Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Winter”? Al miljoenen jaren…

“Winter”? Al miljoenen jaren…

Bezit jij ook een kraan die bij het douchen warm water spuit ? Een wonder van de natuur. En centrale verwarming die dag en nacht bij 19 graden aanslaat ? Dubbele beglazing ? ’s Morgens hete koffie vooraleer de werkdag te beginnen ? ’s Avonds warme voeten en fris gewassen lakens in bed ? Dan bent u waarschijnlijk een heel gewone mens, met een heel gewone job en een doorsnee inkomen. Huisje, tuintje, je weet wel…

Dank voor de soep…

Zo gewoon dat je extreem armen, daklozen niet eens opmerkt. Daar zorgt een veiligheidsklep in je brein voor. Iedere doorsnee werkmens en zelfs middenstanders en rijkeren kunnen binnen de kortste keren naar de onderste treden van de sociale ladder vallen. Terug omhoog klimmen is aartsmoeilijk. Vooral wanneer de plaatselijke bestuursmeerderheid jou als dakloze definitief het recht ontzegt op een sociale woning. Zoals in Antwerpen Schepen voor Wonen, Leen Verbist (SP.a) doet. Twee weken geleden bevestigde ze deze discriminerende praktijk. (1)

Die veiligheidsklep in je brein zet bij jou de aanwezige angst voor zo’n mogelijke val op een laag pitje. Wat niet weet, niet deert. Jouw strijd voor de afbetaling van je huis en tweede auto primeert. Daar zijn de syndikaten toch voor, nietwaar ? Eén keer per jaar “Soep op de Stoep” door mijn vakbond ABVV moet voldoende zijn om mogelijke schaamte te dempen. De schaamte voorbij…En willen de armen dan wel even dankbaar zijn met dat tussendoortje, a.u.b. ? Tenslotte bestaat de werkelijke strijd uit die voor het behoud van werk en hoge lonen. Het “lompenproletariaat”, zoals ik een “klassenbewuste arbeider” de allerarmsten hoorde noemen, hoort daar niet bij. Het is een gevaarlijke arbeidersreserve voor hen die nog een job hebben. (2)

Enkele tientallen ?

’t Is dus weer zover. Armen organisaties, vooral zij die met sociaal uitgeslotenen zoals daklozen actief zijn, werken “het beleid” (OCMW’s) en “de sector” (CAW’s) een jaar lang op de zenuwen met de vraag of “het winternoodplan” in orde is. Moest men het niet beseffen, de winterse koude staat al miljoenen jaren op de agenda. Die goedbetaalde en in warme bureaus overwinterende ambtenaren kunnen dan hun ergernis niet verbergen. Uiteraard staat dat “winternoodplan” stevig in de steigers ! Trouwens, daklozen ? Ja, zoals Antwerps OCMW voorzitter Monica De Coninck (SP.a) beweert, enkele tientallen, misschien 150. Het krankzinnige is dat dergelijke figuren dat nog geloven ook.

En illegale, rondzwervende gezinnen, daar hebben we niets mee te maken. Ook niet met hen die een theoretisch dak boven het hoofd hebben in een krot zonder ramen en verwarming. Dat zijn “thuislozen”. Hebben ze wel een CO2 uitbrakend vuurtje, dan zijn het al rap mensen van de “vierde wereld”. Zij die een “kraakpand” organiseren zoals ’t Klooster in Antwerpen of “de 123” in Brussel “vormen een gezin”, want ze hebben één keuken.(3) Zo besparen OCMW en C° op de allerarmsten. Een leger van profiteurs, sociologen, maatschappelijk assistenten, ambtenaren, politici die vooral hun wereldje beschermen halen uit het academisch definiëren van “wie wat is” een stevig belegde boterham. Ze worden in barre tijden zelfs voor de camera gehaald als “specialisten”. In werkelijkheid kennen ze dakloosheid slechts van leuke colloquia en bergen papier waarop ze mekaar plagiëren.

