Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Italië: Conventie 143, migranten

Italië: Conventie 143, migranten

Ondanks de wetten over de rechten van de mens, de discriminatie en de organen om één en ander te controleren, blijven immigranten gediscrimineerd en zijn de inbreuken op hun fundamentele rechten wijd verspreid.

“Sans papiers”, zeker als ze uit Afrika, Oost-Europa en Azië komen, worden slecht behandeld, hun lage lonen worden veel te laat betaald. Lange werkuren en dwangarbeid waarbij een deel van het loon wordt ingehouden als betaling van een overbevolkt logement.

De Italiaanse regering bevestigt de soms racistische en xenofobe propaganda, vooral tegen niet-Europese migranten en minderheden, zoals de Roma. Dit bemoeilijkt de integratie in de samenleving. Vorig jaar werd de wet aangepast en initiatieven genomen, samen met de sociale partners, o.a. om de toegang tot de gezondheidszorg te vergemakkelijken.

De regering heeft dus een strategie, maar dat neemt onze zorgen over de politieke wil niet helemaal weg.

In de conclusies erkent de commissie dat de regering maatregelen heeft genomen o.a. via de arbeidsinspectie tegen de onwettelijke tewerkstelling. De huidige crisis maakt er een bijkomende uitdaging van, wat racisme in Italië en elders in de hand werkt.

De Italiaanse regering krijgt een batterij aanbevelingen mee als huiswerk. Enfin, “La vita è bella”.

Verslag van René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de normencommissie

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
15.06.2009

Tags