Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Genoeg valabele alternatieven voor tijdelijke werkloosheid bedienden"

"Genoeg valabele alternatieven voor tijdelijke werkloosheid bedienden"

BRUSSEL -- De regering heeft nog geen knopen doorgehakt in het dossier van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Minister van Werk Joëlle Milquet zal nog het ganse weekend 'informele contacten' hebben met de werkgevers en werknemers. Maandag komt het dossier terug op het kernkabinet.

Omdat de vakbonden en de werkgevers het niet eens geraakten over de invoering van tijdelijke werkloosheid voor bedienden belandde het dossier begin april op de regeringstafel. Maar ook daar is het zo vlak voor de verkiezingen zoeken naar een evenwicht. Vooral de PS zet zich schrap.

Agoria, de werkgeversorganisatie van de technologiesector, schreeuwde het deze week nog van de daken. De invoering van tijdelijke werkloosheid voor bedienden is levensnoodzakelijk om de bedrijven overeind te houden, zeggen de werkgevers.

De vakbonden vinden dat er alternatieven zijn voor de tijdelijke werkloosheid. “Wij denken aan tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en versoepeling van het tijdskrediet – ook wel eens het crisistijdskrediet genoemd. Dat zijn de pistes die wij verkiezen en die veel kunnen oplossen”, zegt Erwin De Deyn, voorzitter van de socialistische bediendenvakbond BBTK.

Arbeiders- en bediendenstatuut
Volgens de vakbonden wordt de discussie over tijdelijke werkloosheid beter gevoerd binnen het globale debat over de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut. Erwin De Deyn: “Wij staan klaar om dat grote debat te voeren, maar de werkgevers lijken helemaal niet bereid om nu al te praten over bijvoorbeeld de harmonisering van de opzegtermijnen of over de financiering van het hele dossier.”

De vakbonden vrezen een voorafname op dat globale debat. “De vrees leeft dat wat nu beslist wordt de basis zal zijn voor een definitieve regeling zonder dat er een evenwicht gezocht wordt met de rest van de harmonisering. Wij kunnen dat deel van het debat niet zomaar loslaten zonder dat daar voorwaarden aan vast hangen en zonder dat er een engagement is om ook over de rest te praten”, zegt Erwin De Deyn.

Werkgeversstratego
Volgens de woordvoerder van minister Milquet wil ook de minister vermijden dat er een voorafname is op het globale debat. “Er liggen nu verschillende voorstellen op tafel, maar we noemen het niet langer de invoering van tijdelijke werkloosheid”, klinkt het. Er komt dus een oplossing, maar het zal geen echte tijdelijke werkloosheid zijn.

Volgens Erwin De Deyn houden werkgeversorganisatie wellicht om strategische redenen aan de invoering van tijdelijke werkloosheid vast. “Als er goede alternatieven zijn voor tijdelijke werkloosheid, waarom zouden werkgevers daar dan puur voor het principe aan vasthouden? Misschien dat er bij de beroepsonderhandelaars van het VBO zo'n strategische overwegingen meespelen, maar gewone werkgevers grijpen wellicht graag elk voorstel aan dat hun problemen kan oplossen.”

Petitie en actie
BBTK is samen met LBC alvast een campagne gestart. Op de website www.jecontractingevaar.be staat een petitie tegen de afbouw van het bediendenstatuut. Op 29 april brengen de twee vakbonden ook 2000 militanten samen in Brussel.

Erwin De Deyn: “Op korte tijd tekenden al 13000 mensen de petitie en dat terwijl de campagne nog op gang moet komen. Er zijn heel wat bedrijven waar bedienden nu verplicht worden om verlofdagen op te nemen of om tijdskrediet te nemen. Als er morgen andere oplossingen komen met een degelijke compensatie voor het inkomensverlies zullen ze dat zeker appreciëren.”