1963: De winter van de eeuw…

En ja, de natuur slaat toe. Winternoodplan ? Veel gezwam, niets in orde. Voor de zoveelste keer. De mensen slapen op straat, in portieken, in stations,…Verward, koud, hongerig, ziek, eenzaam,… Dat doen ze het hele jaar door, maar in de Kerstperiode springen de media er bovenop. Ook voor de zoveelste keer. Ze brengen deze dramatische toestanden vooraan in het nieuws. Wat nodig is.

Zelf was ik in de eerste helft van de zestiger jaren dakloos. Een onvergetelijke tijd, die jaren van “alle macht aan de verbeelding”. De winter van 1963 was wel één van de koudste van de eeuw. Met wat geluk sliep ik toen op een niet verwarmde zolder op de houten vloer. Met nog meer geluk mocht ik van een café bazin in haar zaak op de bank overnachten. Met zéér veel geluk werd ik door iemand meegenomen naar huis. En met onwaarschijnlijk veel geluk raakte ik uit die hele situatie. Ik was voor aan in de twintig. Van de vele duizenden die door de mazen van het statistisch net en dat van de hulpverlening vallen, zullen weinigen het redden. Zeker de wat ouderen niet. De zieken. De illegalen met kinderen, die in mijn jeugd niet voorkwamen.

Oorlogsvliegtuigen wel, autobussen niet.

Maar er is hoop ! De Koning heeft het licht gezien en Premier Leterme kon niet achterblijven. De Vorst stelt ergens in Wallonië twee Koninklijke appartementen ter beschikking voor families. De Premier is iets aan het bekokstoven met zijn buren. Ook de Kardinaal doet een dringende oproep. En defensieminister De Crem zou wel willen met een paar verwarmde kazernes, maar ontbeert vervoer en begeleiding die de OCMW’s niet willen leveren. Aanvalsvliegtuigen in Afghanistan heeft hij wel genoeg.

Misschien dat de euro van Albert II gevallen is tijdens zijn ontmoeting met negen Belgische basisinitiatieven op het vlak van armoede. (4) Want het zijn vooral die dicht bij de mensen staande groepen van ervaringsdeskundige vrijwilligers in Wallonië, Brussel en Vlaanderen die consequent de trom blijven roeren. Wat zich nu opnieuw voordoet zou hilarisch zijn, moest het zo smerig niet zijn. Telkens weer wordt een gans jaar verknoeid tot de “eerste winterprik” toeslaat. Er blijkt dan weer geen sprake van een structurele aanpak. De overheid en heel wat CAW’s – het “middenveld” zeg maar – voeren hand in hand die smerige politiek. Deze tactloze terminologie gebruik ik omdat ik en nog enkelen écht weten wat er speelt en de “professionals” niet. Ze willen het niet weten en worden door hun broodheer, de overheid, aangemaand te zwijgen en daarvoor beloond. En dat doen ze gedwee.

Armoede ruikt.

Nogmaals de cijfers. In België overleven naar Europees onderzoek minstens 17.000 daklozen. Sans-papiers niet meegerekend, want die zijn in Fort Europa geen mensen maar onbetrouwbare cijfers. Een 1000 daklozen in Antwerpen, 3000 in Brussel. Dat ze niet massaal opvallen komt omdat het stereotype beeld van de zwerver met de fles wijn onder de brug, amper nog bestaat. Veel daklozen trachten krampachtig niet meegezogen te worden in de verloedering. En verzorgen zich. De meesten onder hen hadden een huisje, tuintje,…Hadden een vaste job en sommige waren syndicaal afgevaardigde. Een vakbond die naast wat geleuter, haar gecriminaliseerde ex-militanten niet meer ziet staan.

