Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De klimaatspanningen tussen China en de VS

De klimaatspanningen tussen China en de VS

KOPENHAGEN -- Een klimaatakkoord zonder grote Chinese inspanningen is voor de VS onaanvaardbaar. Maar de historische schuld van de opwarming ligt bij de VS en andere industrielanden, niet bij ontwikkelingslanden en groeilanden zoals China.

De Chinese delegatie is niet te spreken over de klimaatambities van de VS, Japan en Europa. Su Wei, het hoofd van de delegatie, gaf te kennen dat die landen onvoldoende bereid zijn tot het reduceren van hun broeikasgassen tegen 2020. De VS zouden hun uitstoot tegen 2020 met amper 17% verminderen in vergelijking met hun uitstootniveau van 2005.

Maar dat is niet genoeg, vindt Su Wei. Voor een succesvolle klimaatconferentie zijn drastische Amerikaanse uitstootreducties en Amerikaanse financiële ondersteuning voor ontwikkelingslanden een absolute noodzaak. Todd Stern, de Amerikaanse klimaatgezant kaatst de bal terug. Hij zegt dat China het land is met broeikasgasemissies die dramatisch toenemen. “Zonder China kan er geen nieuw akkoord komen.”

Volgens Stern zal 97% van de mondiale groei in uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2030 afkomstig zijn van ontwikkelingslanden. De helft daarvan zal van China komen. “Wereldwijd kan je onmogelijk de nodige uitstootreducties verkrijgen als China niet meedoet. Emissies zijn emissies.”

Maar volgens het Kyotoprotocol zijn ontwikkelingslanden niet verplicht om bindende uitstootreducties te realiseren, omdat niet zij maar de industrielanden de klimaatsveranderingen hebben veroorzaakt. Van dat principe proberen de VS en de EU nu af te stappen tot ergernis van Su Wei die tijdens een persconferentie verklaarde: “De historische schuld van ontwikkelingslanden is klein.” .

Maar Stern weigert de klimaatschuld van de VS onder ogen te zien: “Laten we niet vergeten dat de afgelopen 200 jaar -sinds de Industriële Revolutie- mensen totaal onwetend waren over het feit dat emissies broeikaseffect veroorzaken. Wij herkennen absoluut onze historische rol van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer, maar het gevoel van schuld wijs ik stellig af.”

foutje

Volgens de tekst is de Chinese delegatie blijkbaar niet te spreken over haar eigen klimaatambities?