Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbond sleept Petroplus voor de rechter

Vakbond sleept Petroplus voor de rechter

ANTWERPEN -- Dinsdagmorgen verzamelden enkele tientallen arbeiders en bedienden van de petrochemische sector aan het gerechtsgebouw van Antwerpen. Ze kwamen de gerechtelijke procedure ondersteunen van de vakbonden tegen de eenzijdige beslissing van de rechter op vraag van Petroplus. Het conflict draait rond werkonzekerheid bij Petroplus. Het bedrijf staat te koop en ook de dure catalist die enkele maanden voordien is aangeschaft wordt voor een prikje doorverkocht. De werknemers planden daarom een actie op 13 augustus die ze meteen moesten stopzetten door de hoge dwangsommen die de werkgever verkreeg van de rechter. Op 15 september volgt de uitspraak.

foto4.JPG

De werknemers van Petroplus, een raffinaderij aan de Antwerpse haven zijn al een tijd ongerust over de toekomst van het bedrijf. Het bedrijf kocht een dure catalist eind vorig jaar die ze enkele maanden nadien veel goedkoper doorverkocht aan een zusterbedrijf van dezelfde groep.

De werknemers hoopten dat de catalist - die milieuvriendelijker petroleum zou produceren - meer werkzekerheid zou bieden. Toen ze hoorden dat het bedrijf te koop stond en de catalist voor een prikje wordt doorverkocht, planden ze een actie op 13 augustus om te protesteren tegen de ontmanteling van hun bedrijf. De actie hebben ze kort nadien moeten stopzetten door de hoge dwangsommen die de deurwaarder kwam eisen. Petroplus verkreeg van de rechter dwangsommen tot 1000 euro per uur per persoon dat de actie duurt. De vakbonden stapten vandaag naar de rechter om deze eenzijdige beslissing aan te vechten. Vandaag waren de pleidooien en volgende week valt de uitspraak.

foto12.JPG

Foto John Moussiaux

Franky is delegee van het ABVV bij Petroplus: “We wilden de catalist in het bedrijf houden tot we zeker weten wie het bedrijf zou overkopen. De catalist is voor ons heel belangrijk omdat het ons werkzekerheid biedt. Op de dag dat de catalist ging vervoerd worden hebben we actie gevoerd die we dan hebben moeten stopzetten omdat de deurwaarder zwaaide met hoge dwangsommen. Ik vind de manier waarop ze het gespeeld hebben enorm schandalig. We moesten aan de deurwaarder ons paspoorten laten zien en als we dat weigerden kregen we een dwangsom van 250 euro per persoon en men eiste ook een dwangsom van 1000 euro per uur per persoon dat de vrachtwagens belet werden. “

“Het bedrijf staat nog steeds te koop en we hebben nog geen enkele informatie. We weten niet wie de kandidaten zijn en wat de eventuele gevolgen gaan zijn. We vrezen dat ons bedrijf zal herleid worden tot een opslagplaats . Dat wil zeggen dat er honderd man moet vertrekken op een totaal van honderddertig man. We zouden graag willen weten wie de kandidaat-overnemers zijn en wat de intenties zijn. We zitten nu in totale onzekerheid.”

foto11.JPG

Foto John Moussiaux

Jan Buelens is advocaat bij Progress Lawyers Network en pleit voor het ABVV:

“De laatste jaren zien we meer en meer hoe werkgevers eenzijdig naar de rechter stappen zonder de vakbond te horen. Men verkrijgt hoge dwangsommen waarmee men de stakingposten kan breken omdat de stakers het risico van hoge dwangsommen niet willen nemen. We hebben hiertegen vandaag derdenverzet aangespannen. We vragen dat de oorspronkelijke beschikking ongeldig wordt verklaard en dat de mensen gewoon acties zouden mogen voeren voor het behoud van de tewerkstelling in het bedrijf. De uitspraak is volgende week.”

“Je ziet wel dat rechters meer en meer vragen beginnen te stellen bij het eenzijdig karakter. Een eenzijdige verzoekschrift is een uitzondering dus ik vind dat er strikte voorwaarden moeten aan gegeven worden. Een eenzijdig verzoekschrift kan enkel ingediend worden als men de tegenpartij niet kent maar hier kent men de vakbond men heeft er altijd mee onderhandeld, als het dringend is en men niet kan dagvaarden of als men het als verassing wil doen. Die drie zaken waren hier volgens ons niet van toepassing.“

"Tijdens een staking aan de Carrefour in Mechelen heeft men ook via een eenzijdig verzoekschrift dwangsommen bekomen maar het verschil is nu dat de deurwaarder zelfs het recht kreeg om dwangsom te eisen als men zijn identiteit niet kenbaar maakt. Dit kan volgens ons niet. Daar begeeft men zich op het gebied van de uitvoerende macht."

foto3.JPG
foto6.JPG
foto7.JPG
foto10.JPG
IMG_3156.JPG

Foto John Moussiaux

foto1.JPG

Het moet wel Petroplus ipv.

Het moet wel Petroplus ipv. PetroLplus zijn . gr

De uitspraak is op 15

De uitspraak is op 15 september en niet op 15 december zoals in het artikel is aangegeven. Ondertussen is de uitspraak in het voordeel van de vakbonden. Het stakingsrecht mag enkel verbroken worden als er sprake van geweld is.

Update: correcties

Correcties zijn doorgevoerd

groeten

K