Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Electrabel = E-lieg-trabel: misleidende reclame zet gezinnen én bedrijven in’t zak

Electrabel = E-lieg-trabel: misleidende reclame zet gezinnen én bedrijven in’t zak

Overal in België duikt de nieuwe stunt van Electrabel op: grote reclamepanelen langs de baan en affiches in bus en tramhokjes, met de opschriften: “Reeds ******** gezinnen zijn Groen Plus” of “Campina kiest voor onze groene energie. Gezondheid!”

DSCN3526.JPG

Ook Telenet, en Delhaize ondersteunen de zogenaamde “groene energie-campagne van Electrabel.Of deze bedrijven ook daadwerkelijk beseffen dat de groene energie die Electrabel aansmeert niet meer is dan een hoop bedrog is de hoofdvraag.Om Campina alvast een antwoord te dienen: gezond is het zeker niet,….

Electrabel zou zogezegd actief investeren in de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. En nog volgens hen de grootste producent zijn van 100% gecertificeerde, groene stroom!Want (volgens Electrabel): “Is kiezen voor groene elektriciteit, dat is denken aan de toekomst van onze planeet. Want de productie van groene elektriciteit is een milieuvriendelijke oplossing. Zo binden we efficiënt de strijd aan tegen de klimaatopwarming”.

Wat Electrabel er niet bij verteld is dat wat zij verkopen als “groene energie” helemaal geen groene energie is, maar de verbranding van biomassa in verouderde steenkoolcentrales,…Electrabel haalt maar liefst 85% van haar “groene energie” hieruit.
Een regelrechte aanslag op het milieu, nog méér uitstoot van CO2 en alzo helpt Electrabel mooi mee aan de klimaatopwarming.

IMGP8433.JPG

Als je de cijfers van Electrabel bekijkt spreekt het 1 en ander al voor zich:

De oorsprong van de elektriciteit die ‘ter onzer beschikking wordt gesteld” bestaat uit 57,85% nucleaire energie,1,39 % kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, 29,23 fossiele brandstoffen , 18,14% aardgas, en voor 10% uit hernieuwbare energiebronnen,…verder zijn er dan nog een 11,08% “andere” waar je zelf naar mag gissen wat deze zijn en 1,80% is onbekend,…maw daar weet Electrabel zélf niet van vanwaar het komt,…vreemd,….

Wat minder vreemd is is dat Greenpeace in hun nieuwe groene-stroomklassement het groene-stroomaanbod van Electrabel een negatieve score heeft gegeven van maar liefst min13.

De “groene stroom” van Electrabel werd gecertificeerd als zijnde « groene energie uit België » door een onafhankelijk organisme namelijk Vinçotte.

Vincotte, een keuringsorganisme met een poot in de nucleaire sector leverde volgende conclusie:

“Op grond van de analyse van de momenteel beschikbare en naar behoren
gevalideerde cijfergegevens kunnen wij concluderen dat alle maatregelen zijn
getroffen om ervoor te zorgen dat de hoeveelheden Belgische groene stroom
waarover Electrabel beschikt, groter zijn dan de hoeveelheden die in 2009
worden verkocht onder het label ‘Groene energie uit België’. Eind 2009 is een
audit voorzien om de bekrachtiging op continue basis te bevestigen.”

Ook hier wordt nergens wordt blijkbaar de vraag gesteld of die groene stroom effectief wel groen is,…en dat voor een keuringsorganisme dat beweerd meer dan 135 jaar kennis en professionele ervaring te bezitten,beschikt over hooggekwalificeerde ingenieurs en technische specialisten, die over specifieke branche-expertise beschikken, en die door permanente vorming en de contacten met de academische wereld een up-to-date service garanderen volgens de allernieuwste inzichten en technieken.

IMGP8434.JPG

Wereldwijd zou Vinçotte meer dan 130 gespecialiseerde inspectie-, controle- en certificatiediensten, analyses en proeven voor de meest uiteenlopende toepassingen op het vlak van elektriciteit, hefwerktuigen, drukapparatuur, burgerlijke bouwkunde, arbeidsveiligheid, milieuzorg en stralingsbescherming.

Vincotte heeft bij Electrabel dan blijkbaar toch iets over het hoofd gezien.
1 van de lijfspreuken van Vinçotte: Veiligheid en betrouwbaarheid voor alles wat u lief is… klinkt dan ook wel heel hol,….Net zoals Electrabel’s ‘echt engagement’:

“Electrabel gaat met groene energie een echt engagement aan. Ze investeert overal in Europa om elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te produceren. Het resultaat? Maximale betrouwbaarheid en een onberispelijke dienstverlening aan haar klanten die bezorgd zijn om het milieu”.

“Electrabel biedt aan haar klanten Electrabel GroenPlus, een milieuvriendelijk aanbod én een onuitputtelijke bron van voordelen”.

Electrabel zou er beter aan doen om hun ‘engagement’ in het volgende te veranderen:

“Electrabel gaat met zogezegde groene energie een ware leugencampagne aan.Ze investeert overal in Europa om vervuilende uit steenkoolcentrales opgewekte elektriciteit te produceren.Het resultaat?De klant trapt erin, ze worden lekker bedot, en wij zijn helemaal niet bekommerd om het milieu”.
“Electrabel biedt aan haar klanten Electrabel GroenPlus,een zeer milieuonvriendelijk aanbod én een onuitputtelijke bron van winst bovenop de door ons reeds onrechtmatige winst die we al gemaakt hebben”.

