Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Politiegeweld bij solidariteitsdemo klimaatactivisten

Politiegeweld bij solidariteitsdemo klimaatactivisten

Manifestatie in solidariteit met gearresteerde klimaatactivisten wordt met geweld uiteengeslagen.

Er heerste een vrolijke stemming toen een vijftigtal activisten van het KlimaatActieKamp vrijdagavond naar het politiebureau van de Antwerpse wijk Luchtbal vertrokken. Ze wilden op een vredevolle manier hun solidariteit betuigen met de vijf laatste actievoeders die na de succesvolle actie van die dag - tegen de steenkooloverslagplaats ABT - nog gearresteerd bleven. Het plan was een halfuur muziek te maken en enkele slogans te roepen om daarna weer naar de kampplaats te vertrekken.

Bij de demonstratie waren ook twee kinderen. Net omdat de actievoerders de demonstratie als volledig vreedzaam zagen en zelfs niet vermoedden dat er politierepressie zou komen, zagen ze er geen graten in kinderen mee te nemen op deze als 'ludiek' en 'symbolisch' bedoelde actie.

Het draaide echter helemaal anders uit. Na enkele minuten tromgeroffel en roepen voor de ingang van het politiekantoor, verschoof de groep enkele meters naar links. Daar ligt het cellenblok en ze hoopten dat de arrestanten hen zouden kunnen horen. Op dat moment kwamen tientallen politieagenten aangesneld. Zij gingen niet in dialoog, gaven ook geen waarschuwing dat de protestanten moesten weggaan.

Onmiddellijk gebruikten ze hun knuppels om de groep in de richting van de straat te duwen. Het bleef niet bij duwen. Heel snel en zonder enig overleg trakteerden ze de betogers op matrakslagen en schoppen. Ook ramde een politiebusje op de demonstranten in, waarbij iemands voet werd overreden. Verschillende actievoerders getuigen hoe ze geduwd en geslagen werden terwijl ze precies deden wat de politie vroeg, namelijk 'terugtrekken'.

De persoon die als 'politiespreker' was aangesteld door de groep, slaagde er niet in te praten met de agenten: ze keken hem niet aan en het enige dat ze hebben gezegd was: "Jullie zullen allemaal gearresteerd worden."

Een agent nam de trommelstokken van een muzikant af en gooide een stok weg, rakelings langs het hoofd van één van de kinderen. De agent trachtte vervolgens de trommel met een knuppel stuk te slaan. Eén persoon werd drie keer in het gezicht gegrepen en geduwd. Een andere jongen kreeg de punt van een knuppel in de nieren. Een andere demonstrant lag al op de grond en schreeuwde "Ik doe niets!" toen een agent hem met de laars in het gezicht schopte. De fotograaf van Indymedia werd weggeduwd door een aanrijdend busje. Ook anderen werden door busjes aangereden. Er zijn erg veel getuigenissen van mensen die fysiek geweld moesten incasseren.

Terug in het kamp hadden (voorlopig) tien mensen medische verzorging nodig. Enkelen waren in shock, waaronder de kinderen. Iedereen was geschrokken en velen spreken van 'nooit gezien politiegeweld' in verhouding tot de geplande actie.

bang voor ontsnapping

Ze waren vermoedelijk bang voor de zoveelste ontsnapping van zeer gevaarlijke criminelen. Daarom ramden ze hen ineen.
Hopelijk hebben ze klacht neergelegd??

Meld Dit!!!

Deze dingen moeten voorgelegd worden aan een hoofdcommisaris van politie of iets in die trant.
Misschien kan die er wat aan doen.