Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Werknemers uit distributie eisen uitvoering afspraken koopkracht

Werknemers uit distributie eisen uitvoering afspraken koopkracht

BRUSSEL – Vandaag voerden zo'n 600 werknemers uit de handelsector actie voor de gebouwen van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze eisen dat de koopkrachtmaatregelen die in het interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2009-2010 staan, ook effectief worden uitgevoerd. De vakbonden zeggen dat dit het overleg van de laatste kans is. Op dit moment zijn de onderhandelingen nog altijd aan de gang. Als er geen oplossing uit de bus komt, is de kans groot dat er zaterdag gestaakt wordt.

8.JPG

“Wij verzetten bergen werk maar worden niet gewaardeerd.” Een spandoek zegt soms alles. Werknemers uit de handelsector voelen zich slecht behandelt. De onvrede was dan ook erg groot. Meer dan 600 werknemers protesteerden vandaag en wilden de werkgevers wijzen op hun plicht om het interprofessioneel akkoord uit te voeren.

9.JPG

250 euro
Chris Van Droogenbroeck, nationaal secretaris van de LBC-NVK (AVC) vat de belangrijkste vakbondseis samen. “In het IPA staat duidelijk dat alle werknemers dit jaar een extra tegemoetkoming krijgen van 125 euro, voor 2010 zou iedereen 250 euro krijgen. Het probleem is dat de werkgevers nu zeggen dat ze alleen aan voltijdse werkkrachten 250 euro willen betalen. Afhankelijk van je arbeidsprestaties zou je dus extra koopkracht krijgen.”

Voor Van Droogenbroeck kan dit absoluut niet. “In het IPA staat duidelijk dat iedereen hetzelfde krijgt, er wordt niets gezegd over de duur van de arbeidsprestaties. De werkgevers hebben dus geen recht van spreken. In onze sector werkt op dit moment 70% van het personeel deeltijds, vaak zonder dat ze dit zelf willen. Wij vinden het maar normaal dat deze mensen een correcte compensatie krijgen voor hun werk.”

5.JPG

2 paritaire comités
Volgens Jan De Weghe, federaal secretaris van de bbtk (ABVV) moeten de loonverschillen tussen handelsketens worden wegwerkt. “Er zijn momenteel vijf paritaire comités waarin overlegd wordt over salarissen, wij vinden dat dit er twee moeten worden, één voor de grote ketens en één voor de kleinhandel. Zo kunnen we lonen voor heel de sector gelijker maken.”

Werkgevers zeggen dat dit onbetaalbaar is. “Wij vragen helemaal niet dat deze eis onmiddellijk verwezenlijkt wordt. We beseffen dat dit tijd vraagt, maar de werkgevers willen gewoon niet luisteren. Als het van hun afhangt worden de arbeidsvoorwaarden zelfs verlaagd. Zo willen ze de lonen van werknemers bij Cora, Carrefour en Hema naar beneden halen door hen in minder goede paritaire comités over te plaatsen.”

DSC_0021.JPG

Flexibiliteit
Ook in de handelssector laat de crisis zich voelen. Werkgevers zeggen daarom dat het nodig is om flexibeler te worden. “De grote meerderheid van het personeel werkt al zeer flexibel. Ze weten vaak pas een week op voorhand wanneer ze juist moeten werken. Nu willen de werkgevers nog eens werken met mini-contracten van 8 à 12 uur.. Voor werknemers is het onmogelijk om dit werk met een andere job te combineren, net door de grote flexibiliteit. Als je mensen dan met zo'n kleine contracten laat werken wordt de kans groter dat ze in de armoede terecht komen,” zegt Van Droogenbroeck.

10.JPG

Akkoord?
De vakbonden zijn strijdvaardig. “wij willen geen speelbal zijn in het concurrentiespel dat onze werkgevers onder elkaar spelen,” zegt Van Droogenbroeck. Jan De Weghe vult aan, “wij kregen al weinig en nu willen ze ons nog minder geven. We willen een maximale uitvoering van het IPA. We eisen ook dat er naar de toekomst gekeken wordt, wat krijgen we in 2011?”

Rond 11 uur trok een vakbondsdelegatie naar de werkgevers, het duurde meer dan een uur voor ze hen te zien kregen. Nog een uur later legden de werkgevers een voorstel op tafel. Op dit moment wordt er nog steeds onderhandeld tussen beide partijen. Als er toch een ontwerpakkoord zou komen zullen de militanten zich daar deze week nog over uitspreken. Nadien wordt beslist of er al dan niet gestaakt wordt.

3.JPG
7.JPG