Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

AEL betoogt in Antwerpen tegen islamfobie

AEL betoogt in Antwerpen tegen islamfobie

De Arabisch Europese Liga manifesteerde deze zondagmiddag op de Dageraadplaats in Antwerpen. De organisatie wil protesteren tegen wat 'de toenemende islamofobie' wordt genoemd. AEL zegt dat het recht op respect voor eenieders geloofsovertuiging, cultuur of taal even absoluut is.

PB229913_resize.JPG

Ze betoogden tegen:

- de heersende islamofobie
- discriminatie op de jobmarkt
- discriminatie in het onderwijs
- het hoofddoekenverbod
- politiebrutaliteit

Ze betoogden voor:

- meer respect voor de islam
- voor quota's op de jobmarkt
- voor gelijke kansen in het onderwijs
- voor harde aanpak anti-moslimgeweld"

PB229902_resize.JPG
PB229899_resize.JPG
PB229894_resize.JPG
PB229896_resize.JPG
PB229919_resize.JPG
PB229903_resize.JPG
PB229926_resize.JPG
PB229934_resize.JPG
PB229948_resize.JPG
PB229953_resize.JPG
PB229940_resize.JPG
PB229971_resize.JPG
PB229964_resize.JPG
PB229960_resize.JPG

Een absoluut respect kan enkel afkeuring zijn

Waarom zou ik voor eender welke religie cultuur of zelfs taal respect moeten hebben. Ok Frans klinkt mooi in gedichten maar er veel van houden doe ik toch niet. Leths klink wel heel mooi maar andere talen doen pijn aan mijn oren. Nog meer bedenkingen zijn er tegen religie te vinden. Zo heb ik zeker geen respect voor de religie van Bush en Palin, een religie van een Satansaanbidder is iets beter maar scoort toch ook niet hoog. Moord religie, van Aidsgenezers door babys tot religieuze zelfmoorden, zou ik nog niet eens op de respect schaal zetten.

Cultuur is nog de ergste van de drieheid, de oerbetekenis van de aarde bebouwen was in de oudheid wel edel maar in de hedendaagse context een milieuramp geworden. Men heeft wel cultuur als schilderen en beeldhouden maar nog meer cultuur zijn zaken als oorlogvoeren, slavernij en kapitaalzucht. Zeker iets om niet te respecteren.

Zo men dat absoluut wilt maken moet men kiezen voor iets afkeurend, juist dat wat de A bvb doet met een verbod op symbolen. Idioot en mensonwaardig dus. Verwerpelijk maar nog te volgen als het een machtsspel van kapitaal en gezag moet dienen. Maar welk nut is er van de kant van wat zich links georienteerde en sociale mensen waant?

Zelflof en haat stinkt erger als lepra

aan Axel
Aangezien het gecensureerd zou zijn kan ik niet beoordelen over wat het gaat maar er is in ieder geval kritiek en iets dat voor kritiek doorgaat. Er mag en moet zelf plaats zijn voor een redelijke kritiek. Juist de zwakte van links is dat men die kritiek zo moeilijk kan plaatsen. Een basisreden is dat dit een paradox in sociale werking vormt enerzijds moet men 1 blok vormen tegen het onrecht maar anderzijds verzwakt en doodt men elke werking door een beschroomdheid voor kritiek. Het is natuurlijk wel eenvoudiger als er niemand je tegenspreekt en nog verleidelijker om zich over te geven aan een fanatisme en zowat alles slecht te vinden.

Concreet is er zeker veel te weinig echte kritiek op religie en niet enkel op Islam. Men heeft natuurlijk wel Islamfobie, Antisemitisme en Kerkhaat maar daar vindt men weinig tot geen echte kritiek. "God en vooral de X-gelovige is het slechtste wat er is" is de complete en al uitgebreide samenvatting daarvan. G kennen we niet en van X is het zeker onwaar.

Het samenlevingsprobleem waar het hier om gaat is er zeker en moet aangepakt worden maar de voorgestelde oplossing is enkel een symptoombestrijding en zelfs een recept voor meer ziekte. Men moet zeker de resultaten van haat zien te minimaliseren maar ze laten verdwijnen is zo een onmogelijkheid. Wat men daarvoor moet doen is de haat zelf bestrijden, zeker niet eenvoudiger en veel pijnlijker maar mits men het wilt een haalbaar iets. Zoals de hier al aangehaalde Dr Hyde ooit over Stevenson schreef moet men dan handelen als een gek die een lompe boer geniaal goedpraat en een geacht persoon tegenspreekt. Niet zo eenvoudig dus maar in ieder geval weet men van Hyde niet meer dan 1 brief en van die boer weten we zelfs de graanbomen staan.