Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Eerste officiële kladversie voor een klimaatakkoord

Eerste officiële kladversie voor een klimaatakkoord

In Kopenhagen circuleert een eerste officiële tekst waarrond het klimaatakkoord moet worden opgebouwd. Het streeft naar een maximale opwarming tussen 1,5 en 2 graden Celcius.

Na een moeilijke start is er na vijf dagen onderhandelen in Kopenhagen een eerste officiële kladversie voor een akkoord. Het werd opgesteld door een werkgroep van het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). De tekst blijft ontzettend vaag, de meeste cijfers en procenten staan nog tussen haakjes, maar het is een eerste voorzichtige poging voor een nieuw mondiaal akkoord om het Kyotoprotocol eind 2012 op te volgen.

De zes pagina's tellende tekst stelt voorop dat overheden moeten meewerken om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De doelstelling is om de opwarming van de aarde tussen 1,5 en 2 graden Celcius te stabiliseren. Dat is een vooruitgang, want voordien nam men vrede met een plafond van 2 graden.

Tegen 2050 moet de mondiale uitstoot van broeikasgassen 40, 85 of 95% lager liggen dan het niveau van 1990. Die percenten staan tussen haakjes, omdat daar nog veel discussie rond is. Voor de ontwikkelde landen suggereert de tekst reducties van 75 à 95% tegen 2050. Tegen 2020 zouden ontwikkelde landen hun uitstoot 25 à 40% moeten reduceren ten opzichte van 1990.

De tekst zegt dat ontwikkelingslanden substantiële aanpassingen moeten doorvoeren om hun groei van broeikasgassen te vertragen tegen 2020.

De tekst stelt geen ultimatum voor een wettelijk bindend akkoord, blijft vaag over klimaatfinanciering, legt niet vast wanneer de uitstoot van broeikasgassen ten laatste moeten pieken en de voornaamste gegevens staan nog tussen haakjes.