Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Interview met ABVV Voorzitter Rudy De Leeuw

Interview met ABVV Voorzitter Rudy De Leeuw

Beste Voorzitter, beste Rudy, u bent hier vandaag tussengekomen in de plenaire vergadering van de Conferentie van het IAO. U hebt de teksten geanalyseerd, en heel wat gesprekken gehad. Wat is uw spontane reactie op gans dit gebeuren hier?
RD:
Deze 98 ste Conferentie is een heel belangrijke Conferentie. De IAO heeft een cruciale rol te spelen in het aanpakken van de crisis. De wereldcrisis en het herstel van de economie zal voor ons maar aanvaardbaar zijn en in de goede richting gaan als alles ingezet wordt op behoud van de jobs -op die er nu zijn en op het creëren van nieuwe jobs- en correct verloonde jobs. Bovendien moet werk en werkgelegenheid in de meest sociale omstandigheden kunnen verlopen. Daarenboven was er voor de crisis al een probleem van werkgelegenheid en ongelijkheid, en dit probleem wordt nog versterkt door de crisis. Er zijn dus meer uitdagingen dan ooit voor de IAO.

U hebt deze morgen een ontmoeting gehad met Juan Somavia, de Directeur-Generaal van de IAO. Hij benadrukte het concreet uitwerken van een aantal hier genomen beslissingen op het niveau van de landen. Hoe staat u daar tegenover?
RD:
Wij hebben hier op deze Conferentie een potentieel gecreërd. Het “Committee van the Whole” dat de aanpak van de crisis verder wil verfijnen, heeft een heel sterke tekst afgeleverd, het is natuurlijk een compromis maar een evenwichtig compromis, waar een aantal syndicale accenten aan bod komen. Dit moet nu op het terrein worden uitgevoerd en dit in de landen afzonderlijk, maar ook om de landen aan te zetten tot een gecoördineerde politiek te komen. Want het nationalistisch terugplooien op zichzelf, het protectionisme en de sociale dumping mogen niet aangewend worden als antwoord op deze crisis. Het is door een gezamenlijke aanpak dat deze crisis moet bestreden worden. We moeten voorkomen dat dergelijke crisis zich opnieuw kan voordoen, en dat kan door meer te werken aan sociale gelijkheid ondermeer via de solidariteit tussen het noorden en het zuiden in het bijzonder ook de solidariteit tussen de werknemers in het noorden en de werknemers in het zuiden.

In uw toespraak deze morgen voor de Algemene Vergadering hebt u ook verklaard dat de tekst een belangrijk potentieel had. U hebt ook al meermaals gesteld dat de IAO een belangrijkere plaats moet krijgen in de wereld. Op de top in London hebt u met collega’s syndicalisten een aantal initiatieven genomen. Kan u over dit grotere verhaal iets meer zeggen?
RD:
Ja, tot nu toe stonden de werknemers eigenlijk niet centraal in het debat en ook de IAO stond evenmin centraal in het debat, en nochtans is dat de belangrijkste multilaterale organisatie, een wereldinstelling waar werknemers, werkgevers en regeringen elkaar ontmoeten en dialogeren, conventies afsluiten en teksten met maatregelen voorstellen om de crisis aan te pakken. Maar in London was de plaats van de IAO nog niet helemaal duidelijk. Wij hebben daar de tekst voor de eerste keer kunnen beïnvloeden. Juan Somavia heeft ons gelijk gegeven in die aanpak. Maar ook hier tijdens deze Conferentie is door verschillende verklaringen een belangrijke stap gezet. Dat een aantal wereldleiders van de G20 de IAO een plaats willen geven gelijkwaardig met -en voor ons zelfs belangrijker dan- instellingen zoals het IMF en de Wereldbank, is een zeer belangrijk nieuw gegeven. En we gaan er nauw op moeten toezien dat de IAO ook daadwerkelijk die plaats inneemt. Er werden stappen gezet in de G20 waar Brazilië, Zuid-Afrika, Australië en ook Groot-Brittannië en Frankrijk willen verdergaan en dat zijn stappen in onze richting, maar er moet nog hard gewerkt worden om dat effectief te bekomen.

Rudy, u hebt hier een aantal vergaderingen gehad die volledig in het licht stonden van het mandaat dat u vanaf de maand november zal opnemen in de Governing Body of de Raad van Beheer van de IAO. Hoe ziet u dat? Wat zijn uw verwachtingen?
RD:
Wij gaan natuurlijk met het ABVV kunnen wegen op een aantal discussies. Wij gaan zeker de vakbondsvrijheden opvolgen, zoals we dat al in België doen. Vakbondsvrijheden zal ik centraal binnen mijn mandaat ter harte nemen en natuurlijk ook de technische samenwerking met een aantal landen uit het zuiden. Om ook daar bij te dragen om sociale dialoog, onderhandeling, vrijheid van organisatie en syndicale “empowerment” te creëren. Deze twee thema’s zal ik centraal stellen in dit mandaat dat door het ABVV vanaf november in de werknemersgroep van de IAO zal ingevuld worden.

Een laatste vraag: u bent hier als voorzitter van het ABVV maar hoe ziet de mens Rudy De Leeuw al deze evoluties? Wat inspireert dit grote verhaal u?
RD:
Ik zou twee dingen willen zeggen. Het blijft een grote diplomatieke bedoening en dat schrikt wat af als syndicalist, maar toch ontmoet je hier syndicalisten en ook werkgevers en regeringen die inhoud willen geven aan het tripartisme. Maar wat mij bijblijft is dat er nog zoveel werk te doen is en dat je hier een instrument hebt met die jaarlijkse Conferenties waar drie weken lang toch het sociale en het menselijke centraal staan en niet het economische noch het financiële. Achter dat sociale en dat menselijke staan zoveel kinderen, ik denk aan kinderarbeid, dat gaat ook over mensen in de informele sector, dat gaat over mensen die in slechte omstandigheden met precaire staten moeten werken, die soms werkloos zijn en het gaat dus uiteindelijk over alle werknemers in heel de wereld wiens verdediging je hier op internationaal vlak kunt opnemen. Dit blijft voor mij toch een motivatie om ook op internationaal vlak door te zetten, naast het nationale werk dat we moeten prioriteit geven. Solidariteit is altijd een waarde geweest voor het ABVV en voor mijzelf maar dat is ook een noodzaak om een antwoord te kunnen geven op sociale ongelijkheid en de werkloosheidscrisis.

Wij danken u hartelijk voor dit interview.

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
19.06.2009

Tags