Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

KAV overhandigt eisen aan politici tijdens mamaborrel

KAV overhandigt eisen aan politici tijdens mamaborrel

BRUSSEL - Vandaag organiseerde de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) een mamaborrel op het Martelaarsplein in Brussel. De actie vormde het slot van de sensibiliseringscampagne 'Broed op je keuze' die één jaar lang duurde. Met die campagne wou de vrouwenbeweging jonge ouders aanmoedigen om bewuste keuzes te maken wanneer er een kindje bijkomt. KAV overhandigde haar eisenpakket aan verschillende politici die aanwezig waren. Vooral meer kinderopvang en het verlengen en verplichten van het vaderschapsverlof zijn hoofdthema's in de eisenbundel.

DSC_0422.jpg

Verschillende aanwezigen (ook politici, hier zie je de handen van Nahima Lanjri en Veerle Heeren, beiden CD&V) lieten symbolisch verschillende ballonnen met daaraan KAV-eisen de lucht in.

DSC_0266.jpg

Brenda Deny – directeur communicatie KAV

Brenda Deny: “Of er te weinig ‘nieuwe mannen’ zijn? Het is de vraag of de ‘nieuwe man’ bestaat hé (lacht). Wij willen de mannen niet aan de haard zetten, maar net een kans creëren om zowel mannen als vrouwen evenveel zorgtaken op zich te laten nemen. Die taken zijn bijvoorbeeld zorgen voor de familie en de kinderen en helpen in het huishouden. We stellen vast dat de combinatie van zorgtaken en arbeid nog te vaak op de schouders van de vrouw valt. Dat is ons belangrijkste aandachtspunt. Het evenwicht moet hersteld worden.”

“Er zijn heel weinig jonge ouders die de wettelijke verlofstelsels kennen. Als bijvoorbeeld een jonge moeder beslist om parttime te gaan werken na de geboorte van haar kindje, dan zijn beide ouders zich vaak niet bewust van de mogelijke gevolgen die er zijn voor hun sociale rechten. Wij willen dat de ouders samen beslissen en niet enkel gaan werken voor zichzelf en voor hun eigen sociale rechten, maar ook om voor een stuk solidair te zijn en je bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo ontstaat er bijvoorbeeld ook meer belastingsgeld.”

“De reflex om een stapje terug te zetten en om meer zorgtaken te kunnen opnemen, is er sneller bij vrouwen. Meestal kijkt men wie van de twee het meeste verdient om de knoop door te hakken. De vaders hebben meestal nog het grootste inkomen. Veel vrouwen zijn nog te vaak tewerkgesteld zijn in onderbetaalde sectoren.”

“De overheid moet maatregelen nemen om de jonge gezinnen te helpen. Dat houdt in dat er ten eerste betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang moet georganiseerd worden, zodanig dat ouders gemotiveerd zijn en ook de kans hebben om te gaan werken, en dat er ten tweede een uitbreiding van de verlofstelsels moet komen. Concreet betekent dat een verplicht vaderschapsverlof van 15 dagen, een verplicht moederschapsverlof van 20 dagen, en een beloning als ze allebei hun ouderschapsverlof opnemen, in de vorm van een extra maand ouderschapsverlof.”

“Mannen nemen nog veel te weinig hun ouderschapsverlof. Dat heeft vaak te maken met de mentaliteit in de bedrijven waar de mannen werken. Soms willen de vaders wel voor hun pasgeboren baby zorgen, maar is de machocultuur in hun bedrijf zo groot dat ze een beetje angst hebben om het te vragen. Toch eisen we een verplicht vaderschapsverlof dat geen tien dagen, maar vijftien dagen duurt. Daar mogen geen discussies meer rond ontstaan in de bedrijven. Geef toe, wat zijn nu 15 dagen verplicht verlof? Als het vaderschapsverlof verplicht wordt, zal er een mentaliteitswijziging komen bij de mannen. Dan zullen ze niet meer verlegen zijn om aan hun werkgever te bekennen dat ze liever toch wat vrije dagen krijgen om voor hun kind te zorgen.”

“We hebben gedurende één jaar een kleine 7000 geboortekaartjes ontvangen naar aanleiding van onze actie ‘Broed op je Keuze’. Er zijn nu toch weer 7000 jonge gezinnen meer die zich bewust zijn van onze eisen. Dat is ook onze bedoeling. We willen niet zomaar een pamflet verkondigen, maar we gaan echt op zoek naar reacties van jonge ouders.”

DSC_0279.jpg

Verschillende ontvangen geboortekaartjes hingen uit op het Martelaarsplein. In ruil voor een geboortekaartje kregen een kleine 7000 jonge gezinnen een fleecedeken en een informatiebundel toegestuurd.

DSC_0304.jpg

Inge Schodts (hier met haar dochtertje Jasmijn) slaagde erin om als 3000ste een geboortekaartje in te sturen. Daarvoor werd ze in de bloemetjes gezet.

DSC_0443.jpg

Zoals het hoort op een mamaborrel waren er veel 'borrels' en kindjes te zien.

DSC_0404.jpg

Er waren opvallend veel enthousiaste politici aanwezig. De nakende verkiezingen zitten daar uiteraard voor wat tussen. Vooral CD&V was sterk vertegenwoordigd. Van links naar rechts: Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veerle Heeren, Europarlementslid Ivo Belet en partijvoorzitster Marianne Thyssen.

Heeren legde de focus op kinderopvang. "Met CD&V leggen wij zowel de nadruk op de betaalbaarheid als op de kwaliteit van kinderopvang." Ze eindigde haar toespraak met wat campagnetaal: "Jullie kunnen op de steun en inzet van heel CD&V rekenen."