Meer info over de leugens van Electrabel:

www.youvegotthepower.be

Jury voor ethische

Jury voor ethische praktijken inzake reclame:

De Jury heeft vastgesteld dat de voice over in de radiospots namelijk het volgende zegt: “Al meer dan 160.000 gezinnen halen hun energie uit de natuur met GroenPlus van Electrabel. 100% groene energie made in Belgium”.

De Jury verwijst terzake naar artikel 7 van de Milieureclamecode dat stelt dat uitdrukkingen en beweringen die impliciet erop wijzen dat een product of dienst geen gevolgen heeft voor het leefmilieu verboden zijn tenzij het bewijs ervan wordt geleverd in toepassing van artikel 14. Artikel 14 stelt dat de adverteerder elke bewering verwijzend naar de milieueffecten met zekerheid en onverwijld moet kunnen verantwoorden. Voor zover dit door de JEP nodig wordt geacht moeten, om geldig te zijn, de bewijselementen worden aanvaard door een organisatie die wordt erkend door alle betrokken partijen.
Electrabel heeft in het kader van dit dossier aan de Jury een attest bezorgd van het onafhankelijke organisme AIB Vinçotte d.d. 19 december 2008 i.v.m. de “in België geproduceerde groen stroom’ van Electrabel. De Jury heeft vastgesteld dat AIB Vinçotte de groene stroom van Electrabel gecertificeerd heeft als zijnde “100% groene elektriciteit uit België”.
De Jury neemt er eveneens nota van dat de groene stroom van Electrabel en de hoeveelheid die geproduceerd wordt, door de regulerende instanties op de energiemarkt (benoemd door de overheid) gecontroleerd wordt, die bevestigen dat de aangeboden groene stroom werkelijk afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen en er in België dus voldoende groene stroom geproduceerd wordt om de abonnees van GroenPlus van stroom te voorzien.

De Jury is derhalve van oordeel dat aan de bewijslast, zoals voorzien in art. 14 van de Milieureclamecode, voldaan werd.

Op basis van wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Maar wat cijfers,...

Er is wel iets mis met deze cijfers, het totaal zou namelijk 139.57 % zijn en dat is dus 40% meer energie dan er gebruikt wordt.

Volgens de cijfer op de website van Electrabel produceren ze in 2007 14.9 % 'hernieuwbare energie' daar is 1.2% de al vermelde bio-energie maar een nog groter bedrog is de post van 11.9% waterkracht. Water lijkt heel proper maar er zijn in België geen stuwmeren en dergelijke serieus mogelijk als energiebronnen. De totale mogelijkheid van waterkrachtcentrales is 22MW. Als die 100% zouden kunnen werken (wat onmogelijk is) zou dat 192 GWH zijn of 1.2 % en geen 12%. Waar is dan die10 andere % dan naar toe? [als vergelijk de capaciteit van biomassa is 10 keer groter en toch maar goed voor 1.2%]

Die post is een verdoken vorm van kernenergie. 57,85% zal zeker wel meer de effectieve productie door kernenergie benaderen waarvan 23.5% gebufferd wordt en opnieuw genoteerd wordt als 10% waterkracht. Men betaald aan Electrabel dus voor 'groene' kernenergie, wel een groen oplichten van de straling dan.. Dubbele winst dus, de goedgelovige koper betaamt extra voor wat een afvalproduct is van (al te goedkope) kernenergie. Gaat maar over enkele tientallen miljarden euro per jaar daar kan men wat reclame voor maken en het levert nog een mooi imago op ook..

hé fototrekster, als je een

hé fototrekster, als je een boom - die CO2 uit de lucht haalt - opstookt, en daarbij CO2 produceert, recycleer je eigenlijk CO2, die dan weer door een andere boom wordt opgenomen, die je laat groeien om later op te stoken zodat je elektriciteit (of warmte, of licht) produceert, en zo altijd maar door... Lijkt me niet echt productie van CO2, de eindbalans blijft gelijk.
Overigens zit je - als ik op jouw cijfers afga - met de bronnen van energie voor Electrabel al ver voorbij de 100% (in de buurt van 130). Hun centrales zijn misschien niet efficiënt, maar zo slecht kunnen ze toch niet zijn?

electrabel groen+ 100% Belgisch

Hoe kan het verstoken van biomassa die niet uit België afkomstig is groene stroom uit België opleveren?
Voor zover ik weet staan er nog geen olijfboomplantages of koffiestruiken in België.
Het overgrote deel van de houtpellets die men meestookt met steenkolen wordt aangevoerd van over heel de wereld en hier met een belachelijk laag rendement van 30% verstookt in oude afgeschreven steenkoolcentrales zoals Les Awirs. De restwarmte in die centrale alleen zou alle gebouwen in de Stad Antwerpen kunnen verwarmen, in de winter wel te verstaan.

100% Belgisch, Vinçotte toch!

Haja zo zit dat.

Ook niet veel naar de natuurkundeles geweest zeker in uw schooltijd ?
Misschien kan U zich desbetreffende eens verdiepen in accuratere informatie (van wetenschappelijke aard bijvoorbeeld).
www.hitte.nu is een aanzet, en vooral het gedeelte Jones met bijhorende site van de Heer Peter Tom zal U op weg helpen...

Hoogachtend,

JoJo

Voor alles duidelijkheid. Bovenstaande opmerking maak ik aan het adres van 'Jojo'. Kwestie dat er zich geen misverstanden voordoen.