Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Armoede is een probleem van iedereen

Armoede is een probleem van iedereen

Armoede in België. Ja, het bestaat nog en nee, dat is niets om trots op te zijn. Volgens onderzoeken van de Europese Unie heb je een verhoogd armoederisico als je per maand minder dan 878 euro verdient. In ons land geldt dat voor 15,2% van de mensen. De dag van verzet tegen armoede wil mensen hier attent op maken. Caro Bridts, ervaringsdeskundige en medewerkster van samenlevingsopbouw Brussel verwoordt het zo: “Armoede is niet alleen een zaak van mensen die er zelf mee moeten leven, het is een structureel probleem dat we samen moeten oplossen.”

stempel_logo.jpg

17 oktober is al jaren de werelddag van verzet tegen armoede. Het symbool is een geknoopt laken. In vele films de manier waarop misdadigers het gevangenisleven proberen te ontvluchten. Mensen met een beperkt inkomen zijn uiteraard geen misdadigers en alleen ontsnappen is zeker geen evidentie. Daarom werd dan ook een oproep gedaan aan iedereen om die dag een geknoopt laken uit zijn/haar raam te laten hangen. De boodschap: “mensen die in armoede moeten leven staan er niet alleen voor;”

Een leven in armoede is een hard leven dat bevestigt ook Caro Bridts, ervaringsdeskundige en medewerkster van samenlevingsopbouw Brussel. “Elke dag opnieuw moet je er voor gaan, elke dag is een strijd om te overleven. Voor sommige is dat op straat, voor anderen in een krot.”

Op deze dag willen verschillende vzw’s ook de lage leeflonen in België aanklagen. “726 euro per maand voor een alleenstaande dat is onder de Europese armoedegrens en daar moet dus duidelijk iets aan veranderen,” zegt Caro Bridts.

Ook de federale staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Philippe Courard (PS), werd hierover aangesproken. Volgens de berekeningen van de organisatie zou het zo’n 1,27 miljard euro kosten om de leeflonen op te trekken tot de Europese armoedegrens. “Ik zou het graag willen doen maar dat is onhaalbaar. Mijn budget zou drie keer zo groot moeten zijn. De federale regering heeft daarom als een eerste stap de leeflonen met 2% opgetrokken, voorlopig kan niet meer gedaan worden,” aldus de staatssecretaris.

Daarnaast willen de organisatoren dat de laagste inkomens naar omhoog gaan. In België is nog steeds 5% van de mensen die werken arm. Keuzes als:“koop ik de schoolboeken voor mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor mezelf,” moeten volgens de vele aanwezigen in de toekomst gebannen worden.

Het gaat niet alleen om extra geld om armoede aan te pakken het gaat ook om de mensen zelf. Marie-Claire Migerode, medewerkster van buurthuis Bonnevie uit Sint-Jans-Molenbeek, vindt dat aspect heel belangrijk. “Vandaag kunnen mensen hier zeggen, mijn identiteit wordt niet bepaald door mijn slechte woning. Ook al ben ik arm, ik verdien respect. Alleen geraak ik misschien niet uit mijn situatie maar allemaal samen kunnen we zorgen voor meer rechtvaardigheid in deze wereld.”

13de maand EXTRA netto besteedbaar inkomen

Kyoto, de energie Box,een samengestelde doos, in iedere woning van toepassing, bespaart op zowel de gas, als water als de elektra rekeningen.

Verkoop, administratie, inpak, distributie en installatie zijn banen voor juist de kansarme werklozen.

Grote korting is alleen haalbaar bij een minimale bestelling van 25.000 stuks. Kost € 190, voor de waarde van ca € 275.

Roepen ook Belgische Laag Inkomen Gezinnen zich te melden.

Tip voor alle huurders vraag uw gemeente (Milieubeleid of Armoedebestrijding of werkgelegenheid of bijzondere bijstand), of uw woningbouwcooperatie of familie of vrienden om een GRATIS Kyoto, de energie Box of renteloze lening (G®oen micro krediet)

In afwachting van uw reacties, verblijven wij,

met vriendelijke groet,

Sonja de Roo en Anja van de Brug
aub bijvoorkeur aj@bvvu.nl of 06-48880467

* Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden
** Stichting Sociaal-Ondernemen Steunfonds
*** ca 2,2 miljoen Nederlandse Laag Inkomen Gezinnen, bron
gemeentelijke kernkaart ministerie SZW, maximaal inkomen
tot 120% van de bijstandsnorm, gegevens wel 2008

P Please consider the environment before printing this e-
mail

BVVU en Stichting S.O.S., tel 0229-239247 of 06-33584415, KvK Noordwest Holland nr. 37120715 en nr. 37128005, ABN Amro 57.20.82.398 en nr. 44.73.29.634

Staatssecretaris en regering kletsen uit hun nek!