Het is waar. Armoede ruik je, letterlijk. Zoals je het rottingsproces van een dood lichaam ruikt en nooit meer vergeet. Met een arme ergens verschijnen vraagt moed. Ook als die marginale man/vrouw wellicht tien keer meer ontwikkeld is dan jij. Nochtans heeft die arme rechten. Recht op onderdak, warmte, eten, gezondheidszorg, cultuur…Maar zoals in het Italië van Berlusconi worden ook hier illegalen en daklozen sterk gecriminaliseerd. Lees het artikel van Jan Blommaert hierover en vergelijk. (5)

Ook in België lopen politieke figuren rond die zoals Premier Berlusconi een mep in hun face verdienen. Het zal vele deugd gedaan hebben het bloed uit de neus van deze maffia figuur te zien spuiten. De “dader” deed wat gedaan moest worden. “Geestesgestoord” ? De man toonde een opwelling van terechte woede en moed. In naam van massa’s. De crimineel Berlusconi is schuldig aan de ellende van een groot deel van de mensen op Italiaans grondgebied. In België tracht TV – verschijnsel Bart De Wever, voorzitter van de N-VA en Antwerps gemeenteraadslid “stoemelings” de rol van het Vlaams Belang in te pikken. Met een hoog Berlusconi gehalte. Dan begin je best met naar onder te trappen en naar boven te likken.

Zet hen over de grens !

Zoals het racistische Vlaams Belang veel stemmen van witte bewoners van deze “gezellige Stad” won met de slogan “Borgerokko”, begeeft ook Bart De Wever zich op het terrein van Antwerpen – Noord. De armste buurt van de stad, grenzend aan Borgerhout. Ook hij criminaliseert de bewoners voluit. Op Radio 1: “Het is geen wijk om spontaan op te zoeken, te gaan wonen of een winkel te openen”. Waarom niet ? Wegens de druggebruikers. Altijd goed voor wat stemmen van dezelfde simpele zielen die slechts één keer per jaar armen opmerken: met Kerstmis. De Wever wil veroordeelde drugdealers over de grens zetten. Eigenlijk bedoelt hij: “Gooi alle “Andere” over de grens ! Het Vlaamse heir staat pal ! We hebben ervaring met dergelijke akkefietjes !”Daar kunnen de fascisten van het VB niet tegen op, al zijn zij de uitvinders van die maatregel. Hou het in het oog, Burgemeester Patrick Janssens (SP.a) zal volgen.

Antwerpen Noord is de armste wijk van de Stad. Waar huis-aan-huis-controles en razzia’s doorgaan. Waar het “straatverbod” onlangs door de Raad van State onwettelijk verklaard werd, nadat armenorganisaties de Liga voor de Mensenrechten ter hulp riepen. (6) Straatverbod, razzia’s, repressie…Daar vindt men hier geld voor. Voor alternatieven ten dienste van jongeren van gemarginaliseerde, werkloze ouders niet. Is het dan onbegrijpelijk dat sommigen in de roes van drugs vluchten ? Dat andere de kop boven water trachten te houden door te dealen ? De grootste dealer van sociale uitsluiting is deze “consumptie maatschappij”. De volgende generatie extreem armen staat klaar.

De N-VA’er Bart de Wever denkt er niet aan die wijk “spontaan op te zoeken”. Zeker niet met de feestdagen. Het is hem af te raden. Hij kon wel eens de Vlaamse Berlusconi worden. Zonder tanden, met een scheve neus. Hij zou er niet in de eerste plaats drugs zien, wel een grote armoede van heel gewone mensen, die hun energierekening niet kunnen betalen, geen cadeautjes voor de kinderen kopen, amper eten. Die op de rand van de dakloosheid staan. Die volgend jaar de camera’s zullen halen. Wanneer dat “winter noodplan” weer eens niet werkt.

1 – “Schepen Leen Verbist discrimineert”. http://www.indymedia.be/en/node/35669

2 - “Inboedel op de stoep”. http://www.indymedia.be/en/node/35959

3 - “DAK” http://www.daklozenaktiekomitee.eu

4 - “Dank U Sire…” http://www.indymedia.be/en/node/32859

5 - “Berlusconi” http://www.indymedia.be/en/node/33156

5 - “Straatverbod” http://www.indymedia.be/en/node/35356