Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Belangrijk Amerikaans rapport over mediacrisis stelt overheidssteun voor

Belangrijk Amerikaans rapport over mediacrisis stelt overheidssteun voor

BRUSSEL -- Er moet dringend gezocht worden naar alternatieve financieringsmodellen voor journalistiek. Filantropie en overheidssteun mogen daarbij niet worden uitgesloten. Dat schrijven Leonard Downie, de voormalige hoofdredacteur van The Washington Post en Columbia professor Michael Schudson in een nieuw rapport.

Het rapport “The Reconstruction of American Journalism” kwam er op vraag van de gerenommeerde Columbia University Journalism School. De auteurs zijn niet de eerste de beste. Leonard Downie was zeventien jaar lang hoofdredacteur van The Washington Post tot hij in september vorig jaar met pensioen ging.

In 2002 schreef Downie samen met zijn Washington Post-collega Robert G. Kaiser het visionaire boek The News About the News: American Journalism in Peril. Daarin beschrijven zij hoe de media ten prooi vielen aan hebberige aandeelhouders. “De meeste eigenaars of uitgevers dwingen hun redacteurs om te focussen op winst in plaats van op goede journalistiek.”

Het nieuwe rapport begint waar dat boek eindigde. We beleven het einde van een tijdperk, schrijven Downie en Schudson. “De uitdaging is om de transformatie om te vormen in een reconstructie van de Amerikaanse journalistiek.”

Papier
De auteurs overstijgen het steriele debat over de toekomst van de papieren krant. Kranten zullen misschien niet meteen verdwijnen, maar ze zullen wel een kleinere rol spelen in het nieuwe medialandschap, schrijven ze. De tijd dat kranten dankzij hun monopoliepositie voldoende reclame-inkomsten konden werven om een uitgebreide redactie mee aan het werk te zetten, is definitief voorbij.

Onafhankelijke journalistiek kan nochtans niet zonder sterke nieuwsorganisaties, vinden de auteurs en het ziet er niet naar uit dat die hun middelen enkel uit online-inkomsten kunnen halen.

Downie en Schudson willen de zoektocht naar alternatieve modellen op het net, zoals micropayments à la iTunes, wel een kans geven, maar roepen op tot realisme. “Gezien de cultuur van het internet waarbij er een relatief vrije toegang is tot een eindeloze hoeveelheid informatie, weet niemand of één van die benaderingen tot nieuwe economische modellen voor journalistiek zal leiden.”

En dus moet er gezocht worden naar andere manieren om nieuws te financieren. “De Amerikaanse samenleving moet nu haar collectieve verantwoordelijkheid opnemen om onafhankelijke journalistiek in die nieuwe omgeving te steunen – zoals de samenleving dat ook doet voor publieke behoeften als onderwijs, gezondheidszorg, wetenschappelijke vooruitgang en cultureel behoud – via variërende combinaties van filantropie, subsidie en overheidssturing.”

Geen bailout
Volgens Downie en Schudson mag overheidssteun dus niet worden uitgesloten. De auteurs beseffen dat dat geen evident standpunt is in de VS. “We stellen geen bailout van de kranten voor”, haasten ze zich te zeggen, maar ze formuleren wel een concreet voorstel om media te subsidiëren.

De overheid zou via de Federal Communications Commission (FCC) geld kunnen afromen van de internetproviders en de licenties voor radio en televisie. Die inkomsten zouden dan via een nationaal Fund for Local News verdeeld kunnen worden.

Ook universiteiten en de vele Foundations die de VS rijk zijn zouden veel meer moeten doen om media op een structurele manier te ondersteunen.

Downie en Schudson zijn bij het schrijven van dit rapport niet over één nacht ijs gegaan. Ze zijn op bezoek geweest bij heel wat oude en nieuwe media. Dat heeft hen gesterkt in de overtuiging dat het nieuwe medialandschap dat aan het ontstaan is veel gevarieerder zal zijn dan het oude. Downie die toch een icoon is van de klassieke media spreekt met veel sympathie over bloggers, over pro-am initiatieven waarbij professionele journalisten en amateurs samenwerken en zelfs over het quasi-journalistieke werk van NGO's.

Volgens de auteurs van het rapport moeten alle media daarvan leren. “Nieuwsorganisaties moeten sneller en creatiever proberen hun publiek en andere burgers te betrekken bij het verzamelen en analyseren van nieuws en informatie”, aldus Downie en Schudson.

Dit rijke en genuanceerde rapport bevat veel stof tot discussie en toont dat de voorstellen van linkse mediacritici als Robert McChesney stilaan mainstream worden in de VS. Dat betekent niet dat die voorstellen meteen ook zullen worden uitgevoerd, maar er beweegt wel van alles. Dat blijkt toch uit het bijzonder interessante - maar toch nog beknopte - overzicht van initiatieven in het rapport.

De Amerikaanse media bestaan nu al uit veel meer dan Fox News, CNN en The New York Times en als er naar Downie en Schudson wordt geluisterd kan het alleen maar beter worden.

Het rapport staat hier:
http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php

Enkele reacties staan hier:
http://www.cjr.org/reconstruction/

Overheidssteun aan de (nieuwe) media: de praktijk?

Voorlopig ontsnapt niets aan de agenda van de NWO.
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=15781

N?WO?

@TA°JOE: Steeds weer de Nieuwe Wereld Orde, waarbij het begrip 'nieuw' toch niet onthult of het beter of slechter zou zijn? En is Orde dan niet beter dan Chaos, zoals in World Trade Chaos?

De vraag die ik me stel vandaag, is of er in onze toekomst méér of minder democratie of een andere goed georganiseerde manier van toepassing van respect voor mensenrechten en leefmilieu zal komen.

Voorstander

Ik ben voorstander van overheidssteun voor de media, mits ingebouwde garanties dat de media onafhankelijk kunnen werken en enkel op kwaliteit afgerekend worden. Overheidssteun betekent in zeker zin ook dat media minder afhankelijk worden van reclame-inkomsten.