DSC_0377.jpg

Voor Mieke Vogels, voorzitster van Groen!, is ouderschapsverlof nog te weinig uitgewerkt voor alleenstaande ouders. "Ook zij moeten meer tijd en ruimte krijgen."

DSC_0435.jpg

Ongetwijfeld een nieuwe man. Over het algemeen waren er wel meer vrouwen aanwezig op de mamaborrel.

DSC_0416.jpg

Minister van Gelijke Kansen, Mobiliteit en Sociale Economie Katleen Van Brempt (SP.A) pleit ervoor om het vaderschapsverlof verplicht te maken. "We moeten inzetten op gelijke kansen voor mannen. Er moeten ook 5000 opvangplaatsen gecreëerd worden."

DSC_0401.jpg

Voor Open VLD kwam Valérie Libert een korte toespraak geven. "Privé-initiatieven krijgen onze volledige steun," klonk het.

DSC_0439.jpg

Zoals het ook hoort op een mamaborrel: veel mama's die hun kindjes soigneerden in de 'babyhoek'.

DSC_0448.jpg
DSC_0444.jpg

Geert Lambert (SLP) krijgt een eisenbundel van nationaal directeur Annemie Janssens.

DSC_0315.jpg

Nationaal directeur Annemie Janssens geeft een toespraak.

DSC_0333.jpg

Links op de foto: Riet Ory (studiedienst KAV) en rechts: Sophie Dewaele (moeder van een tweeling en presentatrice VIJFtv)

Riet Ory werkt bij de studiedienst van KAV. Indymedia vroeg haar welke partij zich het beste presenteert ten opzichte van KAV.

“Ik vond hetgeen wat minister Van Brempt (SP.A) zei heel belangrijk: het verplicht maken van het vaderschapsverlof. Dat is bij ons een ‘hot en symbolisch item’. CD&V heeft ook gepleit voor stimulansen in het ouderschapsverlof, wat in dezelfde lijn ligt. Mannen en vrouwen allebei meer ouderschapsverlof gunnen als ze beiden gebruik maken van het ouderschapsverlof. Mieke Vogels (Groen!) heeft ook gepleit voor een verplicht vaderschapsverlof en ook de nadruk gelegd op het steunen van eenoudergezinnen. Op dit moment hebben vaders en moeders elk recht op een ouderschapsverlof van drie maanden per kind. Wij willen dat verlengen tot vijf maanden elk plus elk nog één maand als ze beiden gebruik maken van die mogelijkheid. Voor eenoudergezinnen moet dat sowieso een jaar zijn omdat het voor hen heel moeilijk is.”

“Wij blijven echt pleiten voor subsidiëringen. KAV is niet tegen het gebruik maken van informele netwerken, maar wij vinden wel dat de verantwoordelijkheid bij de overheid moet blijven. Ik weet dat Caroline Gennez (SP.A) ook al een pleidooi gegeven heeft voor een goede samenwerking te creëren tussen privé en publiek. Ik vind het heel jammer dat zo’n uitspraak van een socialistische partij komt. Wij van KAV vinden dat kinderopvang een publieke basisvoorziening moet zijn. Waarom wilt men meer zaken overlaten aan de privémarkt? Omdat men zelf niet de verantwoordelijkheid neemt om het probleem op te lossen.”

“We hebben deze datum natuurlijk niet voor niets gekozen. Anders zouden vele politici hier ook niet aanwezig zijn. Maar we zijn ook blij dat de politici akkoord gaan en willen strijden. Wat er concreet gaat gebeuren, dat zien we wel. Er is ook veel kritiek op de betaalbaarheid van vele politieke voorstellen. Het zou voor KAV een slimme les zijn om ook zelf eens kijken wat mogelijk zal zijn en wat niet. Verplicht vaderschapsverlof gaat op zich niet zo duur zijn, maar gaat wel heel veel veranderingen teweeg brengen. Dat vind ik een heel slimme maatregel. Kinderopvang, dat is een ander paar mouwen. Dat gaat duur zijn en daar moet serieus in geïnvesteerd worden, maar ik denk wel dat zoiets op langere termijn zal opbrengen. Want vrouwen gaan door meer kinderopvang ook meer gaan werken. KAV is voor het meer actief worden van vrouwen op de arbeidsmarkt. Niet voor een huishoudloon, zoals sommigen zouden denken.”

“Ik ben zelf in verwachting van mijn eerste kindje en ben trouwens nog op zoek naar kinderopvang in het Brusselse. Ik denk persoonlijk niet dat er tegen de bevalling van mijn eerste spruit al concrete maatregelen zullen genomen zijn. Het zal voor mijn tweede of derde zijn. Sociale partijen die publieke voorzieningen belangrijk vinden zullen natuurlijk meer van die maatregelen verwezenlijken dan andere.”

Sophie Dewaele heeft als presentatrice een druk leven. Ze weet wat het is om geen opvang te vinden:

"Ik moet constant beroep doen op mijn ouders om mijn kinderen op te vangen. Er moeten betere voorwaarden zijn om te kunnen werken of thuisblijven op een aangename manier. Er moet een oplossing zijn waar zowel de ouders als de kinderen zich goed bij voelen."

Mamaborrel van de KAv

de dame in gesprek met Geert Lambert is niet Marietje van Wolputte maar Annemie Janssens, onze nationale directeur.
Evenals op de laatste foto is het nationaal directeur Annemie Janssens die een toespraak houdtd en niet Marietje Van Wolputte

Wies Hanot
Beleidsvrijwilliger uit Limburg

Aanpassing

Bij deze is die fout rechtgezet.

Mijn excuses

Nick