BelgAvox

BelgAvox

Union fait la force!!

Union fait la force!!

Vaag en nietszeggend of verhulde partijpolitiek?

"Oproep tot solidariteit": wat wil dat nu weer zeggen? Welke solidariteit? Tussen welke mensen? Interpersonele solidariteit, solidariteit met ontwikkelingslanden? De organisatie houdt het wel heeeeeeeeeeel vaag. Zo vaag, dat niemand er iets tegen kan hebben. Maar als niemand er iets tegen kan hebben, dan kan het ook geen belangrijk statement betreffen.

Er is natuurlijk de verhulde boodschap.

Iedereen weet dat Belgavox een poging betreft om jongeren in een Belgicistisch verhaal mee te slepen, zonder dat ze er erg in hebben. Dat is partijpolitiek, want op pvda + na is er geen enkele partij in Vlaanderen die niet vraagt om overheveling van bevoegdheden naar de regio's. Met wat goodwill kunnen ook Open VLD, Groen! en SP.A gerekend worden tot het kamp dat pleit voor de zogeheten "solidariteit".

De inspanningen van Kolacny en co zullen dus erg dankbaar aanvaard worden door deze partijen.

Men moet niet doen uitschijnen dat er van "solidariteit" enkel sprake kan zijn binnen een hechte Belgische staat. Immers, hoe staat het vandaag met onze economie? Met de druk op de gezondheidszorg? Hoeveel inspanningen kunnen wij nog leveren voor de landen die het echt nodig hebben?

Partijen die pleiten voor een zelfstandiger Vlaanderen hebben vaak (Vlaams Belang niet meegeteld) een gezondere, echtere notie van de term solidariteit voor ogen. Zij willen het beste voor zoveel mogelijk mensen. Vlamingen, Walen, Europeanen, wereldburgers. Dat begint met het ontleden van een ongezond staatsbestel zoals België om tot hechte en dynamische regio's te komen die aan beleid kunnen doen.

Belgavox staat voor het behoud van de situatie zoals ze is: België onaantastbaar en een geblokkeerd beleid. Belgavox is muf, conservatief en manipulatief.

Keep on dreaming

Jaja, en als je voor een onafhankelijk Vlaanderen bent, dan ben je fris, progressief en objectief zit het zo?

Belgavox roept op voor solidariteit tussen twee landsdelen. Die solidariteit komt momenteel het beste tot outing in de Sociale Zekerheid. En daarmee zeg ik niet dat deze momenteel ideaal is, want dat is ook een truukje van Flaminganten).

Als je het land op gaat splitsen kan je er donder op zeggen dat de Sociale Zekerheid ook opgesplist wordt, met allerlei ongelijke behandelingen tot gevolg. Het geval van die "eenmalige premie" voor de Vlamingen van enkele maanden geleden is daar het beste voorbeeld van. Als de ene zieke meer krijgt dan de andere zieke enkel om dat hij een andere taal spreekt waar ben je dan met je solidariteit?

Jij doet alsof zulke toestanden niet zullen voorkomen in jouw onafhankelijk Vlaanderen. Nochthans is dat volgens Unizo en het Voka de kern van de zaak: het land opsplisten om de sociale voorzieningen op te splitsen en dan makkelijker te "vervormen". Maar daar zal jij wel een stokje voor steken zeker?

Laten we het over de essentie hebben, Gaetan

Om heel kort te reageren op wat je zegt: Als ik spreek van solidariteit gaat dat om een zeer ruim begrip dat vele ladingen dekt: solidariteit tussen mensen, tussen regio's, tussen naties, tussen werelddelen. In jouw begrip gaat het blijkbaar enkel over transfer van Vlaanderen naar Wallonië. Is dat trouwens wel solidariteit? Wat wordt daar precies mee betaald? Het gaat, afhankelijk van wat wel en niet geteld wordt, van 6 tot 12 miljard euro per jaar. Dat is meer dan de totale internationale ontwikkelingssamenwerking. Stel je voor wat Vlaanderen zou kunnen doen in Sierra Leone, Somalië, Bangladesh,...

Maar de discussie Vlaanderen/België wilde ik hier niet voeren en met je 2,5 argumentjes zal je die hier ook niet beslechten, Gaetan.

Het gaat erom dat men het niet duidelijk durft stellen. Vele jongeren zullen naar dat festival gaan omdat het gratis is en "voor de solidariteit". Hoe kan je daar ook tegen zijn?

