Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De Langste Tafel in Doel, mét reden om te feesten !

De Langste Tafel in Doel, mét reden om te feesten !

Gisteren werd er in Doel de Langste Tafel georganiseerd door kunstenares Denise Aerts.Op 30 september eindigde immers helaas opnieuw het tijdelijk woonrecht van enkele dorpsbewoners.Op het einde van "het laatste avondmaal" zouden de sleutels symbolisch overhandigd worden aan de overblijvers.Voor sommigen eindigde dit al op 30 augustus,..maar,...

IMGP1125.JPG

De rechtbank van Dendermonde besliste gisteren dat de overgebleven huurders in Doel nog zeker tot eind juli volgend jaar in het Scheldedorp mogen blijven. Er mogen geen mensen meer uit de huizen worden gezet.Per overtreding van de Maatschappij Linkerscheldeoever zullen zij een dwangsom van 250.000 euro per persoon betalen. De rechter wil de ganse zaak verder bestuderen in september 2010..Reden om feestte vieren dus !!!

IMGP1197.JPG
IMGP1202.JPG
IMGP1220.JPG

Momenteel wonen er nog steeds elf gezinnen die hun huis nooit hebben verkocht aan de overheid en pas moeten wijken als het woongebied op het gewestplan is omgevormd tot industriezone.

De Maatschappij Linkerscheldeoever,reageert "verwonderd", en overweegt om Beroep aan te tekenen.Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) de 'burgervader' die zijn bewoners van de gemeente Beveren in feite in de steek heeft gelaten, kan het niet nalaten om opnieuw negatief naar zijn Doelse bewoners te reageren,...Hij 'vreest ' een golf van krakers', en is van mening dat Doel industriegebied zàl worden.Naar mijn persoonlijke mening moet Doel blijven en als het dorp heropgebouwd kan worden door de verkrotte huizen terug op te knappen, en als een vrijhaven voor kunstenaars kan blijven bestaan, dan kan ik dat enkel maar toejuichen,...Waarom een volledig dorp vernietigen, daar waar een reeds bestaand Deurganckdok geen bedreiging is of ooit zal zijn voor Doel zelf , en waar een Saeftinghedok er wellicht nooit zal komen,...

IMGP1238.JPG
IMGP1257.JPG
IMGP1264.JPG
IMGP1266.JPG

Het is niet duidelijk of de uitspraak betekent dat huurders die intussen Doel hebben verlaten, het recht hebben om terug te keren naar hun roots.Het pijnlijke is nét wel dat enkele huurders vóór dit arrest van de rechtbank net uit hun huis gezet zijn, ik hoop van harte dat deze terug naar hun huis kunnen keren,want een héél pijnlijke situatie....

IMGP1282.JPG
IMGP1288.JPG
IMGP1290.JPG
IMGP1297.JPG
IMGP1315.JPG
IMGP1121.JPG

Zie ook de reportage op:
http://www.indymedia.be/nl/node/34954

Op zaterdag 17 oktober komt het Amsterdams Ballon Gezelschap (ABG) uit Ruigoord naar Doel voor een feestelijke onthulling van de plaatselijke Axis Mundi, een gezamenlijk project van beeldende kunstenaars uit Doel en Ruigoord.

Het kunstwerk markeert de wereldas ter plaatse, zoals soortgelijke projecten uit 2008 in Ruigoord en Christiania (in Kopenhagen). Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan een netwerk voor onderlinge samenwerking en ondersteuning van de initiatieven in deze vrije culturele ruimtes. Deze zomer hebben Doel en Ruigoord al wederzijds consulaten gevestigd en consuls benoemd, deze uitwisseling zal met Christiania plaatsvinden in de herfst van 2010.

Ruigoord herkent veel in de situatie van Doel: de geïsoleerde ligging in een voor ontwikkeling van een wereldhaven bestemd randgebied van de grote stad, de gedwongen ontvolking van het dorp en de dreigende ondergang ervan. Maar ze zien ook vergelijkbare kansen en initiatieven voor een nieuwe toekomst als atelierdorp en culturele buitenplaats van Antwerpen: een plek om te wonen en te werken voor kunstenaars van allerlei slag, met volop vrije ruimte voor gesammkunst en festivals. Maar vooral herkennen ze Doel als een centrum voor zelforganisatie en ontmoeting van vrij scheppende geesten uit alle windstreken.

Zij nodigen eenieder van harte uit aanwezig te zijn bij de feestelijk onthulling van de Axis Mundi, op 17 oktober 2009 om 15 uur tegenover het politiebureau te Doel.