Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Economische werkloosheid in de transportsector? Ja, maar op gecontroleerde wijze

Economische werkloosheid in de transportsector? Ja, maar op gecontroleerde wijze

Tot onze grote verbazing lezen wij in de pers dat UPTR de vakbonden de schuld geeft van het feit dat de economische werkloosheid in de sector van het goederenvervoer niet wordt verlengd, met alle gevolgen van dien.

Sta ons toe even de puntjes op de i te zetten.

Vanzelfsprekend is BTB-ABVV bereid om het probleem van de economische werkloosheid aan te kaarten. Eén van de prioriteiten voor onze organisatie is immers het behoud van jobs en het vermijden van ontslagen.

Wij weten ook dat de economische crisis bij sommige transportbedrijven het water tot aan de lippen doet stijgen. Daarom zijn wij voorstander van de verlenging van de economische werkloosheid, op voorwaarde dat er ook een controlemechanisme wordt ingebouwd. Wij hebben immers in de praktijk vastgesteld dat er veel werkgevers in de sector misbruik maken van het systeem van de economische werkloosheid. De vaste chauffeurs worden tijdelijk op economische werkloosheid gezet, maar ondertussen rijden er wel interimarbeiders met diezelfde vrachtwagens. Of erger nog : Oost-Europese chauffeurs nemen gewoon het werk over, aan een lager loon weliswaar.

Daarom stuit de hyprocriete houding van UPTR ons zo tegen de borst. Zij weten ook dat deze misbruiken bestaan. Toch vinden zij dat wij als vakbond geen enkel controlemechanisme mogen inbouwen. BTB-ABVV heeft constructieve voorstellen naar voor geschoven, maar deze werden door UPTR, als enige van de drie werkgeversfederaties trouwens, gewoon van tafel geveegd. Zij beschermen liever de “foefelaars” ten koste van de ernstige transportfirma’s. UPTR brengt met haar anti-constructieve houding het sociaal overleg in de sector in gevaar.

Bovendien : onze chauffeurs zijn nog lang niet vergeten dat de werkgeversfederaties tijdens de laatste sectoronderhandelingen ronduit weigerden om aan de chauffeurs een bijpassing toe te kennen in geval van economische werkloosheid. Door het werkloosheidssysteem moet de werkgever de chauffeur al geen loon betalen, maar zelfs een kleine bijpassing, betaald door de firma of door de collectiviteit van het sociaal fonds, was niet bespreekbaar. Een kleine vergoeding die door de chauffeurs zeker zou worden op prijs gesteld, aangezien zij al een groot inkomensverlies leiden omwille van de werkloosheid. Njet over de ganse lijn.

Wij kunnen dan ook enkel besluiten dat UPTR vorige week donderdag wel aanwezig was op het Paritair Comité, maar dat zij, zoals zo dikwijls in het sociaal overleg, oogkleppen op hadden en bovendien niet hebben geluisterd naar het standpunt van BTB-ABVV.

Ja, wij zijn voorstander van constructief overleg tussen de sociale partners.

Ja, wij zijn vóór de verlenging van de economische werkloosheid.

Maar enkel mits inbouwing van een controlemechanisme. Want als syndicale organisatie weigeren wij carte-blanche te geven aan de foefelaars uit de sector, die door UPTR de hand boven het hoofd worden gehouden.

Frank Moreels,

Federaal Secretaris BTB Wegvervoer & Logistiek