Op de avond zelf worden de Belgische vlaggen bovengehaald, het atomium uitgelicht,... De pers zal dan koppen: "XXduizend mensen voor een sterker België". Terwijl dat zeker niet de mening zal zijn van de aanwezigen. Manipulatie.

Er zou op de website moeten staan: "Wij pleiten voor een status quo: geen verdere staatshervormingen die de transfer van Vlaanderen naar Wallonië zouden kunnen verstoren. Wij brengen een pro-Belgische boodschap en nemen daarmee stelling in tégen de partijen CD&V, Vlaams Belang, SLP, N-VA en LDD.".

Ze mogen hun feestje gerust organiseren, maar ze moeten durven zeggen wat ze beogen. Ze mogen hun fans niet misbruiken om aan partijpolitiek te doen.

belgavox

Schitterend initiatief (!?) Nu maar hopen dat de Franstalige Belgen uit solidariteit met Vlaanderen massaal Nederlands als tweede taal gaan kiezen (in plaats van Engels) Kunnen ze meteen ook uit respect voor Vlaanderen akkoord gaan met de splitsing van BHV en de afschaffing van de faciliteiten.

Dit is overduidelijk een

Dit is overduidelijk een Belgicistisch initiatief. Geen probleem met dit iniatief. Da's vrijheid van meningsuiting.
Maar dat de VRT dit impliciet (via de "laatste showband") én vooral expliciet steunt (via sponsoring door radio 1, nota bene dé nieuwszender van de VRT), daar heb ik een zeer groot probleem mee.

Hoe kan een neutrale luisteraar/kijker nog de nieuwsberichten beluisteren/bekijken als zij op communautair vlak zo duidelijk en openlijk stelling heeft genomen??? De VRT profileert zich gewoon als een Belgicistisch clubje.

Onvoorstelbaar, alleen al hiervoor dienen de subsidies van de VRT te worden ingetrokken.

Dit is overduidelijk

een 'rascistische' opmerking (ik bedoel de reply van Tommy 13/5/09 12:48)

Tot vandaag bestaat België en heeft het bestaansrecht.

Ik voel mij echt Vlaams maar ook Belgisch, ik voel mij thuis in de Ardennen mijn europees gevoel komt pas als we in USA zijn want daar zijn we anders.

Ik ben blij Belgisch te zijn want daardoor spreek ik meer dan één taal en talen openen mijn wereld, die openen mijn horizon.

De VRT mag Vlaamse evenementen sponsoren, Europese maar ook Belgische want ik heb evenveel recht op België als een ander op Vlaanderen.

Hoe is het toch zover kunnen komen. Waar gaat dit eindigen.

Gelukkig zijn er die voor 'solidariteit' willen opkomen.

En het zijn de politici die 'daden van slecht bestuur' stellen en de gewone mensen tegen mekaar opzetten om hun blunders goed te praten.

Wij mogen daar niet aan mee doen en moeten zorgen dat er politici komen die een einde maken aan 'geldverspilling', die zorgen dat de wetten die er zijn worden nageleefd, die zorgen dat misbruiken worden gestraft, zorgen dat het systeem, maar ook dat - wij - geen profiteurs toelaten geen Vlaamse, geen Waalse, geen vreemden maar zeker geen 'politici'. ¨

Ok we willen van de Walen vanaf want het zijn profiteurs en dan dan willen we van de politici vanaf want dat zijn profiteurs of we willen van de bazen vanaf want dat zijn profiteurs, neen we moeten zorgen dat iedereen zijn job doet, fair en eerlijk, we moeten een voorbeeld zijn en fair en eerlijk omgang met mekaar en dan kunnen we dat ook van een ander verwachten.

Solidariteit, verdraagzaamheid, in Vlaanderen, in België, in Europa, in ons universum. Het is en blijft mischien Utopia maar alle kleine beetjes helpen.

So what?

@ Tommie
Als de VRT dat "Belgicistisch" feestje sponsort is dat geen probleem. De VRT sponsort ook verscheidene 11 juli - happenings. Daar zullen we je nooit over horen klagen denk ik. Een beetje eerlijkheid wordt op prijs gesteld...