Altijd weer diezelfde smoesjes van staatssecretarissen en regeringen. Ik bestudeer de werking van de Verenigde Naties, de UNESCO, de Arcane School, Wereld Goede Wil-organisatie (activiteiten van de door de V.N. erkende NGO Lucis Trust met een raadgevend statuut). Het is een feit dat er voldoende middelen zijn op de wereld om iedereen uit de armoede te helpen, het echte probleem is niet het gebrek aan geld, maar het gebrek aan politieke wil. Ik heb zelf in armoede in een krot gewoond en heb het als muzikant en dichter die tracht te overleven in België nog steeds niet breed. Hoe lang gaan onze leiders nog uit hun nek kletsen en dingen verkondigen zonder enig onderscheidingsvermogen in hun spreken toe te passen. Hier kan ik heel triest en kwaad tegelijk van worden. Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Denk daar maar eens over na!

Staatssecretaris en regering kletsen uit hun nek! (deel 2)

Het zou fijn zijn indien de bevoegde staatssecretaris mij als mensenrechtenactivist van antwoord zou kunnen dienen, waarbij hij hopelijk tracht het sofisme met zijn drogredeneringen te overstijgen. Ik wens de man alle goeds bij zijn taak in de samenleving, maar zijn argumentatie is zeer zwakjes. Als journalist voor een krant voor universiteiten en hogescholen zal ik hiervan melding maken wanneer ik aan mijn artikel over armoede begin. De Verenigde Naties geven mij gelijk, en die zijn niet van de minste. Ik ben benieuwd wat onze heer hier tegenin heeft te brengen. In de gezonde samenleving zou niemand hoeven te werken om te overleven, maar beseffen dat werk levensvreugde betekent, en noodzakelijk is voor onze ontwikkeling. Jammer genoeg staat arbeid nog steeds synoniem voor de daaraan gekoppelde beloning. Wat leven wij toch nog in een primitieve wereld, en toch hebben we de pretentie te beweren dat we beschaafd te zijn. En net die mensen met de grootste inkomens, zoals onze staatssecretaris, sturen ons wandelen met een smoesje dat na een degelijk onderzoek van de materie onmiddellijk weerlegd is. Deze heren zouden zich moeten schamen. Ooit al eens naar de voedselbank geweest? OF gratis gewerkt als dienst aan de mensheid? Ik kan deze onzin niet veel langer verdragen. Ik zal de Verenigde Naties op de hoogte stellen van het gebrek aan politieke wil, ook in België bij mijn volgende contact met de Lucis Trust.

Ik hoop dat er snel een einde komt aan deze prietpraatjes en dat men tot actie overgaat, zoniet is de man de naam staatssecretaris onwaardig. De man heeft wellicht nog nooit armoede gekend, en ik weet uit ervaring, zowel die van mezelf als die van anderen, dat echte armen, nog hun laatste boterham zouden weggeven aan iemand die ook honger heeft.
Ik eis minstens een degelijk geargumenteerd antwoord op deze tekst, hoewel ik alweer een smoesje verwacht, want dat zijn we al jaren gewoon betreffende het verhogen van de uitkeringen. Het is een misdaad tegen de mensenrechten, jullie moesten je schamen in jullie dure pak! Ik begrijp niet dat jullie nooit gewetensproblemen hebben en 's nachts nog rustig kunnen slapen zonder geplaagd te worden door een vervuild hart. Het verkondigen van zulke zoethouderijen aan de bevolking, vind ik een vorm van witteboordencriminaliteit. Jullie zien er voorbeeldige mensen uit, maar jullie doen geen jota aan de echte problemen. Zoniet hadden we al veel betere resultaten bekomen inzake armoedebestrijding. Geniet nog van jullie kaviaar en oesters, jullie mogen ze houden! Ik zou zulk een salaris niet durven aanvaarden, voor het blijven verspreiden van dergelijke nonsens die totaal onwetenschappelijk zijn.

(Bovenstaande tekst ging per mail naar de betrokken partij)