Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Komen er acties in de havens?

Komen er acties in de havens?

BRUSSEL -- De cao-onderhandelingen tussen de werknemers en werkgevers in de havensector zitten vast. Eind april dienden de drie havenvakbonden een eisenbundel in, maar eergisteren kwamen de werkgevers op hun beurt op de proppen met een tegeneisenbundel waarin vijf punten staan die op onbegrip van de werknemers stoten. De vakbonden geven de werkgevers nog tot zondagavond tijd om een oplossing te vinden. Maandagochtend beraden ze zich dan over acties.

Marc Soens, nationaal secretaris van ACV Transcom Havens, is verrast door de tegeneisenbundel. “De werkgevers leggen nu plots een prioriteitenplan voor, op het moment dat de cao-onderhandelingen beginnen. Ze zijn ook zeer algemeen gebleven in hun tegeneisenbundel. Dat kwam hard aan voor de vakbonden.”

Ook in de havensector voelt men duidelijk de crisis. Soens getuigt: “De havens ontsnappen daar niet aan. Ik denk dat de werkloosheid door de crisis drie maal erger geworden is.”

In de bundel van de werkgevers staan vijf punten die ze willen uitklaren. Ze willen erover ‘praten’ met de werknemers. Want volgens Paul Valkeniers (werkgevers) is er vooral een engagement nodig om te praten. “Toen de cao twee jaar geleden goedgekeurd was, werd er niet meer gepraat en zijn we nul centimeter opgeschoten.” Dat zei Valkeniers aan de krant De Standaard. Soens vindt nochtans dat er wel voldoende gepraat wordt. “Een paar keer in een maand wordt er toch overlegd met de werkgevers.”

De vijf punten die de havenwerkgevers samenvatten in hun tegeneisenbundel zijn de volgende:

1) Streven naar een elektronische aanwerving, waarbij de havenarbeiders zich meerdere keren per dag kunnen aanmelden. Concreet: het ‘kot’ afschaffen en dat vervangen door een elektronisch systeem om het werk in de haven te verdelen.

Soens: “Wij vragen ons af waarom de werkgevers het systeem van ‘het kot’, ons ‘aanwervingslokaal’ willen afschaffen. Enerzijds heb je de aanwervingzittingen, waar de mensen aangeworven worden voor de taken die op de haven moeten gebeuren. Anderzijds is er een stempelcontrole van de VDAB. De werkgevers willen blijkbaar de volledige zitting van de aanwervingen automatiseren. In twee havens is er al een vorm van elektronische aanwerving. Dat we niet openstaan voor modernisering kan je ons dus niet verwijten. De mensen moeten zich registreren met een badge als ze aankomen bij het aanwervinglokaal. Enkel in Gent is er nog een volledig manuele aanwerving.”

2) De werkgevers willen bepaalde havenarbeidersfuncties onderbrengen onder het bediendenstatuut.

Soens: “Werkgevers willen net met een bediendenstatuut een vast maandloon aanbieden, maar dat betekent ook dat er geen rekening gehouden wordt met weekendwerk of overuren. Er zijn natuurlijk een aantal voordelen verbonden aan een bediendenstatuut. Maar havenarbeiders worden betaald aan de hand van een uurloon dat vastgelegd is via een arbeidersovereenkomst. In een haven werkt men bij wijze van spreken 24 op 24 uur. Vaak gebeurt het dat arbeiders overuren moeten werken of moeten inspringen in het weekend. Dat zijn allemaal uren die extra vergoed moeten worden.”

3) De werkgevers willen de bestaanszekerheidsvergoeding beperken

Soens: “Een havenarbeider is een dagloner. Als hij werkloos is, dan krijgt hij een werkloosheidsuitkering, maar daarbovenop wordt er een supplement betaald door de werkgever ter compensatie van het loonverlies. Normaal gezien is dat nu onbeperkt. Men zou daar beperkingen willen op zetten, gezien de situatie vandaag. Maar dat is voor ons totaal onbespreekbaar.”

4) Afbouw van de weekend- en nachttoeslagen

Soens: “In welke mate men die toeslagen wil afbouwen, weten we niet. We hebben weinig details gekregen over de punten die ze in de bundel gezet hebben. Ze hebben gewoon gezegd dat die vijf punten moeten behandeld worden. Maar wij vermoeden dat de 50 en 100%-regel die in de weekends toegepast wordt, voor hen te veel is.”

5) Uitbreiding van het statuut voor havenarbeiders logistiek contingent ten koste van het statuut havenarbeiders algemeen

Soens: “Enerzijds zijn er losse havenarbeiders, namelijk de havenarbeiders van het algemeen continent die de schepen lossen en laden, magazijnwerk doen en dergelijke meer. Anderzijds zijn er havenarbeiders van het logistieke contingent. Zij werken in loodsen waar bijvoorbeeld goederen verwerkt worden. Waar er dus een meerwaarde gecreëerd wordt. Het zijn allemaal havenarbeiders, maar beide groepen hebben andere statuten, waardoor ze ook verschillende lonen hebben. De werkgevers willen nu natuurlijk de uitbreiding van het logistieke contingent om dan een aantal activiteiten veel goedkoper te kunnen uitvoeren.”

We leverden in 1994 genoeg

We leverden in 1994 genoeg in , er werd ons hierdoor meer werk en trafieken belooft?
Ik vraag me ook af , als we inleveren of de patroons hierdoor minder aanrekenen aan hun klanten ?
We leveren al elke dag in doordat we geen werk hebben
Gaan ze ons na de crisis , als het beter gaat , terug opslag geven ?
Wat met de winsten van de succesjaren , slecht beheert misschien ?
Caupting gered, misschien ook onze redding , heren werkgevers, en niet genoeg verdient aan die grote intresten ?