@Kris
Als ik in de Belgische context praat over solidariteit gaat het inderdaad over herverdeling van gelden binnenin dit land. En transfers van rijke delen van een land naar arme delen is een zeer concrete invulling van solidariteit. Dat is in Duitsland zo, in de VS en ook in België. Dat is zeer concreet over hoe solidariteit wordt ingevuld. jouw reflex is dan om weg te vluchten in zeer vage en bevlogen woorden over Derde wereld solidariteit. U bent niet de eerste die deze trukendoos bovenhaalt. Maar als je dan toch een discussie wil voeren over solidariteit met de Derde Wereld dan zal ik ook praten over Sierra Leone en de andere landen die jij aanhaalt. Niettegenstaande jij het zo wil voorstellen, is er helemaal geen tegenstelling.

Als vele jongeren vooral naar dat festival zullen gaan voor de muziek ...wat is dan het probleem? Dat is toch ook zo op de Gulden Ontsporing en op de 1 mei viering van het Rouppe plein?
Ik ben er trouwens van overtuigd dat de mensen ook wel een beetje daar zullen zijn voor de achterliggende idee. Jij beweert dat alle mensen zo stom zullen zijn om zich door één of andere politieke machtsmachine te laten manipuleren. Ik vind dat behoorlijk pretentieus en laagdunkend ten opzichte van die mensen die op 17 mei aan het Atomium zullen staan.

Verder vind ik het al ver gekomen dat een beetje zingen voor solidariteit tussen beide landsdelen wordt gelijkgesteld met politieke manipulatie. Wanneer de boekenverbranding?

@Gaetan Inhoudelijk ben ik

@Gaetan
Inhoudelijk ben ik het eens met de stelling van Belgavox. En hoe kan je tegen een feestje zijn. Hoe meer feesten en gebeurtenissen, hoe meer vreugde.

Maar...

Dit is duidelijk een politiek geïnspireerd feestje. Door de timing, de boodschap...
Ik ben het eens met hun boodschap. Je moet je de vraag stellen wat je reactie zou geweest zijn als de boodschap een andere geweest was.
Ikzelf zou gedegouteerd zijn geweest moest de VRT en de nationale loterij een flamingantenfeestje sponsoren op dit ogenblik.

Dit besef leidt mij ertoe te zeggen dat VRT en nationale loterij dit niet mogen sponsoren.

Het feestje mag en moet doorgaan. Iedereen is vrij om dingen te organiseren en de boodschap is goed. Maar de VRT heeft een specifieke opdracht en moet zich zeker in deze moeilijke tijden zo neutraal en geloofwaardig mogelijk opstellen. De VRT verliest hiermee veel gelofwaardigheid bij de vlaamsnationalisten. Diezelfde VRT moet dan politieke debatten organiseren...
Vanuit de optiek "we moeten winnen" heb je gelijk. Vanuit democratisch oogpunt is dit niet kies.
De VRT mag beslissen wat ze willen worden : de BBC of de RAI.

Hetzelfde geldt voor de nationale loterij. Er zijn genoeg niet-politieke happenings om te sponsoren. Als je lotto, keno... speelt is het niet de bedoeling dat je een bepaalde politieke strekking gaat verdedigen.

En tenslotte : dit werkt averechts. De Vlaming stemt altijd op de underdog, de calimero... Geen beter cadeau voor de Vlaamsnationalisten dan ze een paar weken voor de verkiezingen eens goed in hun kruis te trappen.

klopt niet

De VRT en de Nationale Loterij steunen en promoten ook elk jaar De Gordel, ook die keer dat De Gordel een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats vond.

Als iedereen voortaan zijn mond moet houden uit angst voor het calimero-effect zijn we ver van huis.

solidariteit.

Het getuigt van een grote solidariteit als je de Vlamingen en de Walen zelf laat beslissen van wat ze met hun geld doen.
Hiermee voorkom je onverantwoorde transfers.
De Walen kunnen dan met hun geld hun eigen werkgelegenheidsbeleid uitbouwen, hun sociale zekerheid financieren enz....
De Vlamingen met hun geld, kunnen dan het zelfde doen.
Vermist er in het zuiden en het noorden van het land over verschillende domeinen anders gedacht wordt, kan elke regio nu met zijn geld deze domeinen volgens eigen goeddunken uitbouwen en financieren.
Dat noem ik pas solidariteit.
De taal van de streek niet willen spreken of niet willen leren spreken al meer dan 40 jaar, getuigt van onwil in plaats van solidariteit.