Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Project 8m²: Verover 8 vierkante meter publieke ruimte op de auto

Project 8m²: Verover 8 vierkante meter publieke ruimte op de auto

Als een stadsbewoner ervoor kiest een auto te bezitten, kan hij een bewonerskaart krijgen waarmee hij in de wijk gratis kan parkeren en dus 8m2 van de openbare ruimte inpalmt voor privégebruik. Een niet gemotoriseerde stadsbewoner kan niet van dat voordeel genieten.

Het project “8m2” vestigt hier de aandacht op en toont aan dat deze 8m2 gebruikt kan worden voor heel wat dingen die een stuk aangenamer of nuttiger zijn voor het leven in de stad. Verschillende inwoners van Brussel grijpen de Week van Vervoering aan om een sensibiliseringsactie op te zetten en palmen met mobiele moestuintjes van 8m2 de straten van Brussel in.
 
Maar met hun actie willen de deelnemers van het projet “8m²” verder gaan dan sensibiliseren.  Het project is een boodschap aan hun gemeentebestuur: ze willen eenzelfde deel van de openbare ruimte kunnen gebruiken als hun medeburgers met een auto.

Tijdens de Autoloze Zondag zullen de deelnemers van het project “8m²” alternatieve bewonerskaarten uitdelen, waarop voorbijgangers hun ideeën kunnen schrijven voor een gezelliger en milieuvriendelijker gebruik van een “ordinaire” parkeerplaats. Die “alternatieve parkeerkaarten” zullen ze overhandigen aan het gemeentebestuur.
 

 
PRAKTISCH: INSTALLATIE MOBIELE MOESTUIN
 
Afspraak woensdag 16 september om 7u15 in de Rhetoricastraat in 1060 Brussel, op de hoek met het Morichardplein. Vandaar gaat het via de Parmastraat, Overwinningstraat, naar het Sint-Gillis voorplein waar de mobiele moestuin zal geïnstalleerd worden.

WEBSITE: www.8m2.org en http://www.autolozezondag.irisnet.be/project-8m2

Keigoed!

Keigoed!